Week 16

Helaas hebben we voor de nieuwe losplaats Strephy geen lossingsvergunning gekregen.

Misschien dat deze later in het jaar wel beschikbaar komt, maar voor aankomend weekend wordt het regio B en regio C Lessines.

Lessines hebben we vorig jaar ook gevlogen en is dus verder een oude bekende.

Week 15

Advies IWB:

Omdat ons veel vragen gesteld worden over de verwachte temperaturen op zaterdag een reactie aan jullie.

Er wordt nu een maximum temperatuur verwacht van zo’n 7 graden.
Daarbij een wind NO 3-4.

Navraag bij de WOWD leert dat hier geen onderzoek van bekend is, vluchten bij een dergelijke temperatuur.

Africhting van afd. 2 vandaag bij 5-7 graden prima is verlopen.

Africhtingen in Duitsland vandaag bij 5 graden ook.

Overleg met liefhebbers en ook bestuurders leert dat de één zegt afgelasten en de meesten beweren dat het weliswaar op het randje is maar dat het moet kunnen

Daarbij wordt wel een minimum temperatuur van 5-6 graden genoemd bij deze wind.

De Belgen hebben langere Vitesse vluchten afgelast.

De Duitsers richten vooralsnog gewoon af.

Alles overwegend adviseert het IWB de afstanden te beperken tot zo’n 150 km.

Dit komt niet op 10-20 km aan, maar veel grotere afstanden  vinden wij onverantwoord.

Zie ook de NPO site.
https://www.duivensportbond.nl/nieuws/week-15-kou-in-de-lucht

.

De vluchten voor aankomend weekend van afdeling 7 gaan dus door.

De originele losplaats Asse Zellik is niet beschikbaar. We hebben een andere losplaats toegewezen gekregen. Het coördinaat is 505256.7 / 041654.9

Week 14

Vrijdag 5 april is het inkorven voor de officiële afdelingsafrichtingen. Deze africhtingen kunnen door iedereen gelijk weer gebruikt worden om alle systemen weer te testen en een proef uitslag te maken bij Compuclub.

Wij verwachten van iedere vereniging ook dat ze dit doen. De aantallen duiven en manden dienen dus ook via de digitale vrachtbrief ingestuurd te worden. Code T14

Via deze weg wensen wij iedereen een fijn seizoen toe met hopelijk mooie vluchten.

Het bestuur / vervoercommissie / lossingscommissie.

Invliegduiven/Kampioenschapsduiven

Door het op de NPO vergadering aangenomen voorstel om invliegduiven weer toe te staan is er enige onduidelijkheid wat er nu binnen afdeling 7 gaat gelden.

Begin volgende week komt er via de NPO nog via de update nog nader bericht over de invliegduiven en bijbehorende instructies.

In afdeling 7 blijven we voor regio- en afdelingsuitslagen nog werken met kampioenschapsduiven zoals deze regeling ook in 2018 was.

Wel geeft de mogelijkheid om invliegduiven in te korven een iets andere situatie.

E.e.a. gaat dan zo worden:

 • Alle duiven moeten altijd over de antenne worden gehaald en het ECS dient te worden ingelezen in de verenigingssoftware en doorgezonden naar de rekenaar t.b.v. registratie en opstelling kostenoverzichten
 • Alle duiven die worden ingemand zijn of invliegduiven of wedstrijdduiven op niveau 1; (en tellen voor de nationale kampioenschappen).
 • De keuze bestaat om op een hoger niveau een afwijkend (lager) aantal duiven aan te geven. De zogenaamde kampioenschapsduiven voor regio en afdeling.
 • Liefhebbers met alleen invliegduiven tellen niet mee voor het aantal deelnemers voor het inkorfcentrum!

Seizoen 2019

Download hier de verschillende vliegprogramma’s en vervoersschema.

Bij Compuclub zijn de vliegprogramma’s voor in Autokon te downloaden.

Het programma voor in Autokon van regio A bevatten een foute datum en is inmiddels aangepast door Compuclub. Download de nieuwe versie en installeer deze opnieuw.

Indien u seizoen 2019 al geladen heeft kunt u het beste, nadat er een update van het vliegprogramma is, eerst seizoensopruiming toe passen en daarna opnieuw laden van het vliegprogramma.

Hou de site in de gaten, er zullen binnenkort nog meer meldingen komen.

Zoals u vorige week in de mail van de NPO heeft kunnen lezen moeten de hoklijsten dit jaar naar de NPO doorgestuurd worden. Hiervoor is het van belang dat uw hoklijsten voor 1 april binnen zijn bij ons als afdeling. Bij voorkeur graag digitaal opsturen en dus mailen.

Wij moeten ze allemaal digitaal aanleveren bij de NPO dus hoe meer u ze digitaal aanlevert hoe minder werk het voor ons is om door te sturen.

Tevens dient u het formulier entverklaring per vereniging weer te ondertekenen en in te sturen. Alleen deze verklaring voor de hele vereniging is voldoende, dus niet alle entverklaringen van alle liefhebbers insturen. Natuurlijk wel controleren!

Download hier het formulier “speelt niet op zondag” Let op deze moet ook voor 1 april opgestuurd zijn!

Nieuw 27-03: Download hier de tarieven voor het vervoer 2019:

Lossingsvergunningen

Wanneer u met een vereniging of regio met meer dan 500 duiven een africhting organiseert of met duiven van liefhebbers uit meerdere verenigingen dient u een lossingsvergunning aan te vragen.

Dit gaat altijd via de afdeling. Sinds 2018 word hier door de NPO 175 euro per lossingsvergunning voor gerekend.

Hou hier dus rekening mee!

Lossingscommissie

Gisterenavond hebben wij als bestuur een gesprek gehad met Dennis Krol en Theo Streefkerk van de lossingscommissie van 2018. 

Tijdens dit prettig verlopen gesprek hebben beide aangegeven voorlopig door te willen gaan als lossingscommissie om zo 2019 goed te kunnen laten starten, maar dat ze wel willen stoppen  met deze functie en voorlopig aan willen blijven tot er nieuwe kandidaten zijn.

Deze nieuwe mensen zullen dan indien gewenst worden begeleid en ingewerkt met de start van dit soms wel lastige werk. 

Voor de lossingscommissie is kennis van weer en weersverwachtingen (maken) een pré, maar niet noodzakelijk.

Wel moet er met de computer met de verschillende programma’s kunnen worden omgegaan. In het verleden zijn er door de NPO infodagen gehouden, maar het is niet zeker dat dit ook in 2019 zo is. Ook worden er via het IWB (lossings)adviezen gegeven.

Indien gewenst kan er extern advies bij weerdeskundige worden gevraagd.

Als u denkt dat lijkt me wel wat kunt u zich aanmelden via email duiven@hbouwmeester.eu

Vergadering 22-02-2019 -2-

Als de notulen van de ledenvergadering er zijn zullen wij deze hier ook plaatsen en kunt u alles teruglezen, maar voorlopig kunnen we al wat punten aangeven zoals die besproken/aangenomen zijn:

 • Op het financieel verslag waren geen vragen en op de begroting was 1 vraag betreffende de soms grote verschillen in de kosten bij gelijke losplaats. Dit komt door de verwachte belading. Aangeven wordt dat mocht blijken dat er wel (veel) gunstiger geladen kan worden dan begroot op b.v. N33 de vrachtprijs dan wordt aangepast.
 • Het voorstel om de regio C uitslagen helemaal niet meer te splitsen werd met 12 stemmen voor en 0 tegen aangenomen.
 • Toegezegd wordt om de africhtingen voor regio B1 korter te maken. Ze gaan niet gelijk los met regio A.
 • Aangenomen wordt om Limoges toe te voegen aan het marathon programma (24 voor / 0 tegen)
 • Aangenomen wordt om toch Orange te vliegen in week 30 (21 voor)
 • Aangenomen wordt om V23 aan te passen in Lessines
 • Aangenomen word om M28 aan te passen in Melun (20 voor /12 tegen)
 • Gemeld wordt dat Troyes wk 35 wordt aangepast in Sens 
 • De kampioenschappen blijven gelijk aan vorige seizoen
 • Stemadvies voor de NPO vergadering. Het voorstel om invliegduiven weer toe te staan krijgt 17 voor / 12 tegen / 7 blanco.
 • Stemadvies voor de NPO vergadering. Het voorstel om naar 15 leden per vereniging te gaan en minimaal met 8 liefhebbers in te korven wordt na een ruime discussie als te snel ervaren. Wel wordt besproken dit in 2019 te bespreken om in 2020 wel aan de slag te kunnen met concrete plannen
 • De 2 cent die de NPO vraagt per duif voor de toekomst plannen zullen worden betaald uit de algemene middelen
 • Harold Arisse wordt gekozen tot nieuwe voorzitter van afdeling 7

Vergadering 22-02-2019 -1-

Aan alle basisverenigingen welke zijn aangesloten bij “Afdeling Midden Nederland nr. 7”

Hierbij nodigen wij u uit voor de afdelingsvergadering op vrijdag 22 februari 2019, welke wordt gehouden bij de Schildkamp, Leerdamseweg 44 te Asperen. Aanvang 20.00 uur.

A G E N D A

001-Opening

002-Appèl stemgerechtigde leden voor het seizoen 2019, conform art.23 van onze statuten (Deze opgave geldt voor alle vergaderingen in 2019, bij geen opgave heeft u geen stemrecht)

004-Ingekomen en uitgaande stukken

007-Verslag kascontrole commissie Regio A

008-Decharge penningmeester

010-Benoeming kascontrole commissie 2019 Het bestuur stelt voor de commissie samen te stellen uit regio B

014-NPO vergadering 9 maart 2019a

015-Bestuursmededelingen

017-Rondvraag

018-Sluiting

* vragen over het financiële verslag en de begroting kunt u schriftelijk indienen t/m 16-02-2019 bij de penningmeester via email aaldert@hetnet.nl

a de stukken van de NPO vergadering zullen later op internet worden toegevoegd.

Info wk 4

Afgelopen week heeft er weer divers overleg plaatsgevonden en aankomende week zullen we op dinsdag met afdeling 8 en 9 overleggen voornamelijk over welke vluchten we aanhouden voor dagfond, jong en overnacht en donderdag zullen we overleggen met de verschillende afdelingscommissies. 

We willen toch alvast het voorlopige vliegprogramma met u delen. Let wel er kan en zal dus nog hier en daar wat veranderen, maar het totaal plaatje wordt hier wel duidelijk mee.