Seizoen 2018

Met dit weer nog niet echt goed voor te stellen, maar het nieuwe seizoen komt er over een paar weken weer aan.

De diverse pagina’s zijn of worden bijgewerkt. Zo zijn de vliegprogramma’s regio A en B-C te downloaden. Bij Compuclub zal dit waarschijnlijk ook deze week beschikbaar komen voor in Autokon en de klokken.

Ook zijn de diverse formulieren al te downloaden. Denk dan nu vooral aan Inschrijfformulier jaarling ver..doc 2018. LET OP! aangepaste versie.

Ook het formulier speelt niet op zondag 2018 kan gedownload worden.

Nieuw dit jaar is een formulier voor Opgave diverse aan Compuclub. Dit liep de laatste jaren niet lekker en we proberen het nu beter te doen.

Ook dient het formulier Inentingsverklaring-vereniging-2018 weer ingestuurd te worden. Deze dient uiterlijk 5 april binnen te zijn. Dit geld ook voor de hoklijsten!

Gouden speld

Onze penningmeester Aaldert van Amerongen is vrijdag 2 maar door NPO penningmeester Ton Geitenbeek wegens zijn grote verdienste voor de Nederlandse duivensport onderscheiden met de Gouden speld van verdienste.

Vergadering 02-03-2018

Vrijdag 2 maart is de afdelingsledenvergadering gehouden in Asperen.

Hier vind u wat punten die hier besproken zijn.
Helaas waren er maar 28 van de 49 verenigingen aanwezig (33 stemmen). Het weer en verschillende ziekte werkte deze keer zeker niet mee.

Het financieel verslag en de begroting zijn aangenomen met wel de opmerking erbij om nog eens goed naar de kosten te kijken en vluchten op zelfde dag geen verschil in prijs.

Het voorstel om alleen de vluchten te tellen voor de afdelingskampioenschappen die gelijk gelost zijn op 1 losplaats is met 23 stemmen voor aangenomen. (1 tegen, 9 onthoudingen).
Voor de regiokampioenschappen blijven wel alle vluchten tellen.

Het voorstel om een ochtendlossingskampioenschap over de ZLU vluchten Agen, Barcelona, Barbonnen en de afdelingsvlucht Orange te houden is met 29 stemmen voor en 4 onthoudingen ook aangenomen.
De punten komen uit een te maken afdelingsuitslag.

Jeroen van Rooij en Evert Kampert (sr) zijn gekozen als bestuurslid, tevens is Herman Bouwmeester herkozen.

 

Kampioenenhuldiging

Hieronder vind u wat foto’s van de kampioenenhuldiging.

 

Jeugd keizergeneraal

afdeling 7 Kampioenenboekje 2017

Steun petitie “Onnatuurlijke roofvogelstand in Nederland”

Steun petitie “Onnatuurlijke roofvogelstand in Nederland”

De postduivensport loopt groot gevaar door de almaar groter wordende populatie van roofvogels in Nederland. Hierdoor stoppen honderden leden noodgedwongen met de duivensport. Roofvogels horen in de natuur maar dienen zichzelf te kunnen redden in hun voortbestaan en niet doormiddel van hulp van de mens. Er is een petitie gestart tegen de onnatuurlijke stand van roofvogels. Deze vindt u via de onderstaande link.

https://petities.nl/petitions/bescherm-de-postduivensport-tegen-onnatuurlijke-roofvogelstand?locale=nl

 

Afdelingsledenvergadering

afdelingsvergadering vrijdag 2 maart 2018,
de Schildkamp, Leerdamseweg 44 te Asperen. Aanvang 20.00 uur.

A G E N D A

 

 1. Opening
 2. Appèl stemgerechtigde leden
 3. Notulen vergadering 27 oktober 2017
 4. Ingekomen en uitgaande stukken
 5. Jaarverslag secretaris 2017
 6. Financieel verslag penningmeester 2017*
 7. Verslag kascontrole commissie Regio C
 8. Decharge penningmeester
 9. Begroting 2018*
 10. Benoeming kascontrole commissie 2018
 11. Voorstellen Afdelingsbestuur
 12. Voorstellen verenigingen
 13. Vaststellen Kampioenschappen 2018
 14. Bestuursverkiezing
 15. NPO vergadering 10 maart 2018
 16. Bestuursmededelingen
 17. Rondvraag
 18. Sluiting

* vragen over het financiële verslag en de begroting kunt u schriftelijk indienen t/m 25-02-2018 bij de penningmeester via email aaldert@hetnet.nl

de stukken van de NPO vergadering zijn te downloaden van de NPO site. www.npoveenendaal.nl

 

Bestuur

Geachte leden,
 
Langs deze weg informeren wij u omtrent het uit het bestuur treden van de heer Cees Galjé.
Het afgelopen seizoen 2017 heeft een enorme wissel getrokken op alle leden van ons bestuur, waarbij u dient te weten dat onze persoonlijke verhoudingen altijd uitstekend zijn geweest en gebleven.
De aanleiding van de spanning was de invulling van diverse commissies en dat zal u allen bekend zijn.
Uiteindelijk heeft een verschil van inzicht tussen korte- en lange termijn visie de heer Galjé doen besluiten zich per einde december 2017 uit het bestuur terug te trekken.
Wij zijn Cees dankbaar voor zijn inzet en bijdrage de afgelopen drie jaar om te komen waar we nu zijn en zullen op korte termijn in klein comité een passend afscheid organiseren.
 
Namens het Bestuur Afd. 7 Midden Nederland,

J.J. van der Veer

Data

Geachte leden,

Buiten dat onze feestavond/kampioenenhuldig op 27 januari er al snel aankomt komt ook onze ledenvergadering al weer dichtbij.

Deze ledenvergadering staat gepland op vrijdag 2 maart in Asperen.

Voorstellen kunt u indienen t/m 28 januari. De stukken zullen dan in de week hierop verstuurd worden naar de verenigingen. Hou hier dus rekening mee.

Vaste voetringen

Zoals jullie allemaal weten zijn er problemen met de levering van de vaste voetringen. De ringen worden niet voor 1 januari geleverd.

Leden die hierdoor in de problemen raken hebben dit aan kunnen geven en hier wordt een speciale levering voor verzorgd.

De ringen voor deze leden kunnen afgehaald worden op zaterdag 30 december bij de voorzitter Hans v.d. Veer adres Gaslaan 69 Baarn tussen 13.00 en 14.30

Dit betreft enkel de levering van de hoogst nodige en aangegeven spoed ringen. Van de reguliere bestelling wordt verwacht dat deze rond 12 januari volgens de reguliere route verzonden worden naar alle verenigingen.
Op dit moment weten wij niet om welke liefhebbers en verenigingen het gaat. Graag dus in uw eigen vereniging zorgen voor afstemming betreffende het ophalen van de ringen. Graag per vereniging in overleg met uw ringenadministrateur e.e.a. regelen.

Deze ringen kunnen alleen op bovengenoemde datum en adres gehaald worden!

 

Kerstwens 2017

Geachte leden,

Het is een goed gebruik om aan het einde van een kalenderjaar terug te kijken. Onthouden wat goed was en vergeet de onaangename dingen. Niemand afrekenen op zijn fouten en er zelf wat mee doen, ervan leren. Ook wensen wij elkaar alle goeds voor het komende jaar. Lange tijd middels een Kerstkaart via de post, maar nu voor het grootste deel via email, Facebook, Twitter en andere sociale media.

Wij, bestuur van Afdeling 7 Midden Nederland, kijken met gemengde gevoelens terug op 2017. Te veel zaken zijn niet gegaan zoals wij graag hadden gewild. Daarvan moeten wij lering trekken en ons inspannen dat in 2018 beter te doen.

Bijzonder dankbaar zijn wij voor de steun en inzet van talloze vrijwilligers binnen onze organisatie. Zonder uw inzet zijn er simpelweg geen wedvluchten met postduiven mogelijk.

Het is steeds gebruikelijker om rond Kerst de duiven te koppelen. Sommigen doen dat al eind november om in de zomer met jonge duiven te kunnen vliegen die geen last hebben van de rui. Dit mede door verduisteren en belichten. Een prachtig aspect van onze postduiven is toch altijd weer dat eerste jong dat uit het ei kruipt. Dat is de hoop voor de toekomst.

Een toekomst ook voor de duivensport. Het is wellicht een cliché, maar de toekomst van de duivensport bent u zelf. Positief is zeker de bereidheid van onze Algemene Ledenvergadering in het veranderingsproces van de NPO. Zeker dankzij u zijn op dat punt grote stappen gemaakt en zoals het er nu naar uitziet worden er op korte termijn nog minstens even grote stappen gezet.

Recent heeft u nog een oproep kunnen lezen dat wij mensen zoeken voor het vervoeren en lossen van duiven. Tevens zijn er met name in het zuiden van onze afdeling convoyeurs nodig die op de piekmomenten, start jonge duiven bijvoorbeeld, bereid zijn om onze duiven te begeleiden. Dat doet u altijd in samenwerking met ervaren mensen op het moment dat u beschikbaar bent. Misschien een goed moment om daar eens over na te denken?

Namens het bestuur van onze afdeling wens ik u een Fijne Kerstdagen en een gelukkig en gezond Nieuwjaar toe.

Baarn, 22 december 2017

Hans van der Veer