“BESTE JAARLING COMPETITIE 2018”

“BESTE JAARLING COMPETITIE 2018”

Deze competitie gaat over de Vitesse en Midfond vluchten V16 t/m V25 (6 stuks) en M19 t/m M29 (7 stuks).

1e prijs € 200, –
2e prijs € 150, –
3e prijs € 100, –

Inleg € 2, – Inschrijven t/m 20-04-2018

Inschrijfformulier jaarling ver..doc 2018of als PDF

Doordat we dit jaar voor de afdeling alleen de vluchten tellen die als complete afdeling gelost worden heeft u nog een week extra de tijd om uw beste jaarling uit te zoeken.
Uiterste inzend datum is 20-04-2018

Let op!

Geachte leden,

Bij controle door de Belgische Correspondent is geconstateerd dat er één verzendmand niet verzegeld was! De betreffende vereniging heeft van ons inmiddels een schriftelijke waarschuwing ontvangen.
Zoals u inmiddels wel weet is de controle op onze lossingen sterk toegenomen en moeten wij extra alert zijn op een correcte afhandeling van onze verplichtingen.
Niet nakomen daarvan kan verstrekkende gevolgen hebben voor ons op losplaatsen in België en Frankrijk. Het is in ons aller belang de regels dienaangaande strikt na te leven. Denk daarbij ook aan africhtingen vanaf Belgisch grondgebied die alleen op woensdag zijn toegestaan.

Tevens vragen wij u nadrukkelijk om minimaal een kwartier VOOR vertrek van onze containers aanwezig te zijn om de planning strikt te kunnen handhaven. Dat is van groot belang om de duiven tijdig van alle verzamelplaatsen op te kunnen halen.
Ook hiervoor hebben wij al een schriftelijke waarschuwing uit moeten delen.

Tot slot het verzoek om in overleg met de verantwoordelijken op de laadplaatsen de lege manden volgens afspraak op te halen zodat de containers gereinigd kunnen worden. Neem daarbij niet meer manden mee dan u hebt ingeleverd. Al na de africhting waren er al weer teveel manden uit de wagen gehaald waardoor anderen voor niets op de ophaalplaats zijn gekomen. Dat vinden wij schandelijk en oncollegiaal. Als wij de verantwoordelijken daarvoor kunnen achterhalen zullen wij niet schromen maatregelen te nemen!

Het Bestuur.

Africhtingen B2000

A.s. zondag 22 april is de eerste africhtingsvlucht op zondag met verkorte ophaal route.
A.s. zondag gaan ze van start met Quievrain i.p.v. lessines omdat er op zondag niet gelost mag worden in Lessines.

Ophaaltijden zaterdag:

Soest               16:15 uur

IJsselstein        17.00 uur

Kerkdriel         18.00 uur

Instructies 2018

Vrijdag 13 april korven wij in alle regio’s in voor de eerste vlucht met oude duiven in 2018.

Hier volgen nog enkele u reeds bekende punten, maar die wel nageleefd dienen te worden.

Sinds 2017 is het niet meer toegestaan om invlieg duiven in te korven. Alle ingekorfde duiven op de wedvluchten moeten worden geregistreerd! De eenvoudigste manier hiervoor is natuurlijk gebruik maken van het Elektronisch Constateer Systeem (ECS) De tweede optie is gebruik maken van gummiringen en inkorflijst. Dit geeft echter meer werk in uw vereniging en doe dit alleen als het niet anders kan.

Alle duiven die de mand in gaan dienen geënt te zijn tegen PMW. De liefhebber is verplicht tijdig een (kopie) entlijst af te geven in zijn vereniging. De vereniging behoudt een kopie daarvan voor eigen administratie en stuurt een getekende “entverklaring verenging” naar de afdelingssecretaris voor 6 april 2018.

De hoklijsten dienen ook voor 6 april 2018 binnen te zijn bij de afdelingssecretaris.

De vaste dagen voor africhtingen zijn naast zaterdag en zondag, dinsdag voor Nederland en woensdag voor België. Hier zullen alle afdelingen zicht aan houden.
Op andere dagen is het niet toegestaan om uw duiven af te richten met de vereniging of groter samenspel.
Voor africhting van een vereniging met meer dan 500 duiven of meer dan 1 vereniging is een lossingsvergunning vereist! Die kunt u tegen kostprijs aanvragen via onze afdelingssecretaris. De vergunning zal ook worden gepubliceerd zodat alle belanghebbenden weten dat er een duivenlossing in de betreffende regio zal plaatsvinden.

Het zal op de eerste vluchten nog geen probleem vormen, maar let er altijd op dat u minimaal 5 inkorvende leden moet hebben om zelfstandig in te mogen korven. Voor Nationale Inkorf Centra is dat 7 deelnemers.

Het is verplicht de vrachtbrief van Compuclub te gebruiken die kan worden aangemaakt in Winver. Voor vluchtcode’s zie het vliegprogramma regio A en regio B+C.

Om tijdig te kunnen vertrekken naar de laadplaats is het mogelijk om in Winver alleen de aantallen per liefhebber in te voeren en vervolgens op verzenden te klikken waarmee de vrachtbrief in het scherm verschijnt waarin u het juiste aantal volle manden en restmanden invult en uitprint! De duiven komen dan weliswaar als invliegduiven te staan maar dat wordt gecorrigeerd op het moment dat u de definitieve gegevens gaat verzenden na het inlezen van de Elektronische Constateer Systemen (ECS) en het waar nodig handmatig invoeren van de duiven die voorzien zijn van een gummiring. Zonder de Compuclub vrachtbrief mogen de duiven niet in de container worden geladen!

Voor de aanvoer plaats en aanvoertijden zie het vervoersschema. Deze is te vinden op de afdelingssite. De hierop vermeldde tijden zijn vertrektijden. U dient dus ruim voor die tijd aanwezig te zijn om uw duiven in de container te laden. Minimaal 15 minuten. Bij calamiteiten altijd tijdig contact opnemen met de vervoerscoördinator en coördinator op de aanvoerplaats.

Bij het aanleveren van de duiven op de laadplaats moeten de restmanden eerst worden aangeboden zodat deze op getal kunnen worden op de locaties waar dat mogelijk is. In Utrecht en Meerkerk is dat niet mogelijk. Houdt daar rekening mee in uw vereniging en verdeel zoveel mogelijk de restmanden over de volle manden. Er mag tot 10% worden bijgeladen, hetgeen inhoudt dat er 3 duiven per mand mogen worden toegevoegd.

Let op dat alle manden gelood zijn en voorzien van de juiste labels. Zeker op de loodjes wordt dit jaar streng gecontroleerd in het buitenland. Bij het ontbreken van de loodjes kunnen we de vergunningen kwijtraken en/of worden er boetes uitgedeeld.
Restmanden voorzien van oranje labels aan voor- en achterkant van de mand.

Op de laadplaatsen maken de verantwoordelijken namens de regio en afdeling een verzamelstaat en geven deze aantallen door aan de vervoerscoördinator. Het is van groot belang deze verzamelstaten te maken en door te geven in verband met de inzet van de transporteurs naar de losplaatsen. Hiermee kunnen wij voorkomen dat hier onnodig kosten voor worden gemaakt. Let erop dat de tijden van ons vervoersschema vertrektijden zijn! Bij problemen altijd contact opnemen met onze vervoerscoördinator. Hij zal u instrueren hoe te handelen.

De lege manden ophalen op de reguliere plaatsen ten behoeve van het reinigen van de container. Neem niet meer manden mee dan u heeft aangeleverd. U dupeert uw collega’s wanneer zij voor niets naar de container komen.
Ophaalplaatsen regio A Nijkerk en Soest, B Meerkerk en Utrecht, C Doorn en Velddriel.

Vorig seizoen zijn we gestart met kampioenschapsduiven. Hierdoor is het van groot belang dat de liefhebber zijn ECS instelt voor de gewenste wedvlucht. Wanneer in de diverse niveaus geen afwijkende aantallen worden ingegeven staan alle ingekorfde duiven in concours op alle niveaus.
Wenst u onderscheid te maken tussen vereniging en hogere niveaus als regio, afdeling en fondclub dan is het éénmalig mogelijk op niveau 2 een lager aantal dan het totaalaantal ingekorfde duiven in te voeren. Als voorbeeld zet u 30 duiven in. Dat aantal staat op niveau 1. U wilt 20 duiven laten tellen voor de kampioenschappen dan vult u 20 in op niveau 2. Dat zijn altijd de 20 bovenste duiven van de inkorflijst. Dit aantal geldt dan voor alle niveaus inclusief Fondclubs. BEHALVE NATIONAAL! Daar staan alle duiven in concours. U mag het aantal kampioenschapsduiven wekelijks aanpassen. De duiven die u laat tellen voor de kampioenschappen kunnen ook wekelijks andere duiven zijn!

Van iedere wedvlucht worden 2 uitslagen gemaakt. Op de site van Compuclub wordt de uitslag met alle duiven gepubliceerd. Deze uitslagen tellen ook voor Nationale Kampioenschappen en diverse competities. De uitslag met de kampioenschapsduiven zal ook gepubliceerd worden op deze site. Dit is aanvullend t.o.v. vorig seizoen.

In de uitslag van de kampioenschapsduiven staan alleen de daarvoor ingezette duiven vermeld en deze zijn de grondslag voor de berekening van onze regio- en afdelingskampioenschappen.

Start seizoen 2018

a.s. zaterdag 7 april start het seizoen 2018 met een africhting.

Regio A – Minderhout

Regio B1 – Minderhout

Regio B2 – Duffel

Regio C – Duffel

 

TELETEKST

Zoals jullie weten is SBS 6 dit jaar gestopt met teletekst. De lossingsberichten zijn hierdoor misschien niet meer voor iedereen te zien.

We hebben daarom toch even gezocht naar een oplossing voor de liefhebbers die geen internet hebben. Vanaf aankomende zaterdag zijn de lossingstijden en andere afdelingsinfo te vinden op pagina 521 blz 1 en 2 van RTV Utrecht. Hopelijk kunnen nu de meeste liefhebbers toch de lossingstijden vinden.

In de loop van het seizoen zullen hier ook de TT uitslagen op komen.

Wij vragen u om dit in uw vereniging kenbaar te maken aan iedereen.

 

NATIONAAL INKORFCENTRUM

Eerder zijn naar alle verenigingen de formulieren verstuurd voor het aanvragen van een nationaal inkorfcentrum. Het kan zijn dat u door een bestuurswisseling b.v. deze neit ontvangen heeft.Daarom toch ook nog maar even hier geplaatst.
Dit jaar zijn er sectorale vluchten bijgekomen. Hiervoor dient ook een NIC aangevraagd te worden.
Let op, het is niet zo dat als u een NIC aanvraagt u dit ook automatisch toegewezen krijgt. Nadat we alle aanvragen hebben ontvangen zullen we deze nog beoordelen.

Aanvragen dienen bij de afdeling binnen te zijn uiterlijk 12 april 2018.

Zie onderstaande verstuurd info blad van de NPO en 2 formulieren die volledig ingevuld dienen te worden.

(alles als pdf en Word/Excel voor het makkelijk invullen)

Publicatie aanvragen inkorfcentra nationale 2018 aangepast

AANVRAAGFORMULIER NAT INK 2018 blad 1 DOC

AANVRAAGFORMULIER NAT INK 2018 blad 1 PDF

AANVRAAGFORMULIER NAT INK 2018 blad 2 PDF

AANVRAAGFORMULIER NAT INK 2018 blad 2 XLS

 

LAADSCHEMA

download hier het laadschema. Laadschema Afdeling 7 Midden Nederland 2018

 

App

Van Gerard van Leeuwen van Compuclub kregen we onderstaand bericht.

 

Ik heb een programma ontwikkeld waarmee je binnen enkele minuut nadat de lostijd online is ingevuld het bericht op je smartphone ontvangt.
Je dient daarvoor de app “Telegram” te installeren.  Te vinden in de apple store  of playstore van google (ligt aan je besturingsysteem telefoon …)
Nadat deze geïnstalleerd is dien je de volgende contactpersoon op te zoeken:
Compuclub lossingen
Start ermee een chatbericht en je ziet meteen welke commando’s je kan sturen.
Je dient eerst je zelf aan te melden met
aanmelden 7
indien er een lossing is krijg je die op je telefoon te zien
kies
lossing 7
om alle lossingen in 1 bericht te ontvangen van die dag.
Kies
Afmelden 7
Om geen berichten meer te ontvangen.

 

Hoe e.e.a. precies werkt en of het werkt als heel postduivenhoudend Nederland erop zit weten wij als afdeling 7 niet, maar het is het proberen waard.

Africhtings programma verzorgd door Brabant 2000.

Zoals ook aangegeven tijdens de afdelingsvergadering houden wij zelf geen extra africhtingen meer op de zondagen. De opkomst vorig jaar was te laag om dit rendabel te kunnen doen.

Brabant 200o gaat wel door met hun eigen africhtingsprogramma. Ze hebben aangegeven dat ze ook op 3 plekken in afdeling 7 de duiven willen ophalen. Dit is voor iedereen een mooie oplossing. Afdeling 7 regelt hier verder niets voor en de betalingen dienen ook gelijk aan B2000 te worden gedaan.

Zie hieronder het Africhtings programma verzorgd door Brabant 2000.

Zondag 22 april 2018      Lessines

Zondag 29 april 2018      Menen

Zondag 6 mei 2018          Arras

Zondag 13 mei 2018        Pont st. Max

Zondag 20 mei 2018        Menen

Zondag 27 mei 2018        Arras

Zondag 3 juni 2018          Pont st. Max

Bij verwachte oosten wind zal er uitgeweken worden naar Chimay en Niergnies

 

Vrachtprijzen:

Lessines              € 0,55 per duif

Menen                € 0,55 per duif

Arras                     € 0,65 per duif

Pont st. Max      € 0,75 per duif

 

Het transport van de duiven zal geheel verzorgd worden door Afdeling 2 Brabant 2000.

Over de lossingen zal overleg plaatsvinden tussen Afdeling 2 Brabant 2000 en afdeling 7 Midden-Nederland.

In principe zal Afdeling 2 Brabant 2000 voor manden zorgen

 

Ophaaltijden zaterdag:

Soest               16:15 uur

IJsselstein        17.00 uur

Kerkdriel         18.00 uur

Goirle              19.00 uur

Oosterhout     19.30 uur

Etten-Leur       20.00 uur

Dinteloord      21.00 uur

Seizoen 2018

Met dit weer nog niet echt goed voor te stellen, maar het nieuwe seizoen komt er over een paar weken weer aan.

De diverse pagina’s zijn of worden bijgewerkt. Zo zijn de vliegprogramma’s regio A en B-C te downloaden. Bij Compuclub zal dit waarschijnlijk ook deze week beschikbaar komen voor in Autokon en de klokken.

Ook zijn de diverse formulieren al te downloaden. Denk dan nu vooral aan Inschrijfformulier jaarling ver..doc 2018. LET OP! aangepaste versie.

Ook het formulier speelt niet op zondag 2018 kan gedownload worden.

Nieuw dit jaar is een formulier voor Opgave diverse aan Compuclub. Dit liep de laatste jaren niet lekker en we proberen het nu beter te doen.

Ook dient het formulier Inentingsverklaring-vereniging-2018 weer ingestuurd te worden. Deze dient uiterlijk 5 april binnen te zijn. Dit geld ook voor de hoklijsten!

Gouden speld

Onze penningmeester Aaldert van Amerongen is vrijdag 2 maar door NPO penningmeester Ton Geitenbeek wegens zijn grote verdienste voor de Nederlandse duivensport onderscheiden met de Gouden speld van verdienste.

Vergadering 02-03-2018

Vrijdag 2 maart is de afdelingsledenvergadering gehouden in Asperen.

Hier vind u wat punten die hier besproken zijn.
Helaas waren er maar 28 van de 49 verenigingen aanwezig (33 stemmen). Het weer en verschillende ziekte werkte deze keer zeker niet mee.

Het financieel verslag en de begroting zijn aangenomen met wel de opmerking erbij om nog eens goed naar de kosten te kijken en vluchten op zelfde dag geen verschil in prijs.

Het voorstel om alleen de vluchten te tellen voor de afdelingskampioenschappen die gelijk gelost zijn op 1 losplaats is met 23 stemmen voor aangenomen. (1 tegen, 9 onthoudingen).
Voor de regiokampioenschappen blijven wel alle vluchten tellen.

Het voorstel om een ochtendlossingskampioenschap over de ZLU vluchten Agen, Barcelona, Barbonnen en de afdelingsvlucht Orange te houden is met 29 stemmen voor en 4 onthoudingen ook aangenomen.
De punten komen uit een te maken afdelingsuitslag.

Jeroen van Rooij en Evert Kampert (sr) zijn gekozen als bestuurslid, tevens is Herman Bouwmeester herkozen.