Discussie avond

Tijdens de ledenvergaderingen is er eigenlijk niet echt ruimte om met elkaar van gedachte te wisselen over wat er anders kan of moet. Ook horen we niet wat er juist goed is en waar we dus mee door moeten gaan.

Graag zouden wij dus voordat de stukken van de vergadering verstuurd worden graag een open discussieavond houden. Zo kunnen we horen wat er volgens de leden goed gaat en wat er beter kan en kunnen we dit proberen mee te nemen in de voorstellen naar volgend seizoen.

Alle leden zijn hierbij uitgenodigd. U hoeft dus geen bestuurslid of afgevaardigde te zijn van uw vereniging.

Deze discussieavond is op vrijdag 29 september en start om 20.00. Locatie:

Huis het Bosch
Nieuwe Rijksweg 6
4128 BN Lexmond

 

Stukken

Nu het vliegseizoen er weer op zit zullen we weer gaan terugkijken en vooruitkijken.

De afdelingsledenvergadering is 27 oktober 2017 in Asperen. De stukken voor deze vergadering zullen zo rond 6 oktober verstuurd worden. Indien u iets wil indienen dient dat binnen te zijn uiterlijk 3 oktober, zodat wij dit in onze bestuursvergadering kunnen meenemen en nog opnemen in de vergaderstukken.

 

Tevens willen wij u er op wijzen dat er nog enkele reclame lopen op de uitslagen en standen. Deze zijn dus nog niet definitief.

Bij overstaan worden de extra kosten in rekening gebracht. Deze zijn voor N36 20 cent per duif. Hierdoor komt de vrachtprijs op 82 cent per duif. De betaalstaten zoals deze nu bij Compuclub te downloaden zijn hebben nog het oude tarief. Deze dus niet gebruiken! Deze worden nog aangepast.

WK 36

Bij veel regenval kunnen de wagens de losplaats Morlincourt slecht op en af komen. Om dit weekend niet tegen problemen aan te lopen hebben we besloten om de losplaats aan te passen in Roye. Hebben we eerder dit jaar ook al gevlogen zie daar de afstand.

 

Verder zijn er nog wat problemen met de kampioenspuntenuitslag enkele liefhebbers/verenigingen ontbreken onterecht. De eindstanden zijn dus nog niet definitief!

Afgelopen weekend zijn er problemen geweest met het inlezen van Benzing en Bricon klokken. Deze zitten boven hun maximaal aantal vluchten in de klok, hierdoor kan het gebeuren dat het aantal duiven op de verschillende niveaus niet goed wordt overgenomen. Controleer na het inlezen dit dan ook goed voordat de gegevens worden doorgestuurd naar Compuclub!!

Melun

Er is wat onduidelijkheid over de vlucht Melun. Dit jaar is er geen nationale jonge duivenvlucht meer.

Inkorven bij een nationaal inkorfcentrum is dus niet nodig en kan in de eigen vereniging als er minimaal 5 deelnemende liefhebbers zijn.

Uw mening telt!!

Beste leden,

De komende periode willen wij op basis van stellingen uw mening peilen ten aanzien van verschillende zaken die betrekking hebben op de duivensport in het algemeen en afdeling 7 in het bijzonder. De stellingen willen wij u tweewekelijks middels een speciale enquêtetool aanbieden. Om hieraan deel te nemen is het van belang dat wij beschikken over uw e-mailadres. Mocht dit e-mailadres nog niet bij ons bekend zijn dan kunt u deze voorzien van uw naam, verenigings- en lidnummer mailen naar: enquete_afdeling7@ziggo.nl

Bestuur afdeling 7

Inkorven voor Pont St. Maxence verschoven naar de vrijdag

Aangezien de wedvlucht van Roye is vervlogen op de zondag heeft het bestuur besloten het inkorven van J33 (Pont St Maxence) voor aankomende week te verschuiven van donderdag naar de vrijdag. Vlucht blijft wel gewoon op zaterdag.

Beide vluchten dit weekend dus inkorven op vrijdag. Volgens schema 11-08:

Jonge duiven:
A+B1+Doorn in Leusden aanleveren. Nijkerk 19.30 Leusden 20.30 Utrecht 21.30
Kerkdriel + B2. Kerkdriel 20.30 Meerkerk 21.30
AANGEGEVEN TIJDEN ZIJN VERTREKTIJDEN!

Natour:
A1 Eemnes 21.30 (let deze tijd is aangepast)
A2 Nijkerk 20.30 Leusden 21.30
B1-B2 Utrecht 20.45 Meerkerk 22.30
C Kerkdriel 21.15 Doorn 22.30
AANGEGEVEN TIJDEN ZIJN VERTREKTIJDEN!

Aangepaste tijden

Door het verplaatsen van de vluchten verplaatsen ook de aanvoertijden.

Deze worden als volgt:

Jonge duiven Roye J32 is ook de code voor Compuclub (dus geen X meer)

Regio A Nijkerk vertrek 14.00 en Leusden vertrek 15.15. (richting Utrecht)
Regio B1 Utrecht vertrek 16.00
Regio C Velddriel vertrek 14.00 (richting Meerkerk)
Regio B2 Meerkerk vertrek aanvoeren 14.45. Vertrek 15.15(eventueel bijladen bij B1)

 

Natour N32 

Minderhout Regio A:
Nijkerk vertrek 15.15. (naar Leusden) Leusden vertrek 16.30
Eemnes aanvoeren vanaf 14.45.

Asse Zellik regio B en C:
Regio B1 Utrecht tussen 14.30 – 15.00 aanvoeren. Vertrek 15.00 naar Meerkerk
Regio B2 Meerkerk aanvoeren vanaf 15.45. Vertrek 16.15
Regio C vertrek 15.00

Natour 28 duiven per mand!
Let op! tijden kunnen nog iets wijzigen!

 

Mededelingen wk 32

Verplaatsen vluchten.

Gezien de weersverwachting voor zaterdag is besloten om de vluchten te verplaatsen van zaterdag naar zondag. Beide nu inkorven op zaterdag.
Let op de aanvoertijden kunnen nog gewijzigd worden i.v.m. deze verplaatsing.
Door deze verplaatsing zijn we tevens genoodzaakt om de vlucht Morlincourt te verplaatsen naar Roye. (Op zondag is Morlincourt alleen beschikbaar voor de Belgen). Roye ligt iets westelijker en heeft ongeveer dezelfde afstand.

Gezien het terugbrengen van de africhting afgelopen week naar een kortere afstand en de nadrukkelijke wens van het regio A bestuur, passen we de eerste vlucht van de natour voor regio A ook aan. Deze vlucht wordt nu Minderhout.
Volgende week volgen we het programma weer.

 

Tevens willen wij u er nog even op wijzen dat er op de jonge duivenvluchten geen oude duiven meer mee mogen deze week.

 

Autovlucht Pt. St. Maxence

19 augustus vervliegen we de “Auto” hoofdprijs van Afdeling Midden Nederland vanaf Pt. St. Maxence ( reserve 2 september Melun)

Hoofdprijs maximaal €7000,-

Resterende bedragen in prijzen van €25,-

Inleg: €2,50 per duif. inschrijven t/m 12-08-2017. i.v.m. de verplaatsing van de vlucht is de uiterste inzend termijn verzet naar 13-08

autowedvlucht 2017 of als PDF

 

Aanpassing tarief week 31:

NACALCULATIE
extra i.v.m. overstaan
E31 J31
Kosten expediteurs 308,55 981,29
Convoyage incl. Bel/SVW 132,35 397,06
Voer 100,00 300,00
Telefoon 20,00 20,00
Totaal 560,90 1698,35
Extra kosten per duif 0,19 0,15

Attractie

Derbyvlucht Morlincourt

12 augustus 2017 vervliegen we de Derbyprijzen van de Afdeling Midden Nederland ( reserve 02-09-16 Melun)

De gegarandeerde prijzen zijn:

1e prijs €400,-
2e prijs €250,-
3e prijs €150,-

Inleg: 0,50 per duif. inschrijven t/m 05-08-2017

derby vlucht 2017 of als PDF

 

TOP 25 JONGE DUIVEN”

Top 25 gaat over de afdelingsvluchten J31 t/m J35

1e prijs € 400, –
2e prijs € 175, –
3e prijs €   75, –
4e prijs €   50, –

Inleg: totaal € 1, –  inschrijven t/m 04-08-2017

top 25 jonge duiven 2017 of als PDF

Mededelingen

Africhtingen
Aankomende week beginnen de africhtingen voor de Natour.

Regio A:
Dinsdag 1 augustus Vuren
Dinsdag 8 augustus Breda
Beide keren gaat geheel regio A gelijk los.

Regio B:
Woensdag 2 augustus Minderhout regio B1
Dinsdag 1 augustus Breda regio B2
Woensdag 9 augustus Duffel regio B

Regio C:
Woensdag 2 augustus Meer
Woensdag 9 augustus Duffel

Zoals ook van de andere africhtingen bekend hoeven de duiven niet geregistreerd te worden, maar moeten de duiven wel geënt zijn.

 

Niveau 2
Regelmatig krijgen wij nog vragen hoe het komt dat men niet is opgenomen in de kampioenschappen. Dit jaar dient op niveau 2 aangegeven te worden met hoeveel duiven men wil deelnemen aan de kampioenschappen. Let hier dus op en vraag in uw vereniging dit anders automatisch te doen.

Manden
Volgende week inkorven Cahors. Deze worden weer vervoerd in de grote manden. 25 duiven per mand.
Tevens inkorven Issoudun. Deze moeten ook in grote manden worden aangeleverd. 25 duiven per mand.

Vluchtcode
Nogmaals even uw aandacht voor de vluchtcode bij de jonge duiven. Hiervoor moet i.v.m. het gecombineerd insturen van de oude en jonge duiven de vluchtcode met een C gebruikt worden. In autokon kan je de X gewoon aanpassen in C. Gaat bij de meeste al wel goed, maar bij enkele nog niet.

C30
De vlucht van aankomend weekend is Lessines.