Voorlopig vliegprogramma

Download hier het (voorlopige) vliegprogramma voor 2022.

Overlijden Leo Mackaay

Wij kregen het bericht dat op vrijdag 19 november 2021 Leo Mackaay op 70-jarige leeftijd overleden is.

Leo is jaren secretaris en vertegenwoordiger geweest van afdeling 7. Ook heeft Leo verschillende jaren in het bestuur van het NPO gezeten.

Wij wensen zijn vrouw, kinderen, familie en vrienden veel sterkte.

Namens bestuur Afdeling 7

Vergadering 19-11-2021 aanpassing 17-11-2021

Door de nieuwe Corona maatregelen kunnen we helaas niet fysiek vergaderen vrijdagavond 19-11-2021. We zullen nu dus weer digitaal gaan vergaderen. Dit blijft wel op vrijdag 19-11-2021 om 20.00. De uitnodiging volgt later deze week.

Een goede discussie is niet echt goed met elkaar te doen, dus we willen later nog wel een keer met elkaar in de zaal vergaderen. Dit zullen we dan tussen deze en de voorjaarsvergadering in plannen.

Voor de voorstellen die nu op de agenda staan en enkele stukken van de NPO vergadering willen wij weer vooraf via een stemformulier uw stem vragen. Dit stemformulier wordt per mail gestuurd naar de secretarissen en deze willen wij donderdag uiterlijk om 20.30 retour. Dit wordt allemaal kort dag, maar wij rekenen op uw medewerking.

Het formulier om te stemmen en de uitnodiging voor de digitale vergadering zijn verstuurd naar de verenigingen. Mocht u nog niets ontvangen hebben geef dit dan even door. Het ingevulde stemformulier geld gelijk voor de presentielijst.

Hier vind u de agenda.

Verenigingsvoorstellen kunnen worden ingediend t/m 7 november 2021.

Wij zullen deze dan voorzien van eventueel advies uiterlijk plaatsen op 11 november 2021. Alle verenigingsvoorstellen zullen wij gelijk plaatsen.


Noteer ook alvast de datum van de kampioenenhuldiging in uw agenda. Deze wordt gehouden op zaterdag 29 januari 2022 in Asperen.

Mededeling NPO ivm Corona

Mededeling van het NPO i.v.m. de afgekondigde corona maatregelen.

Openstelling duivenlokalen na de persconferentie van vrijdag 12 november.

I.v.m. de covidproblematiek zijn er door overheid nieuwe
regels afgekondigd om deze pandemie te bestrijden.

Voor duivenverenigingen geldt nu het volgende;

  • Duivenverenigingen vallen onder sportkantines/horeca ( Dat is overigens vanaf dag één al zo).
  • De openingstijden zijn tussen 06:00 uur en 20:00 uur.
  • Vergaderingen moeten dus voor 20:00 uur afgelopen zijn, het al of niet gebruik maken van consumpties is daarbij geen criterium.
  • QR check is uiteraard van toepassing evenals een vaste zitplaats na binnenkomst.
  • Bovenstaande regels gelden ook bij openstelling voor tentoonstellingen.
  • In gebieden waar vogelgriep heerst zijn tentoonstellingen niet toegestaan. (3 en 10 km zone)
  • Tentoonstellingen moeten 8 dagen voor aanvang van de tentoonstelling zijn aangemeld bij de MVWA. • Kennisgeving Tentoonstellingen/Evenementen (minlnv.nl)
  • Bovenstaande regels gelden minimaal drie weken.

Van het bestuur

Het afdelingsbestuur heeft de afgelopen 6 weken evaluaties gehouden over het afgelopen vliegseizoen. Daaruit zijn 2 onderwerpen voortgekomen die direct extra aandacht verdienen. Hieronder een nadere toelichting op deze 2 onderwerpen.

Bestuur regio A:

Het afdelingsbestuur ziet het regio A bestuur als een
verlengstuk van de interne organisatie, het is geen vereniging, het heeft geen
reglementen en statuten. Het wordt gezien als een zelfstandige commissie onder
het afdelingsbestuur.

Het regio A bestuur is de afgelopen 1,5 jaar
onderhevig geweest aan nogal wat interne strijd en dit is niet bevorderlijk
voor de leden binnen de regio A als ook het afdelingsbestuur. Wij hebben
gemeend hier onze verantwoordelijkheid voor te nemen.

In samenspraak met de huidige bestuursleden zijn wij overeen gekomen dat het afdelingsbestuur een waarnemend voorzitter naar voren schuift. Aan Ronald Veenendaal de schone taak om een robuust regio A bestuur te formeren en organisatie in te richten. Dit samen met de huidige bestuursleden en verenigingen vallend onder de regio A. De vergadering van 11 november a.s. zal gewoon plaats vinden zoals afgesproken.

Vervoer:

De vervoerscoördinator heeft de verantwoording om het
logistieke gedeelte op zich te nemen in al zijn facetten en valt direct onder
het afdelingsbestuur, de eindverantwoordelijke. Tijdens het vliegseizoen zijn
er een aantal momenten geweest waarbij de vervoerscoördinator buiten zijn
verantwoording zaken regelde en/of het niet eens was met de beslissing van het
afdelingsbestuur. Op zich hoeft een gezonde discussie geen probleem te zijn.
Uiteindelijk zal de beslissing van het afdelingsbestuur uitgevoerd dienen te
worden.

Deze samenwerking werd als stroef ervaren. Het afdelingsbestuur mag hiervoor ook de hand in eigen boezem steken omdat ze niet “in control” zijn geweest betreffende het logistieke gedeelte en het geheel aan de vervoerscoördinator hebben toevertrouwd. Een proces dat zich waarschijnlijk al heeft ontwikkeld voor het aantreden van dit bestuur. Nadat wij brief- en mailwisselingen van en naar onze vervoerscoördinator en regio A bestuur onder ogen kregen was het vertrouwen in de vervoerscoördinator verdwenen en hebben wij besloten om afscheid te nemen van Geurt Doppenberg. Wij willen ons niet associëren met de woorden die in deze mail- briefwisselingen zijn gebruikt.  Langs deze weg wil het bestuur Geurt bedanken voor de 16 jaar aan inzet.

Overlijden Wim van Namen

Afgelopen week bereikte ons het trieste bericht dat Wim van Namen was overleden.

Wim was jaren een van onze vaste convoyeurs. Ik denk dat ik ook wel kan zeggen dat dit ook een van zijn hobby’s was waar hij met veel plezier vele uren instak.

Wij zullen hem missen en wensen zijn familie en vrienden heel veel sterkte.

Uitslagen 2021

De eindstanden staan bij Compuclub op de site. Graag alle standen nog een keer kritisch bekijken en indien niet correct kunt u nog reclame indienen.

2 uitslagen staan er niet op. Dat zijn de winnaars van de derby en autopoule.

Derby winnaars Pt. St. Maxence 21-08-2021:

1e prijs H. Bouwmeester & Zn (prijs 4 afd uitslag)

2e en 3e prijs P.B. van Vliet (prijs 13+14 afd. uitslag)

Winnaar autopoule Nanteuil 28-08-2021:

H. Arisse (prijs 10 afd. uitslag)

Eventuele reclame kunt u indienen t/m 30-09-2021

Sens J36

Aankomende donderdag inkorven voor de jonge duiven Grand Prix vlucht Sens.

Deze mag in de eigen vereniging worden ingekorfd als u minimaal 7 deelnemers heeft.

De duiven dienen aangeleverd te worden in de grote manden in Leusden, IJsselstein of Kerkdriel. Let op wees hier op tijd om de manden op getal te brengen. In Huissen zullen we dan over/bijladen met de andere afdelingen.

Mocht u niet inkorven meld dit dan aan de regio vervoer coördinator zodat er niet onnodig op u gewacht hoeft te worden.

Niergnies J35 + N35

Aankomende vrijdag is het inkorven voor de jonge duiven vlucht Niergnies en de Natour vlucht Niergnies.

Het wordt een totale lossing waarbij er wel 2 verschillende uitslagen komen voor de duiven die worden ingekorfd voor J35 en de Natour N35.

Dus inkorven op aparte code. Volgnummer 41 voor J35 en volgnummer 42 voor N35. Stel thuis alles dus vooraf goed in en let op voor welke vlucht er wordt ingekorfd. De duiven mogen bij elkaar in de mand.

Aangezien we alle duiven gezamenlijk vervoeren hanteren we ook een vrachtprijs. We nemen dan de gemiddelde prijs rekening houdend met de aantallen van afgelopen week. De vrachtprijs wordt dan 62 cent per duif.

Nanteuil jonge duiven

Gisterenavond kregen wij tot onze verbazing een mail van afdeling 9 waarin ze aangeven de sectorvlucht Nanteuil niet gezamenlijk met afdeling 7 te gaan lossen.

Dit is een eenzijdig genomen besluit waar ook afdeling 8 niet van op de hoogte was.

Wij hebben net als afdeling 8 nog het verzoek gedaan aan afdeling 9 om er toch wel een gezamenlijke lossing van te maken, maar daar hebben we nog geen reactie op gekregen. Voorlopig is het dus iedere afdeling apart los.

Mocht dit veranderen zullen wij dit hier of op de lossingspagina melden.

Bestuur Afdeling 7