Gezocht!

Nieuw lid voor lossingscommissie gezocht!

Zoals eerder gemeld heeft Dick moeten besluiten om te moeten stoppen voor de lossingscommissie.

Er zijn nu nog 3 leden over en we willen werken met 4 leden, zodat er om en om gewerkt kan worden.

Voor een goede balans zijn wij op zoek naar iemand uit de regio Noord.

Heeft u interesse meld u dan aan bij de secretaris en/of informeer bij een van de leden van de lossingscommissie voor meer info over wat de functie inhoud.

  

Nieuwe penningmeester gezocht!

Eerder hebben wij ook aangegeven dat onze penningmeester, Aaldert van Amerongen, meermaals heeft aangegeven na bijna drie decennia te gaan stoppen als penningmeester. Hij zal/is per 1 januari 2024 dan ook stoppen als penningmeester. Hier zoeken wij dus ook met spoed iemand voor! (Aaldert blijft voorlopig wel gewoon aan als bestuurslid)

Indien u geïnteresseerd bent om ons bestuur te versterken als penningmeester dan kunt u contact opnemen met onze secretaris of voor aanvullende informatie bij Aaldert.

Geplaatst in Geen categorie | Een reactie plaatsen

Afdelingsledenvergadering 8 maart 2024

De afdelingsledenvergadering wordt gehouden op 8 maart 2024. 

Voorstellen kunnen nog worden ingediend t/m 23-02-2024.

000-Agenda Afdelingsverg 8 maart 2024

Helaas is er een fout in de vorige versie van het vliegprogramma geslopen bij de jonge duiven en Natour. Download hieronder de juiste versie.

Vliegprogramma 2024 versie 0.2 23-02-2024

Geplaatst in Geen categorie | Een reactie plaatsen

Kampioenenhuldiging

Op zaterdag 3 februari zijn de kampioenen van afdeling 7 gehuldigd. De opkomst van de  kampioenen en overige belangstellende was groot en zo kregen de kampioenen een mooie huldiging.

Geplaatst in Geen categorie | Een reactie plaatsen

Vervolg werkgroep ‘Nieuwe indeling’

Maandag 15 januari zijn het afdelingsbestuur en de werkgroep ‘Nieuwe indeling’ bij elkaar gekomen. Tijdens dit overleg hebben we besloten de werkgroep zodanig op te delen dat de leden vanuit hun huidige regio de nieuwe vlieggebieden zoals beschreven in het ‘Organisatorisch toekomstperspectief duivensport’ gaan vertegenwoordigen met als doel de gesprekken met de ons omringende afdelingen aan te gaan waarbij zij de belangen van de leden van afdeling 7 naar eer en geweten zullen behartigen. Tijdens deze gesprekken zullen niet alleen onduidelijkheden en pijnpunten maar ook zaken zoals logistiek en financiën besproken worden.

Omdat tijdens de ledenvergadering NPO door de afdelingen is aangegeven dat bestuur NPO verder mag gaan met het toewerken naar een nieuwe indeling worden zowel bureau NPO alsmede de afdelingen van de nieuw te vormen vlieggebieden West, Oost en ZuidOost geïnformeerd over bovenstaande.

De indeling is als volgt:

West (Noord 1, Zuid 1 & 2) Jan Lamers (geejeel54@gmail.com)
  Ron Miltenburg (ron-miltenburg@planet.nl)
  André Holleman(info@andreholleman.nl)
  Gerrit Krijgsman (GcKrijgsman87@gmail.com)
Oost (Noord 2, Zuid 3) Jan Stutvoet
  Jan van Bentum
  Hans Tap (hanseneeftap@casema.nl)
ZuidOost (Zuid 3) Harold Arisse
  Ronald Veenendaal

Indien u vragen heeft kunt u gerust contact opnemen met één van de leden van de werkgroep (binnen uw regio) of indien de vraag van algemene aard is een mail sturen naar onze secretaris (duiven@hbouwmeester.eu).

Geplaatst in Geen categorie | Een reactie plaatsen

Afhalen Olympiade boeken

De Olympiade boeken zullen op 28 december worden afgeleverd bij Constance Zondag (Bickelenberg 4, 4122 GW , Zijderveld). Verenigingen kunnen middels de mail (constancezondag@ziggo.nl) of Whatsapp (06-53328275) contact met haar opnemen voor wat betreft het afhalen van deze boeken.

De ringen zijn, in tegenstelling tot eerdere berichtgeving, op de gebruikelijke wijze naar de verenigingen verstuurd.

 

Geplaatst in Geen categorie | Een reactie plaatsen

Notulen afdelingsvergadering 17-11-2023

Download hier de notulen van de afdelingsvergadering van 17-11-2023

Verslag ALV afdeling Midden-Nederland 17 november 2023

Geplaatst in Geen categorie | Een reactie plaatsen

Mogelijke problemen met elektronische systemen geconstateerd door de Franse bond

Recent kwam er bericht over mogelijke problemen met elektronische systemen geconstateerd door de Franse bond.

https://www.pipa.be/nl/articles/franse-federatie-luidt-alarmbel-betrouwbaarheidsfout-vastgesteld-elektronisch-systeem 


Vanuit bestuur NPO hebben we hier een korte reactie op gehad die samengevat als volgt luidt: “Onze ECS Commissie onderzoekt de zaak.
Het lijkt er vooralsnog op dat de Nederlandse versie van de software wel bestand is tegen mogelijke fraude met gekloonde chipringen.

Wel kan het zijn dat er aanvullende maatregelen genomen zullen worden. Zodra er meer duidelijkheid is zal verdere communicatie hierover plaatsvinden”. 

 

Geplaatst in Geen categorie | Een reactie plaatsen

Werkgroep ‘Nieuwe indeling’

Afgelopen maandag heeft het bestuur een gesprek gehad met één van de leden van de werkgroep ‘Nieuwe indeling’. Uit dit uitermate constructieve gesprek zijn een tweetal punten gekomen die we met jullie willen delen:

  1.  We hebben ervoor gekozen om de omvang van de werkgroep te vergroten. Hoewel we hier afhankelijke van het aantal aanmeldingen wellicht niet volledig invulling aan kunnen geven is het uitgangspunt dat we voor de verschillende regio’s een zoveel mogelijk gelijk aantal vertegenwoordigers in de werkgroep willen hebben en dat deze vertegenwoordiger bij voorkeur uit verschillende verenigingen dienen te komen. Dit alles om een zo goed mogelijke spreiding te bewerkstelligen. U kunt zich tot eind dit jaar voor de werkgroep aanmelden door een mail te sturen naar duiven@hbouwmeester.eu
  2. De werkgroep zal begin/medio januari bij elkaar komen om een opdrachtformulering alsmede de kaders waarbinnen zij gaan acteren te bespreken.
Geplaatst in Geen categorie | Een reactie plaatsen

Vogelgriep Putten

Helaas weer een bericht dat er vogelgriep is geconstateerd. Op 02-12-2023 was er een uitbraak in Putten.

Dat betekend voor verschillende verenigingen en liefhebbers binnen de 10 km zone:

  • Er mogen geen vogels (dus ook geen duiven ) vervoerd worden binnen de drie en tien -kilometer zone. De liefhebbers die wonen binnen deze gebieden kunnen niet inkorven voor wedvluchten of africhtingen en tentoonstellingen
  • Gelegenheden waarbij vogels worden samengebracht zijn verboden binnen de drie en tien kilometer zone. Lokalen binnen dit gebied kunnen dus niet gebruikt worden voor inkorvingen en tentoonstellingen.

Voor de kaart en het eventueel weer opheffen later van deze zones met beperkingen zie de site van de duivensportbond. Het is nu nog niet bekend wanneer deze weer opgeheven gaan worden. Houd daar dus rekening mee met b.v. het organiseren van uw tentoonstellingen.

Geplaatst in Geen categorie | Een reactie plaatsen

Kampioenenhuldiging 2023

 

De kampioenenhuldiging 2023 zal plaatsvinden op zaterdag 3 februari 2024. De locatie is ‘De Schildkamp’, Leerdamseweg 44 in Asperen.

U bent vanaf 15.30 welkom en het programma zal starten om 16.00.

Wij verzoeken de verenigingen vriendelijk om uiterlijk zaterdag 20 januari bij onze secretaris op te geven hoeveel leden naar de kampioenenhuldiging komen. 

Zie hieronder de kampioenen van 2023

Afd7_Kampioenschappen

Winnaars gratis prijzen:

Afd7_Plaatscijfer7

Afd7_Snelste2v3

Vluchtwinnaars 2023: Afd7_Vluchtwinnaars 

Winnaars attractie (gepoulde) prijzen:

  

  

Geplaatst in Geen categorie | Een reactie plaatsen