Vervolg werkgroep ‘Nieuwe indeling’

Maandag 15 januari zijn het afdelingsbestuur en de werkgroep ‘Nieuwe indeling’ bij elkaar gekomen. Tijdens dit overleg hebben we besloten de werkgroep zodanig op te delen dat de leden vanuit hun huidige regio de nieuwe vlieggebieden zoals beschreven in het ‘Organisatorisch toekomstperspectief duivensport’ gaan vertegenwoordigen met als doel de gesprekken met de ons omringende afdelingen aan te gaan waarbij zij de belangen van de leden van afdeling 7 naar eer en geweten zullen behartigen. Tijdens deze gesprekken zullen niet alleen onduidelijkheden en pijnpunten maar ook zaken zoals logistiek en financiën besproken worden.

Omdat tijdens de ledenvergadering NPO door de afdelingen is aangegeven dat bestuur NPO verder mag gaan met het toewerken naar een nieuwe indeling worden zowel bureau NPO alsmede de afdelingen van de nieuw te vormen vlieggebieden West, Oost en ZuidOost geïnformeerd over bovenstaande.

De indeling is als volgt:

West (Noord 1, Zuid 1 & 2) Jan Lamers (geejeel54@gmail.com)
  Ron Miltenburg (ron-miltenburg@planet.nl)
  André Holleman(info@andreholleman.nl)
  Gerrit Krijgsman (GcKrijgsman87@gmail.com)
Oost (Noord 2, Zuid 3) Jan Stutvoet
  Jan van Bentum
  Hans Tap (hanseneeftap@casema.nl)
ZuidOost (Zuid 3) Harold Arisse
  Ronald Veenendaal

Indien u vragen heeft kunt u gerust contact opnemen met één van de leden van de werkgroep (binnen uw regio) of indien de vraag van algemene aard is een mail sturen naar onze secretaris (duiven@hbouwmeester.eu).

Dit bericht is geplaatst in Geen categorie. Bookmark de permalink.