M24 + A24

Hierbij de eerste 10 prijzen van M24 Nateuil en A24 St. Vincent in afdeling 7.

Allen gefeliciteerd.

A24 St. Vincent M24 Nanteuil

M24-2

De aanloop naar de sector vlucht vanuit Nanteuil was niet zoals wij dat gehoopt hadden.

Dankzij de inzet van alle betrokkenen bij het inkorven, laden en vervoeren van onze duiven zijn wij ruim op tijd naar Nanteuil le Haudouin vertrokken. (aankomst ca. 02.45)

Het bestuur wil allen bedanken voor hun inzet en complimenteren met hun betrokkenheid

NIC

Zoals in het bericht bij inkorven Nanteuil te lezen valt moet er bij de sectorvluchten ingekorfd worden bij een Nationaal Inkorf Centra. (NIC).

Dit is dit jaar voor het eerst ook bij de Midfond zo en later ook bij de dagfond en jonge duiven. Veel verenigingen hebben trouwens een NIC aangevraagd voor deze vluchten. zie hier het overzicht van de verenigingen. NIC 2018 AFDELING 7 versie 14-06-2018

Voor deze vluchten gelden dezelfde regels als we gewend waren bij de marathonvluchten. Dus ook b.v. mandenlijsten. Tevens dienen de duiven ook gemeld te worden. Voor de midfond wijkt dit melden nog iets af. Zie onder 2018 melden voor hoe en wat.

 

M24 Nanteuil

Beste Sportvriend(in),

Na goed en langdurig overleg zijn de vertegenwoordigers van Afdeling 7-8-9 tot de conclusie gekomen dat de geplande sectorvlucht van komende zaterdag M24 Nanteuil le Haudouin doorgang moet vinden.

Alle punten en belangen van de drie afdelingen zijn goed afgewogen. Van daaruit is besloten dat Afdeling 8-9 op donderdagavond naar Nanteuil le Haudouin vertrekken. Gezien het onregelmatige verloop van de vluchten afgelopen weekend in Afdeling 7 is besloten dat zij op vrijdagavond zullen vertrekken.

De verwachte aankomst tijd in Nanteuil le Haudouin voor Afdeling 7 is zaterdagochtend tussen 5.00 en 6.00 uur. Om de duiven voldoende rust te geven en gelegenheid tot water drinken worden de duiven daarom op zijn vroegst om 8.00 uur gelost.

Dit besluit is met name tot stand gekomen vanuit de ingezette samenwerking tussen Afdeling 7-8-9.

We vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd en wensen iedereen veel succes op de eerste sectorale midfondvlucht!

Met vriendelijke groet,
Besturen Afdeling 7-8-9

 

Voor ons betekend dit ook dat we nog meer ons er voor moeten inzetten dat we op tijd kunnen vertrekken. Alle verenigingen in afdeling 7 worden dus  verzocht om 30 minuten eerder aan te leveren dan afgelopen week op vrijdag. Alle aanvoertijden en vertrek tijden dus 30 minuten eerder! 

Tevens dienen de duiven gemeld te worden zie onder 2018 – melden.

Is vrijdag inkorven dus 28 duiven per mand.

De sector vlucht gaat dus door. Let op! inkorven alleen in een NIC. Ook op de sector vluchten moeten er Mandenlijsten gemaakt worden.

E23

Hierbij de uitslag van de dagfondvlucht Gien van zaterdag 9 juni. Allen gefeliciteerd.

E23 Gien

 

Blois wordt Gien

Geachte leden,

Om 12.46 uur vanmiddag, 8 juni 2018, ontvingen wij het onderstaande bericht van het IWB:

Goedemiddag,
Het IWB adviseert voor de losplaats Blois een oostelijker losplaats te kiezen, bijvoorbeeld Gien.
Morgen wordt ten westen van Parijs eerst lage bewolking (stratus) en slecht zicht verwacht.
Volgens verwachting knapt dit pas tussen 9 en 10 op.
Komen de duiven eind middag, begin avond aan, dan worden er met name in afdeling 9 onweersbuien verwacht .
Zondag lijken er geen lossingsmogelijkheden te zijn voor de dagfond.
Ook alle andere losplaatsen aan de westkant zullen tot 10 uur met die omstandigheden te maken hebben.
Groet   IWB

Naar aanleiding van dit bericht heeft onze LC al voor 13 uur contact gehad met de LC van Afdeling 9 en onze voorzitter. De voorzitter heeft de overige twee bestuursleden gebeld. Onze eerste optie was uitwijken naar Salbris, maar daar mag op zaterdag niet gelost worden.
Zowel het IWB als het weerbureau van Afdeling 9, Zimoa, adviseren zo veel als mogelijk naar het Oosten te gaan om de kans op een (tijdige) lossing te vergroten.
Wij vinden het buitengewoon vervelend dat wij niet naar Blois gaan met het oog op deelname aan competities met een minimum afstand voor de dagfond van 500 km, maar zien geen alternatief.
Ter volledigheid delen wij u mee dat Afdeling 8 het besluit hierover aan Afdeling 7 heeft gelaten omdat wij als gevolg van gemaakte afspraken op deze vlucht de eindverantwoordelijken zijn.
Wij gaan dus naar Gien en hopen daarmee een prachtige wedvlucht te kunnen bieden in plaats van een uitgesteld of afgelast concours vanuit Blois.

Het bestuur.

Mededelingen wk 23

Helaas heeft Jeroen van Rooij dit weekend alsnog besloten om ook zijn bestuursfunctie neer te leggen.

 

Vergadering 20 juni
Er is wat onduidelijkheid over de vergadering van 20 juni. Alle verenigingen zijn hiervoor uitgenodigd, dus ook de verenigingen die niet aanwezig waren op de voorjaarsvergadering.
Dit is dus net als alle andere vergaderingen. De officiële uitnodiging met agenda volgt uiterlijk dit weekend.

 

Pilot spelgebieden Afdeling 7-8-9
Zoals op de ledenvergadering van onze afdeling al bekend is gemaakt wordt er dit seizoen een pilot gehouden om nieuwe spelgebieden tussen Afdeling 7-8-9 te onderzoeken.
Zoals u bekend is staan er dit seizoen diverse gezamenlijke vluchten op het vliegprogramma tussen Afdeling 7-8-9. Tijdens deze vluchten zal er een pilot worden gehouden om te onderzoeken welke spelgebieden voor de toekomst interessant zijn. We weten allemaal dat het aantal duivenmelkers langzamerhand afneemt. Hierdoor zullen wij in de toekomst steeds vaker op elkaar zijn aangewezen. De besturen van Afdeling 7-8-9 zijn van mening dat wij tijdig op de toekomst moeten inspelen. Wanneer wij wachten totdat de huidige spelgebieden te klein worden om nog te kunnen en mogen functioneren zijn wij te laat om nog uit te zoeken wat de ideale nieuwe spelgebieden zijn. Dit seizoen staan er vijftien gezamenlijke concoursen op het programma. Dit biedt ons een uitgelezen kans om alvast een begin te maken met de mogelijkheden te onderzoeken voor nieuwe spelgebieden tussen Afdeling 7-8-9.

Voor deze pilot is Afdeling 7-8-9 ingedeeld in 9 spelgebieden. Deze indeling is gemaakt op een zoveel mogelijk gelijk aantal leden per spelgebied. Alle leden van een vereniging zijn ingedeeld in hetzelfde spelgebied. Er zijn dus geen splijtleden. De verenigingen zijn zoveel mogelijk aansluitend ingedeeld. Dit betekend dat er geen rekening is gehouden met indeling van de afdeling, kring en/of cc. Op de indeling van deze spelgebieden is geen bezwaar mogelijk.

Indeling spelgebieden Pilot Afdeling 7-8-9

De pilot voor de ideale spelgebieden tussen Afdeling 7-8-9 wordt gehouden over alle gezamenlijke vluchten in 2018. Dit zijn naast de Nationale en sectorale vluchten de dagfondvluchten E23 Blois en E31 Issoudun. Hieronder een overzicht met de vluchten die gebruikt zullen worden voor de pilot.
Midfond: M24
Dagfond: E23, E25, E27, E29, E31
Marathon: A24, A25, A27, A28, A30, A31
Jonge duiven: J33, J35, J37

De uitslagen van deze pilot zullen per spelgebied op onze website worden geplaatst. Er worden geen kampioenschappen uitgerekend en er zijn voor u geen kosten aan verbonden. De uitslagen worden alleen digitaal aangeboden en er zijn geen poule mogelijkheden waardoor er ook geen betaalstroken worden geproduceerd. Eventuele reclame op deze uitslagen kan worden ingediend bij ondergetekende.

Na afloop van het seizoen zullen wij het e.e.a. met Afdeling 7-8-9 gaan evalueren. Over de conclusies die uit deze pilot worden getrokken zullen wij u in een later stadium informeren.

A22 + V22

Afgelopen zondag hadden we 2 teletekst vluchten. Allen gefeliciteerd.

Perigueux of als pdf A22 Rekkem of als pdf V22

Peronne wordt Rekkem

Geachte leden,

Zoals u heeft kunnen lezen mochten wij van de lokale autoriteiten niet over blijven staan op de losplaats Peronne.

Vorige week vrijdag hadden wij nog het geluk dat de correspondent in La Ferté St. Aubin ook bevoegdheid had voor Orléans en hij via het bureau van de Franse Bond ons toestemming kon verlenen om daar te mogen lossen.

Het is ons vandaag, zaterdag 2 juni, niet gelukt om de Franse Bond te bereiken voor het verkrijgen van toestemming c.q. een vergunning om op een andere plaats in Frankrijk te mogen lossen. Wij nemen niet het risico om zonder vergunning te lossen omdat zo’n actie onze toekomstige toestemming om in Frankrijk te mogen lossen in gevaar kan brengen. Het belangrijkste is dan toch om met de benodigde toestemmingen een wedvlucht op vitesse afstand te organiseren. Geen opzet en met het oog op de liefhebbers op de kortste afstanden ongewenst, maar een bijkomstigheid is dat duiven die nu in de mand zitten en donderdag 7 juni weer ingemand zullen worden op Blois minder hersteltijd nodig zullen hebben.

Wij hebben van de KBDB toestemming gekregen om in Rekkem te lossen. Helaas veel dichterbij dan Peronne maar met het oog op tijdige verzorging van de duiven in de manden het enige en in onze ogen best mogelijke alternatief.

Op het moment van schrijven, zaterdagmiddag 15.45 uur, verbetert het weer wel in het Noorden van onze afdeling, maar is het nog steeds niet goed genoeg om de duiven een goede thuiskomst te garanderen. Wij hopen dat het morgen veel beter zal zijn en wensen u veel succes.

Het bestuur.

Bestuursmededeling

Geachte leden,

Naar aanleiding van de ophef aangaande ons vervoer van de duiven zijn de resterende 4 bestuursleden en de vervoerscoördinator gisteravond, 31 mei 2018, in Baarn bijeen geweest om de recente ontwikkelingen gedurende een drie uur durende sessie te bespreken. In onze vorige publicatie maakten wij al melding van een door ons geplande bijeenkomst. Deze wordt gehouden op woensdag 20 juni om 20 uur in Huis het Bosch, Nieuwe Rijksweg 6, 4128 BN Lexmond. Oorspronkelijk wilden wij hier een informele bijeenkomst houden met als thema hoe wij met elkaar omgaan. Dit naar aanleiding van incidenten op de laadplaatsen, uitingen via Social Media en een bij de voorzitter bezorgde brief. Op het moment dat wij tot deze bijeenkomst besloten was het bestuur nog voltallig.

Mede naar aanleiding van het bedanken voor het bestuur door Constance Zondag, de solidariteitsverklaring van de op 2 maart 2018 benoemde Evert Kampert Sr. en de reacties op het vervoer naar Pont St. Maxence van 26 mei jongstleden hebben wij besloten tot een Bijzondere Algemene Ledenvergadering. Dat houdt in dat alleen de bij ons geregistreerde kiesmannen van onze voorjaarsvergadering van 2 maart jongstleden spreekrecht hebben deze avond. Wij gaan er van uit dat alle verenigingen hun leden hierover zullen informeren en vergaderingen zullen beleggen om gezamenlijk tot een oordeel te komen. Het is van het grootste belang dat alle verenigingen vertegenwoordigd zullen zijn. Hier wegblijven als verenigingsbestuur vinden wij geen optie.

Ten aanzien van hardnekkige geruchten willen wij u het volgende melden. Het is ons nooit gebleken dat de vervoerscoördinator zich bemoeit het tijdstip van de lossingen. Tevens willen wij u duidelijk maken dat op vrijdagmiddag 25 mei onze duiven met beide containers wel degelijk bij de losplaats La Ferté St. Aubin zijn geweest. Het klopt dat er op de site van Compuclub Orléans heeft gestaan. Dat was het gevolg van een wijziging op het concept vliegprogramma dat wij eerder aan Compuclub hadden gezonden als gevolg van de wens van de liefhebbers op de kortste afstanden om boven de 500 km te willen concoursen in verband met diverse competities.

Wat zijn onze te nemen stappen met het oog op het ordelijk laten verlopen van de rest van het vliegseizoen:

  • Via een drietal brieven uit de Regio B1 bereikten ons klachten over de belading van de container voor de wedvlucht vanuit Pont St. Maxence op 26 juni jongstleden. Terechte klachten en ingediend volgens de enige juiste manier, een schrijven/ email aan onze secretaris. De container had anders beladen moeten worden en toen een groot verschil in belading was geconstateerd hadden wij de belading containers meer evenwichtig moeten verdelen. Om dit op de wedvlucht vanuit Peronne te voorkomen worden de beide containers met als startpunt Velddriel en Nijkerk volledig en aansluitend beladen (er is immers sprake van gematigde temperaturen) en op de laadplaats Meerkerk op getal gebracht. Zodra wij problemen op dit punt verwachten mag u actie van ons verwachten.
  • Ter registratie van de door sommigen hoog ingeschatte verblijfstemperatuur tijdens transport en verblijf op de losplaats van onze duiven in de containers schaffen wij dataloggers aan die op diverse niveaus in de gangpaden zullen worden gemonteerd en na de vlucht uitgelezen.
  • Wij als bestuur hebben naar aanleiding van het overleg van 31 mei jongstleden het vertrouwen dat wij met onze vervoerscoördinator het seizoen afmaken, waarbij wij met uw hulp de knelpunten die er nu zijn op willen lossen. In onze publicatie van 5 december hebben wij kandidaten gevraagd voor vervoer en lossingen. Gelukkig is de lossingscommissie destijds snel gevormd, maar kandidaten voor het vervoer hebben zich toen niet en nu ook niet gemeld. Wij kunnen de problemen blijkbaar niet opgelost krijgen zonder uw hulp, dus nogmaals een beroep op u om ons hierin te ondersteunen.
  • Ons doel is en blijft het veilig, volgens de regels verantwoord en tegen zo laag mogelijke kosten vervoeren van onze duiven. Dat houdt dus niet in dat wij het dierenbelang met het oog op financiën uit het oog verliezen. Om goede afspraken te maken met onze twee vervoerders plant onze vervoerscoördinator samen met de penningmeester ca. 6 weken voor het vliegseizoen, afhankelijk van de laatste besluiten op onze voorjaarsvergadering begin maart, hoeveel containers naar iedere wedvlucht moeten worden ingezet. Dit jaar zijn dat er ongeveer 110. Het is dus niet makkelijk om niet te zeggen onmogelijk door het tekort aan chauffeurs bij alle transportondernemingen om bij een groter aanbod van duiven een extra auto in te zetten.

Wij hopen u hiermee te hebben geïnformeerd en zullen u op 20 juni verdere openheid van zaken geven. Hiervoor ontvangt u binnenkort een agenda en een bespreek stuk over de voorbije jaren sinds 2015 en de toekomst van onze afdeling.

Het bestuur.