Zuid 3

De kampioenenhuldiging vindt plaats op zaterdag 4 november bij P.V. De Verwachting in Tiel.