Teletekst

Zoals u kunt zien staat de uitslag van de zaterdag gehouden laatste vitesse vlucht op teletekst.
Dit is aangenomen in de laatst gehouden NPO vergadering.

Naast de dag- en overnachtvluchten zullen van afdeling 7 de volgende vluchten op teletekst komen:

Midfond
27-05 Melun
03-06 Pnt st. Maxence
01-07 Melun

 

Jonge duiven
12-08 Morlincourt
19-08 Pont St. Maxence
02-09 Melun

 

Vitesse/Natour
09-09 Morlincourt

Nationale inkorfcentra

Hieronder vind u een overzicht van de opgave zoals deze binnen zijn gekomen voor de nationale inkorfcentra. (17-05)

Staat uw vereniging hier niet tussen dan hebben wij niets ontvangen. Kijk deze lijst even na er kan natuurlijk altijd wat mis zijn gegaan!

CONCOURSEN
Vereniging Vestigingsplaats 1

St.V

2

Dax

3

Cha

4

Ber

0506 Flevocourier Lelystad 3 4
0713 De Voordevliegers Voorthuizen 3
0763 De Woudvliegers Putten Gld 1 2 3 4
1005 De Klepper Breukelen 3
1009 De Zwaluw Culemborg 3
1010 P.V. de Bilt De Bilt 3
1012 PV de Luchtbode Doorn 1 2 3 4
1016 De Trouwe Duif Geldermalsen 1 2 3 3
1020 De Groene Olijftak IJsselstein Utr 1 2 3 4
1030 De Waalvliegers Tiel 1 2 3 4
1031 De Verwachting Tiel 1 2 3 4
1032 ´t Noorden Utrecht 3
1047 De Getrouwe Doffer Utrecht 1 2 3 4
1054 P.V. Nieuwegein Nieuwegein 3
1057 De Snelpost Veenendaal 3
1064 U.P.Z Zeist 3
1101 PV De Plassenjagers Kortenhoef 1 2 3 4
1102 De Reisduif Amersfoort 3
1105 De Eendracht Amersfoort 1 2 3 4
1107 De Ordonnans Amersfoort 3
1109 De Pool Baarn 3
1110 De Zwaluw Baarn 3
1112 Ons Genoegen Bunschoten 3
1115 ’t Gooi-Columba Naarden 1 2 3 4
1121 Vrij Snel Hilversum 3
1123 PV Hilversum Hilversum 3
1128 De Zwaluw Laren Nh 3
1135 De Luchtklievers Nijkerkerveen 3
1139 PV Soest Soest 1 2 3 4
1143 PV Nijkerk Nijkerk 3
1254 PV Almere Almere 3
1711 De Snelvlucht Ameide 1 2 3 4
1712 De Snelle Vogel Asperen 1 2 3 4
1725 PV de Snelle Wieken Gorinchem 3
1726 Julianabode 2000 Gorinchem 3
1745 De Snelvlucht Leerdam 3
2101 Steeds Sneller Ammerzoden 1 2 3 4
2128 De Maasbode Velddriel 1 2 3 4
2164 De Snelpost Zaltbommel 3

Geachte leden,

De publicatie op onze site inzake de door ons gehouden en helaas slecht verlopen opleervluchten is voor een aantal mensen aanleiding om via Social Media de aanval te openen op enkele mensen uit ons team.
Al eerder verklaarde ik dat NIEMAND binnen onze groep een besluit neemt op basis van financiën. Alles wat wij doen gebeurt met liefde voor de duiven. Als er zaken niet gaan zoals wij gehoopt hebben dan vinden wij dat zeer betreurenswaardig en trekken ons dat ook dubbel aan.
NOOIT zullen wij besluiten nemen waarvan wij verwachten dat die niet goed uit zullen pakken voor de duiven. Wel is het zo dat er aan iedere lossing, ook met stralend mooi weer, risico´s kleven. Die inventariseren wij dus ook en handelen daar naar.
 
Eén en ander is aanleiding voor een aantal mensen om halve en hele onwaarheden te plaatsen op de Social Media. De meeste van hen weten beter en enkelen zouden beter moeten weten en een heel enkele…. ja (zucht)
 
Ik spreek hier namens mijzelf, maar ook zeker namens alle werkers die de vluchten met duiven mogelijk maken: Wij steken de tijd die wij kwijt zijn ook graag in het verzorgen en omgaan met onze duiven. Enkelen onder ons presteren op Nationaal en Internationaal niveau. Velen van ons hebben tientallen jaren ervaring met verzorgen, vervoeren of lossen van duiven en/ of  bestuurlijke ervaring.
Ik sta open voor kritiek, mits geuit volgens de regels van fatsoen. U krijgt daar ook persoonlijk of middels een publicatie als er meer vragen of opmerkingen over zijn een antwoord op.
Op de man gespeelde onwaarheden over onder andere beschimmeld voer, terwijl onze duiven op de vluchten en africhtingen nog helemaal geen voer hebben gekregen, zijn volkomen naast de waarheid en dienen alleen maar tot het beschadigen van personen.
 
Voor een ieder die meent het (veel) beter te kunnen dan ondergetekende of anderen ruimen wij graag plaats in. Ik zit hier zeker niet voor mij zelf en weet dat dat voor onze hele team geldt.
 
Kort en goed: Heeft u op- of aanmerkingen. Kom er mee naar ons. Met ongefundeerde aanvallen op de mensen uit ons team kunnen wij niets. Het draagt in ieder geval niet bij aan de inzet die wij in deze periode graag vele uren per week voor u doen en ontneemt mij in ieder geval iedere zin om er nog tijd in te stoppen.
 
Nu zullen er wel weer mensen zijn die dat gaan uitleggen als weglopen. Dat doen wij zeker niet. Tijdens onze ledenvergaderingen leggen wij verantwoording af voor ons handelen. Zo is het binnen onze afdeling georganiseerd. Indien u daar verandering in wenst aan te brengen dan staat de deur naar een bijzondere ledenvergadering wagenwijd voor u open!
 
Bij het accepteren van deze functie in februari 2015 heb ik aangegeven dat voor maximaal 2 jaar te zullen doen. Gelet op het proces waar wij nu in zitten zou dat niet goed getimed zijn. Nog belangrijker vind ik dat de contacten die ik met het bestuur en alle leden en werkers binnen onze afdeling heb altijd bijzonder prettig zijn. Op basis van vertrouwen werken aan onze mooie hobby. Ondanks mijn beperkingen is dat de motivatie en stimulans om ermee door te kunnen en mogen gaan.
 
Tot slot benadruk ik dat ik dit niet heb overlegd met mijn mede bestuursleden en commissie leden.
 
J.J. van der Veer (voorzitter Afd. 7 Midden Nederland)

Africhtingen

Tot onze spijt is gebleken dat de africhtingen van zondag 30 april en zondag 7 mei jongstleden hebben geleid tot verliezen van duiven. Wij hebben deze africhtingen georganiseerd naar aanleiding van het besluit op de NPO ledenvergadering om geen invliegduiven meer toe te staan op wedvluchten.
Ons doel is de duiven in zo groot mogelijke aantallen voor te bereiden op de wedvluchten waar de liefhebbers ze graag in concours willen zetten. Geruchten dat wij de africhtingen organiseren om er extra aan te verdienen zijn ongegrond. Wel hebben wij belang bij een goede thuiskomst van de duiven doordat deze dan ingezet kunnen worden op de afdelingsconcoursen en daarmee de basis zijn voor een competitie met een zo groot mogelijke deelname. Daarmee hopen wij bij te dragen aan het plezier in de duivensport.

Het afdelings vliegprogramma is naar onze mening in zijn huidige opzet een prima manier om de duiven op te leiden voor de fondvluchten. Onder andere om tegemoet te komen aan de liefhebbers die opzien tegen de handelingen voor het in concours zetten van de duiven maar ook voor de liefhebbers die door werk of roofvogelproblematiek pas later hun duiven los kunnen laten kunnen de africhtingen uitkomst bieden.

De duiven worden vervoerd en verzorgd door de heer Van Geffen sr. die meer dan 40 jaar duiven vervoerd en onder andere voor de NPO diverse malen hoofdverantwoordelijke is geweest voor de lossingen van de Nationale Derby en de marathon vluchten vanuit Bergerac in Sector 3. Gelet op de aantallen duiven van ruim duizend en meer dan 1.500 is het niet noodzakelijk om een extra convoyeur mee te laten rijden. Niet onvermeld mag zijn dat de duiven alleen van water worden voorzien. Vooraf hebben wij aangegeven dat van overstaan naar maandag geen sprake kan zijn. De heer Doppenberg begeleidt de lossing van de duiven op zondag. Daarvoor hanteert hij dezelfde richtlijnen als onze afdelings lossingscommissie en maakt ook gebruik van de kennis en kunde van het IWB.

Ten aanzien van de lossing van 30 april zijn mensen van mening dat het tijdstip van lossing om 8 uur in de morgen te vroeg was. Zover wij kunnen nagaan is het verloop van deze lossing niet beter of slechter dan van gelijktijdige lossingen op andere plaatsen of op een later tijdstip. Wel zal de afstand, grootte van de groep duiven en wellicht in een aantal gevallen onervarenheid een rol spelen in de thuiskomsten.

Ten aanzien van de lossing op 7 mei. Om 11 uur gaf het IWB een positief lossingsadvies met nog verbeterende omstandigheden. Om 12 uur waren de condities op de losplaats dan ook ruim voldoende om duiven te lossen, dat wil zeggen gebroken bewolking, ZW wind 12 graden Celsius en met 9 kilometer voldoende zicht. Tijdens de thuisreis werden de condities voor de duiven nog beter naar het oordeel van de heer Van Geffen sr.

Dat veel duiven later of nog niet thuis zijn gekomen betreuren wij ten zeerste. Ons doel is juist om zo veel mogelijk duiven op te leiden voor deelname aan de wedvluchten. Daar is iedereen bij gebaat. Financiën spelen geen rol bij het nemen van een besluit tot lossing. Niet op onze wedvluchten, maar ook zeker NIET tijdens onze africhtingen.

 

Het bestuur van Afdeling 7 Midden Nederland.

Uitslagen

Geachte dames en heren,

De uitslagen voor onze afdelings kampioenschappen met de kampioensduiven krijgt iedere vereniging via Compuclub beschikbaar gesteld als PDF.
Bevoegde verenigingsfunctionarissen kunnen deze uitslagen met de kampioensduiven downloaden via het onderdeel op de Compuclub site waar men de afrekeningen ophaalt.
De papieren uitslagen zoals deze iedere week gemaakt worden zijn de totale uitslagen met alle duiven.
Wij verzoeken de functionarissen de uitslagen via email en indien gewenst middels print te verspreiden. Het lijkt ons gerechtvaardigd dat een vereniging voor het printen van de uitslagen de kosten hiervan in rekening brengt aan de betreffende ontvangers.

De fouten met splijtleden zijn inmiddels opgelost.

Nog even ter verduidelijking. De papieren uitslagen en de uitslagen zoals door iedereen in te zien op het open gedeelte van Compuclub zijn de uitslagen met alle duiven. Echter de kampioenschappen die hier opstaan zijn de kampioenschappen behaald door de kampioensduiven. Er is dus maar 1 stand kampioenschappen.

 

Het bestuur.

Africhtingen zondag

Zoals besproken tijdens onze ledenraad van 10 maart hebben wij een container aangeschaft ten behoeve van extra africhtingen.

Wij hebben gekozen voor 1 inkorfcentrum per regio, te weten PV Soest, Oostergracht 46 te Soest, PV de Groene Olijftak, Heemradenlaan 11 te IJsselstein en voor regio C zijn we nog aan het kijken waar het kan.

De duiven dienen te worden geregistreerd volgens de richtlijnen van de NPO gepubliceerd in Op de Hoogte van 21 april jongstleden.

Inkorvende liefhebbers dienen ten alle tijden een geldige entverklaring tegen PMV te kunnen overleggen.

 

De africhtingen worden alleen georganiseerd bij vooruitzicht op een tijdige lossing van de duiven. Uitstellen van de lossing naar de volgende dag is niet mogelijk in verband met de terugreis van de chauffeur en convoyeur.

inkorven za. 29- 4 lossing zo. 30-4 Lessines
inkorven za. 6-5  lossing zo. 7-5 Niergnies
inkorven za. 13-5  lossing zo. 14-5 Morlincourt
inkorven za. 20-5 lossing zo. 21-5 Pt St Maxence
inkorven za. 27-5 lossing zo. 28-5 Pt St Maxence
inkorven za. 3-6 lossing zo. 4-6 Melun
inkorven za. 10-6 lossing zo. 11-6 Melun

 

Vertrektijden container met uitzondering van Melun:

Soest                    17 uur

IJsselstein           18 uur

 

vrachtprijzen:

Lessines 55 cent per duif

Niergnies 60 cent per duif

Morlincourt 70 cent per duif

Pont St. Maxence 75 cent per duif

Melun 82 cent per duif.

In verband met de rijtijden zal naar Melun vroeger moeten worden ingemand! De juiste tijd zullen we nog opgeven.

Pasen

I.v.m. Pasen kunnen de lege manden op dinsdag worden opgehaald.

Voor regio A in Nijkerk vanaf 8 tot 10 uur en in Soest van 8 tot 11 uur.

Regio B1 volgens teletekst Utrecht/Gerrit Slotboom

Regio B2 Meerkerk dinsdag tussen 19.00-19.30

Regio C ??

 

Ook willen wij u er nogmaals op wijzen dat de tijden zoals vermeld in het vervoersschema de vertrektijden zijn. Zorg dus dat u op tijd aanwezig bent zeker als er ook nog over/bijgeladen moet worden.
In het eerdere schema stond een klein foutje met een datum. Download hier de juiste versie Laadschema Afdeling 7 Midden Nederland 2017-2

Verder wensen wij u natuurlijk een fijn Pasen en een mooie vlucht.

 

 

V15

Aankomend weekend de eerste officiële vlucht. Zoals u de laatste jaren gewend ben starten we dan ook met de speciale jaarling competitie.

Hiervoor kunt u via uw verenging 1 jaarling opgeven. Zie het inschrijfformulier.

Inschrijfformulier jaarling ver..doc 2017 of als pdf Inschrijfformulier jaarling ver..doc 2017

 

Download hier de vrachtprijzen voor 2017. TARIEVENVERV2017

GPS 2021

GPS2021 is de koers die NPO inzet om haar doelstelling ‘een aantrekkelijke sport voor vele actieve beoefenaars’ te bereiken.
GPS2021 brengt de NPO en haar leden stap-voor-stap naar de spreekwoordelijke stip op de horizon.

In alle afdelingen zijn er bijeenkomsten waar deze plannen worden toegelicht.
Donderdag 13 april staat deze voor afdeling 7 gepland.

Locatie: PV de Groene Olijftak
Heemradenlaan 11
3403 NK IJsselstein
Tijd: 20.00 uur

Geachte leden,

Het besluit geen invliegduiven meer toe te staan tijdens de laatstgehouden NPO ledenraad brengt de gemoederen in beweging. De aanhoudende problemen met de vogelgriep en de aangekondigde (strenge) gerichte controles aan de grens en in België geven nog meer onrust. Temeer daar u tegenstrijdige informatie krijgt. Ook van collega afdelingen ontvangt u informatie die niet overeenkomt met de standpunten van het Afdeling 7 Midden Nederland bestuur.

Jongstleden donderdag 30 maart, hebben wij overleg gevoerd met een delegatie namens 4 beoogde inkorfcentra voor de extra opleervluchten met de door ons aangeschafte container. Dit betreft PV de Woudvliegers uit Putten, PV Soest, De Groene Olijftak IJsselstein en PV de Maasbode uit Velddriel.

Het bestuur heeft hierbij haar standpunten benoemd te weten:

  • Wij respecteren besluiten genomen tijdens de NPO Ledenraad
  • Wij respecteren de eis tot registratie van en controle op de verplichte enting tegen PMV van onze duiven.

Het niet respecteren van besluiten van de NPO Ledenraad kan gevolgen hebben voor het bestuur in de vorm van een geschil met het NPO Bestuur en mogelijk tuchtrechtelijke maatregelen op basis van Artikel 13 van de NPO Statuten:

Artikel 13 Statuten NPO

Leden NPO zijn verplicht:

1. De statuten en Reglementen en Besluiten van de organen van de N.P.O na te leven;

2. de Statuten, Reglementen en Besluiten van het Instituut Sportrechtspraak na te leven waar onder het Algemeen Tuchtreglement, het Reglement Seksuele Intimidatie, het Reglement Matchfixing, met uitzondering van het Dopingreglement en het Tuchtreglement dopingzaken;

3. alle overige verplichtingen welke de NPO in naam of ten behoeve van de leden aangaat of welke uit het lidmaatschap van de NPO voortvloeien te aanvaarden en na te komen;

4. een basisvereniging en een afdeling zijn verplicht in de statuten een bepaling op te nemen op grond waarvan de statuten, de reglementen en besluiten van de NPO alsmede de reglementen van het Instituut Sportrechtspraak van toepassing zijn op haar basisleden en waarbij haar basisleden verplicht zijn te handelen in overeenstemming daarmee.

Met betrekking tot de verplichte controle op de enting tegen PMV onderzoekt bestuur NPO op voorspraak van het overleg van 30 maart de mogelijkheid een Database aan te leggen die de ringnummers bevat van de ingeënte duiven. Dit bestand kan dan door bevoegde instanties op eenvoudige wijze middel Smart Phone, tablet of computer geraadpleegd worden. Het afdelingsbestuur neemt geen risico inzake het vervoer van niet gecontroleerde duiven. De bevoegde instanties in België en Frankrijk kunnen als ultieme maatregel onze duiven laten vernietigen. Hoe andere afdelingen hiermee omgaan vinden wij niet relevant. Het gaat erom waar wij, dus alle betrokkenen bij het vervoer en lossen van duiven, verantwoording voor willen en kunnen dragen.

Het is bijvoorbeeld voor de genoemde centra een onmogelijke opgave alle duiven die op zaterdag middag worden ingemand te registreren. In welke vorm dan ook. Wij komen in overleg met de inkorfcentra op zo kort mogelijke termijn met meer informatie over de extra opleervluchten en de wijze van controle en registratie. Uitgangspunt hierbij is dat dit een minimale belasting mag zijn voor de centra. Problematisch vinden wij de werving door andere afdelingen voor het ophalen van trainingsduiven binnen ons werkgebied. Wij willen (laten) toetsen of dit in overeenstemming is met de regelgeving daaromtrent.

De NPO voert al weken zeer intensief overleg over de voorwaarden die de KBDB stelt aan lossingen van Nederlandse duiven in België, extra losplaatsen en het ophalen van duiven in Nederland door Belgische vervoerders. De basis van dit overleg vormt een publicatie die zowel door de KBDB als de NPO goedgekeurd en wellicht nog belangrijker nageleefd dient te worden. Ons standpunt over naleving heeft u al kunnen lezen. Wij verwachten dat de publicatie veel vragen zal beantwoorden die u en wij over de genoemde problematiek hebben.

Bestuur afdeling 7