Mededelingen vervoer

Er zijn wat aanpassingen in het laadschema en wij vragen uw aandacht voor aanvoeren restanten.

aangepast laadschema komende 6 weken

Vervoer -aanleveren restanten-

Geplaatst in Geen categorie | Een reactie plaatsen

Uitsluiten van deelnemers

Afgelopen weekend hadden we de eerste marathon vlucht en enkele liefhebbers korven dan in bij een andere verenging en slaan dan bij de eigen verenging af.

Dat is toegestaan als het geen nationale vluchten zijn. Alleen zijn daar wel voorwaarde aan en die zijn er al verschillende jaren.

Helaas is dat afgelopen weekend niet overal goed gegaan. Het gevolg is dat deze liefhebbers nu worden uitgesloten van deze vlucht. Zie hieronder ook de tekst uit de mail van NPO wat wij hier over hebben ontvangen.


Mail NPO:

Onderwerp: uitsluiten van deelnemers en het melden van de duiven op de sectorale en nationale wedvluchten

Beste afdelingssecretaris,

De afgelopen marathonvlucht zijn wij weer genoodzaakt geweest deelnemers uit te sluiten.

Met het oog op de eerste nationale wedvlucht willen wij u nogmaals wijzen op regels. Wij verzoeken u dan ook dit te communiceren met uw verenigingen en leden om problemen zoals in de  afgelopen week hebben gespeeld  te voorkomen.

Inkorven in een inkorfcentrum en het afslaan in de eigen vereniging.

Op de nationale wedvluchten is dit niet toegestaan.  Hoewel het op de afgelopen wedvlucht niet verboden was dit te doen, zijn er toch deelnemers geweest die hiervan gebruik hebben gemaakt en door foutieve handelingen uitgesloten moesten worden.

Het is in dit geval noodzakelijk, dat de ECS systemen op de dag van inkorving moeten worden ingelezen in de eigen vereniging en dat de D- bestanden dan worden doorgestuurd naar de nationale rekenaar Compuclub.

Enkele verenigingen die van deze methode gebruik gemaakt, hebben, dit weekend geen D- bestand ingestuurd alleen een W- bestand.

Omdat er van deze deelnemers geen deelname gegevens bekend waren zijn deze leden uitgesloten van Deelname.

Voor de nationale vluchten ST. Vincent, Cahors, Bergerac is deze methode niet toegestaan en voor de andere sectorale marathonvluchten adviseren wij  de leden, de systemen af te slaan in het inkorflokaal waar is ingekorfd. Dit om teleurstellingen te voorkomen.

Het Melden van duiven.

Er is slechts op drie vluchten een meldplicht dit jaar St. Vincent, Cahors/Bressols en Bergerac.

Onze nationale rekenaar heeft besloten dat in 2024 alleen nog maar van de door hen ontwikkelde meld-app gebruik gemaakt kan worden of men kan automatisch melden vanuit de systemen.

Vanuit andere meldsystemen worden geen meldingen geaccepteerd.

Op de bovengenoemde vluchten is het alleen nodig om de eerst aankomende duif te melden. Dit kan gemakkelijk door de leden zelf gevuld worden in de meld-app.

Zijn mensen niet in staat van de meld-app gebruik te maken, dan kan de melding ook door een functionaris van de vereniging gedaan worden of door een collega liefhebber van de deelnemer.

Onderstaand vindt u de link waarmee de duiven gemeld kunnen worden.

https://compuclub.nl/meld-app

Wij verzoeken u deze link te delen en dan zullen wij ervoor zorgen dat men op die site een button kunt vinden die gebruikt kan worden om te melden.


Zoals hierboven dus ook omschreven worden reclames die door het niet insturen van de D-bestanden komen dus afgewezen. Voor de getroffen liefhebbers is dit heel erg vervelend zeg maar gerust een ramp, maar wij kunnen daar dus niets aan veranderen.

Dan nog even over het melden. Het NPO geeft aan dat er alleen op de 3 nationale vluchten een meldplicht is. Ook de procedure is dus iets aangepast. Let daar dus op!

Binnen afdeling 7 hebben wij echter ook een aanvullende meldlicht afgesproken. Volgens vergaderbesluit van 3 maart 2023 geld er voor afdeling 7 ook een meldplicht voor de dagfondvluchten en de jonge duiven sectorvlucht (als deze vervlogen wordt)

Geplaatst in Geen categorie | Een reactie plaatsen

Extra dagfondvlucht E32

Bericht zoals ontvangen van het NPO:

De eerste Dagfondvlucht E22 kon vanwege het weer niet doorgaan.

Het NPO Bestuur heeft besloten hiervoor als vervanging Dagfondvlucht E32 te vervliegen op 10 augustus.

E32 telt mee voor de Nationale Kampioenschappen, WBP en Olympiade. 

We zijn met de afdelingen in overleg of we met z’n allen naar Chateauroux gaan. Er is inmiddels een commissie bezig om er een ware happening van te maken!

Voor ons als afdeling 7 gaat deze vlucht ook meetellen voor alle kampioenschappen. Wij gaan ervanuit dat de vlucht Chateauroux wordt, maar dat kan nog wijzingen. Inkorven zal dan zijn op woensdag! Wij houden u nog verder op de hoogte.

Geplaatst in Geen categorie | Een reactie plaatsen

Niergnies V22

Afgelopen week heeft er bij het vervoer van de duiven naar de losplaats voor de vlucht Niergnies V22 een incident plaats gevonden met een van de auto´s. Wij werden hier als bestuur op woensdagavond pas mee geconfronteerd.

Wat er precies is gebeurd is ons nog niet geheel duidelijk. Wij proberen eerst nog wat helderheid te krijgen en zullen u daar later nog over informeren.

Geplaatst in Geen categorie | Een reactie plaatsen

Aanpassingen losplaats Ruffec en Bergerac

Dit weekend is de standaard losplaats van Ruffec niet beschikbaar kregen wij vanmorgen door.

De correspondent heeft een vervangende losplaats gevonden onderstaand vindt u de gegevens van de vervangende losplaats.

Ruffec A23

Latitude:            46.0430.3

Longitude          00.12.23.1

Van de Franse Bond is er een bericht gekomen dat er een nieuwe losplaats is in Bergerac.

Bergerac

Plaatscode  3031

Latitude     +445053.7

Longitude  +003112.2

Geplaatst in Geen categorie | Een reactie plaatsen

Midfond

Zoals u ook kunt lezen bij het NPO is er, zoals wij ook al dachten, besloten om de teruggekomen Midfondvlucht te laten tellen voor de nationale kampioenschappen.

Wij hadden eerder ook al aangegeven dat de vlucht bleef tellen voor alle kampioenschappen incl. het Midfond kampioenschap. Dat is hierbij dus nogmaals bevestigd.

Geplaatst in Geen categorie | Een reactie plaatsen

Richtlijnen Grand Prix vluchten en nationale/sectorale concoursen 2024

Vanavond inkorven voor de eerste marathon vlucht. Deze kan bij onderstaande verenigingen worden ingekorfd of als u vooraf heeft aangegeven dat er voldoende inkorvende leden zijn!

Mocht u niet op deze lijst staan en wel NIC willen zijn geef dit dan even door dan zullen wij dit beoordelen.

Vanavond hoeven er geen mandenlijsten geschreven te worden. Deze zijn alleen verplicht op de 3 nationale vluchten: St. Vincent, Cahors (Bressols) en Bergerac.

Let op 

Op de drie nationale wedvluchten, (St.Vincent, Cahors(Bressols) en Bergerac) dienen alle werkzaamheden met betrekking tot het inkorven van de duiven én het afslaan van de klokken c.q. uitprinten van de constateringen bij de ECS dienen in het inkorfcentrum waar is ingekorfd plaats te vinden.  Op deze nationale vluchten en op alle overige Grand Prix vluchten (Midfond, Jonge duiven en Eendaagse fond en op de sectorale Eendaagse fond- en Marathonvluchten zijn geen invliegduiven toegestaan.

Anders gezegd op alle vluchten waar niveau 9 gebruikt wordt zijn geen invliegduiven toegestaan. Omdat het aantal duiven op alle niveaus gelijk moet zijn aan niveau 1 worden alle ingekorfde duiven automatisch meegenomen in de sectorale of Grand Prix uitslagen.

Voor de volledige richtlijnen zie site NPO.:

Richtlijnen Grand Prix vluchten en nationale/sectorale concoursen 2024 | NPO Duivensportbond

Geplaatst in Geen categorie | Een reactie plaatsen

Code rood E22 (vlucht afgelast)

Geplaatst in Geen categorie | Een reactie plaatsen

Inkorven dagfond E22

Het opgegeven aantal duiven voor de dagfond betekend dat we vanavond met 1 auto rijden voor de dagfond. (grote wijzigingen in aantal is dus ook niet mogelijk!)

Dit betekend wel dat er hier en daar wat wijzigingen zijn in het aanvoeren. Zie hiervoor de berichten van uw regio vervoercoördinator.

We dienen verder het aantal restmanden te beperken en alle rest manden zullen dus ook op tal gebracht dienen te worden. Zorg er dus voor dat u op tijd aanwezig bent op de aanvoerplaatsen zodat hier ook tijd voor is!

Geplaatst in Geen categorie | Een reactie plaatsen

Verslag ALV 8 maart 2024

Het verslag van de ALV van 8 maart had u nog te goed. Download hem hieronder.

notulen ALV 8 maart 2024 

Geplaatst in Geen categorie | Een reactie plaatsen