Vliegprogramma

Via deze weg wensen wij als bestuur iedereen een goed en gezond 2021 toe.

Bij een nieuw jaar hoort ook een nieuw vliegprogramma. Die kunt u hier downloaden. De sectorvluchten zijn in overleg met de andere afdelingen bepaald.

Kleine aanpassing i.v.m. foute weeknummer van de laatste week.

Dit is alleen het vliegprogramma. Welke vluchten er gaan tellen en hoeveel en wat, zullen we later met elkaar bepalen.

2020

Beste leden,

Het jaar zit er alweer bijna op. Niemand kon bedenken dat
2020 er zo uit zou komen te zien. Door de uitbraak van Corona waren we
gedwongen om onze werkwijze aan te passen en wellicht dat deze werkwijze nog
wel een tijdje toegepast dient te worden. Zowel u als het bestuur heeft te
maken gehad met allerlei beperkende maatregelen. Dit alles heeft nogal impact
gehad op het bestuur, het verenigingsleven en uw privéleven. We kunnen trots
zijn dat het toch is gelukt om met zijn allen begin juni onze 1e
wedvlucht te organiseren. Dank voor uw inspanning om dit allemaal mogelijk te
maken.

Ook de komende periode zullen we op een alternatieve manier
onze activiteiten gaan organiseren. Het bestuur ziet met de huidige
coronamaatregelen geen mogelijkheid om op 6 februari 2021 een kampioenenhuldiging
te organiseren. Wij gaan er voor zorgen dat de gewonnen kampioenschappen netjes
bij u terecht komen. Op 13 maart volgt de NPO ledenraad, uiteraard zullen wij
hiervoor een voorjaarsvergadering gaan beleggen waarbij ook de opgeschoven
punten van de najaarsvergadering 2020 behandeld gaan worden. We blijven de
komende periode kijken wat de mogelijkheden hiervan zullen zijn. Het liefst
gewoon weer in Asperen samen met de kiesmannen. Als alternatief een digitale
vergadering zoals u heeft kunnen zien bij de afgelopen ledenraad van de NPO,
maar dat laatste heeft niet onze voorkeur.

Het afgelopen vliegseizoen heeft veel veranderingen gekend.
Eerst de “Corona” daarna “hitteprotocol” dan “het IWB” en dan nog de
“correspondenten” op locatie hebben ervoor gezorgd dat we keer op keer
veranderingen moesten doorvoeren. Met zoveel instanties die wat te zeggen
hebben over je lossing kun je daar ook wel op wachten. Stoïcijns de
aanbevelingen negeren is geen keus, dan hadden er heel wat vluchtjes niet door
gegaan. De NPO gaat hier verandering in brengen en wil het IWB andere
bevoegdheden toe bedelen. Hoe dat eruit komt te zien volgt. Wij willen de
lossingscommissie bedanken voor de inspanning die ze elke weekeinde leveren.
Dennis en Theo bedankt!!! Een speciale dank aan alle vrijwilligers om dit
seizoen mogelijk te maken. Beter kunnen = uw aanmelden bij het bestuur. Het
enige wat wij vragen is uw voorspelling/beslissing voor de lossing te doen. Het
heet niet voor niets voorspellingen anders waren het achterafspellingen.

Het NPO bestuur en de afdelingen hebben onlangs een
vergadering gehad waarbij er is gesproken over een herindeling van
vlieggebieden en sectoren het vervolg hiervan is begin januari 2021. Het is in
deze tijd een lastig onderwerp. Lastig omdat dit onderwerp in overleg met onze
kiesmannen en leden dient te gaan en een vergadering organiseren met een open
discussie is nu niet te realiseren. Wat wij nog wel even kwijt willen is dat er
niks besloten gaat worden zonder u op een duidelijke manier te raadplegen. U zult
wel de vraag hebben “wat is de visie van het bestuur aangaande deze
veranderingen?”. Nou om eerlijk te zijn heeft een vereniging uit Utrecht de
volgende opmerking gemaakt waar wij ons geheel in kunnen vinden:

Het is onvermijdelijk met het aantal teruglopende leden
dat afdelingen te klein gaan worden waardoor een fusie noodzakelijk is op
termijn. Daarom is het verstandiger nu reeds naar de mogelijkheden voor een
fusie te kijken. Afdeling 7 krimpt ook en heeft waarschijnlijk door zijn
centrale ligging het nadeel dat de meningen en wensen van liefhebbers
uiteenlopen. Indien er wordt gewacht tot het allerlaatste moment zal dat mijn
inziens leiden tot langere vergaderingen met de (on)nodige strijd en discussie
omdat iedereen dan vanuit zijn eigenbelang en emotie zijn standpunten gaat
verdedigen. Onze mening is om het gezonde verstand nu te gebruiken en te laten
zegevieren Zodat we  de aankomende jaren
nog mooie en vooral eerlijke concoursen behouden.

Het is nu bijna kerstmis. Namens het bestuur wens ik iedereen, hele warme, fijne en gezellige feestdagen toe. Pas goed op uzelf en hou uw naasten in deze moeilijke tijd in de gaten. Tot 2021.

Eindstanden jeugd 2020

KAMPIOENSPUNTEN ONAANGEWEZEN + AANGEWEZEN = KEIZER GENERAAL

1 Robin Simon Voorthuizen 14876.4
2 K.J. Vos  Almere 14521.7
3 Joel de Ruiter Bussum 8917.9
4 J Poelstra & zonen 2 Utrecht 8112.4
5 Quinten&Romy vdPoel Nijkerk 7660.3
6 Kiki van Zoeren Putten 7025.9
7 Novak Culafic  Almere 5057.2
8 Sam Polderman Tiel 3688.7
9 Annemijn v/d kruk Tiel 3497.1
10 Carlijn van der Kruk Tiel 3312.4

Bespreking 7-12-2020

Afgelopen maandag is er een bespreking geweest met de afdelingen en NPO bestuur over een eventuele nieuwe Sector indeling en vlieggebieden.

Download hieronder het korte verslag:

Uitslag stemming per email

Via email hebben 36 verenigingen gereageerd met 44 stemmen op ons verzoek om uw stem uit te brengen op de agendapunten voor de NPO vergadering waarover er gestemd gaat worden.

De uitkomst en uitgebrachte stem namens afdeling 7 kunt u hieronder downloaden.

Zaterdag 28-11-2020 zal de NPO vergadering, in dit geval door de coronapandemie, digitale Ledenraad plaatsvinden. De agenda met alle bespreekpunten staat al een groot aantal weken in de nieuwsbrief en online. U kunt de Ledenraad rechtstreeks vanaf 10.00 uur volgen met deze link https://youtu.be/EB6hbDbTuq8 daarmee bent u direct op de hoogte van de besluiten die worden genomen.

Dispensatie Commissie NPO

Geacht leden afdeling 7. Wij zijn op zoek naar een commissielid voor de Dispensatie Commissie NPO. Indien u hier belangstelling voor heeft of kent u iemand die hier geschikt voor is, kunt u dit melden bij de afdelingssecretaris. Onderstaand volgt een korte omschrijving.

Artikel 12 lid 4C HR voorziet in een Dispensatie commissie. Deze Commissie behandeld overgang verzoeken van leden naar een andere afdeling. Per aanvraag zullen 3 leden uit de commissie zich over het
verzoek buigen.

In de afgelopen jaren is de commissie in onder tal geraakt. Het NPO bestuur wil de commissie graag weer op tal brengen en vraagt ons als afdeling een commissie lid te nomineren. De belangrijkste eis wat betreft profiel staat in het reglement.

  • De leden van de commissie hebben bij voorkeur kennis van de sport en de spelregels, alsmede van de praktische gang van zaken in de NPO, maar behoeven geen lid te zijn van de NPO

Huishoudelijk Reglement artikel 12 lid 4c

Samenstelling commissie

  • Iedere afdeling draagt een persoon voor, voor de Commissie Dispensaties.
  • Het bestuur NPO benoemt de commissieleden voor de duur van drie jaar en kan de zittingstermijn met maximaal drie jaar verlengen, indien de continuïteit dit vereist.

  • Na een concrete aanvraag dispensatie, stelt het bestuur uit alle commissieleden een commissie van drie personen samen die niet betrokken zijn bij de afdeling(en), vereniging(en) of het lid, betrokken bij het dispensatieverzoek.

  • De leden van de commissie hebben bij voorkeur kennis van de sport en de spelregels, alsmede van de praktische gang van zaken in de NPO, maar behoeven geen lid te zijn van de NPO

  • Werknemers van de NPO kunnen niet tot lid van een commissie worden benoemd.

  • Leden van het bestuur van de NPO en van het bestuur van de Afdelingen kunnen voor de duur dat zij in die hoedanigheid bij de NPO zijn betrokken geen lid zijn van de commissie.

  • Een lid van de commissie mag niet aan de behandeling van een zaak deelnemen indien het lid persoonlijk of uit hoofde van een functie bij die zaak betrokken is (geweest), dan wel wanneer het commissielid, lid is (geweest) van de vereniging of de afdeling die bij de zaak betrokken is of waarvan één van haar leden bij een zaak betrokken is.

  • Wanneer een lid van de commissie voor of tijdens de behandeling van een zaak meent dat zich een onverenigbaarheid voordoet of dat het commissielid zich om een andere reden wenst te verschonen als lid van die commissie, doet het commissielid hiervan zo spoedig mogelijk met opgave van redenen mededeling aan het bestuur, zodat het bestuur een ander lid van de commissie aan kan wijzen.

Diverse uitslagen

Download hier diverse uitslagen van 2020

In de kampioenschappen van de jeugd zitten nog wat fouten. Die volgen z.s.m.

Reclame op bovenstaande kunnen via email worden ingediend t/m 12-12-2020

Afdelingsledenvergadering – update 2-11

Wij hadden eerder nog goede hoop dat we met elkaar zouden kunnen vergaderen op 20 november. Helaas ziet het er nu niet naar uit dat dit gaat lukken en hebben we besloten om de meeste punten door te schuiven naar de voorjaars vergadering. Hopelijk kan die wel gehouden worden.

Gelukkig kunnen de meeste punten van de najaarsvergadering ook prima doorgeschoven worden naar het voorjaar. Er zullen enkele punten zijn die we wel aan u zullen voorleggen en dat zal dan waarschijnlijk per email gebeuren. Mocht u nog voorstellen hebben dan kunt u die insturen tot uiterlijk 20 november.

Wat wij nu wel van u willen weten zijn de punten zoals nu voorgesteld op de NPO agenda. Voor de stukken zie de site van het NPO.

Wij vragen u om per vereniging het onderstaande formulier in te vullen en op te sturen uiterlijk 20 november per mail naar de secretaris van afdeling 7 (dus niet naar het NPO!).

Tevens willen wij u al wel melden dat wij er ook vanuit gaan dat we de feestavond en huldiging van de kampioenen niet kunnen houden zoals we gewend zijn. Wij zijn nog aan het kijken om de kampioenen toch de aandacht te geven die ze verdienen. Als er meer duidelijk is zullen wij u dat melden.

Winnaars Derby en Autoprijs

Op 22-08-2020 vervlogen wij de derby prijzen op Roye

1e prijs 250 € met prijs 1 A & J v.d Stok

2e prijs 125 € met prijs 4 A. Nijssen & Zn

3e prijs 75 € met prijs 15 Jong van Kampen & zn

.

Op 29-08-2020 vervlogen we de “Auto prijs” op Roye

Deze is met prijs 6 gewonnen door Robin Simon.

.

Reclame op bovenstaande uitslagen is mogelijk tot 31-10-2020

De overige uitslagen van de attractievluchten volgt z.s.m.

N39 Update 25-09-2020

Inmiddels mogen we ook niet meer naar Pont St. Maxence i.v.m. de maatregelen tegen Corona. De laatste natour vlucht passen we nu aan in Roye. (Dit kan nog wijzigen als de situatie nog verder verandert)

UPDATE 25-09-2020 12.00

We hebben de laatste weersverwachtingen nog afgewacht, maar de kansen op een vlucht worden nu als praktisch nul ingeschat door vooral het weer in België.

Wij hebben dus besloten om de vlucht N39 van morgen 26-09-2020 compleet te laten vervallen. De vlucht zal niet ingehaald worden en het seizoen is nu dus officieel afgelopen.