Nadere berichtgeving omtrent ‘invliegduiven’

Vandaag zijn wij door het secretariaat NPO op de hoogte gesteld dat het bestuur kennis heeft genomen van onze voorstellen en deze verder wil uitwerken met betrekking tot de consequenties die deze kunnen hebben.
Dit zal in een latere bestuursvergadering plaatsvinden en men zal ons hierover nader berichten.

Vliegprogramma

Download hier het vliegprogramma 2017: Vliegprogramma 2017 versie 2 dd 07-01-2017

 

Nadere berichtgeving omtrent ‘invliegduiven’

Het besluit om ‘invliegduiven’ af te schaffen heeft geleid tot onduidelijkheid en, in sommige gevallen onvrede, bij een gedeelte van onze liefhebbers.
Hier zijn wij ons als bestuur afdeling 7 van bewust en zoals eerder aangegeven willen wij u op korte termijn een aantal duidelijk uitgewerkte voorstellen aanbieden. De voorstellen hebben allen tot doel onze concoursen zodanig in te kunnen richten zonder hierbij liefhebbers vanuit welke discipline dan ook te kort te doen.
Alvorens wij u deze voorstellen aanbieden zouden wij graag van het NPO willen weten in welke mate de voorstellen realiseerbaar zijn wanneer deze bijvoorbeeld worden afgezet tegen de huidige regelgeving. Met deze vraag zijn deze voorstellen dan ook op 27 december bij het NPO aangeboden.
Zodra wij terugkoppeling ontvangen zullen wij u hierover berichten!

Beste wensen

Via deze weg wensen wij als bestuur afdeling 7 iedereen een goed en gelukkig nieuwjaar met hopelijk veel mooie vluchten in 2017.

De site heeft even wat problemen gehad na een update. Wij konden niets aanpassen, maar nu dus gelukkig weer wel.
Zo staan er onder de agenda weer een paar activiteiten welke dit weekend aflopen.

Reactie bestuur aangaande het besluit omtrent ‘invliegduiven’

Zoals u heeft kunnen lezen op de site van het NPO heeft het bestuur afdeling 7 voor het afschaffen van invliegduiven in de huidige vorm gestemd.
We begrijpen dat er, met name onder de liefhebbers van de marathon, veel weerstand is ten aanzien van dit besluit. Via dit bericht willen we dan ook verduidelijken op basis waarvan we voor dit besluit hebben gestemd en wat onze gedachtegang hierachter is.

Het bestuur van afdeling 7 maakt zich hard om op basis van gelijkwaardigheid uniformiteit over alle afdelingen te bewerkstelligen. Wij zijn dan ook van mening dat de discussie ten aanzien van het afschaffen van invliegduiven veel breder getrokken had kunnen worden waarbij het opheffen van invliegduiven geen doel op zich, maar wellicht een middel om dit voor te bewerkstelligen zou zijn.

Verder vinden wij dat het verenigingsspel de basis van de duivensport vormt en het is dan ook in het belang van de duivensport dit te beschermen.
Als derde en laatste punt hebben zowel wij, bestuur afdeling 7, als de bestuurders van de verenigingen in onze afdeling in toenemende mate te maken met wet- en regelgeving die gewoonweg moeilijk te bewerkstelligen is wanneer duiven ongecontroleerd worden ingekorfd.

Vanuit deze kernwaarden beredenerend denken wij, bestuurders van afdeling 7, ondanks dit wellicht wat ongelukkig gekozen vertrekpunt onze concoursen zodanig in te kunnen richten zonder hierbij liefhebbers vanuit welke discipline dan ook te kort te doen.

Op zeer korte termijn zullen we u dan ook een aantal duidelijk uitgewerkte voorstellen via de afdelingssite aanbieden. Gezien de gevoeligheid ten aanzien van dit onderwerp, willen we de liefhebbers vervolgens rechtstreeks vragen welk voorstel de voorkeur heeft om het resultaat hiervan vervolgens met u allen te delen.

Agenda

Regelmatig krijgen wij het verzoek om “reclame” te maken voor een verenigingsactiviteit.

Hier was nog geen mooie plaats voor beschikbaar, maar nu vind u deze onder agenda in de menu balk bovenin.

Als u hier ook wat op wil laten plaatsen kunt u uw activiteit mailen naar duiven@hbouwmeester.eu. Zorg wel dat alle (adres)gegevens aanwezig zijn.

 

Afdelingsleden vergadering 4 november

Aangepast 9-12-2016. Notulen toegevoegd.

Download hier de complete notulen van de najaarsvergadering van 4 november 2016: verslag-alv-midden-nederland-4-november-2016

 

Hier zullen wij de belangrijkste besluiten plaatsen zoals genomen op de afdelingsledenvergadering van 4 november.

Kort verslag najaarsvergadering:

Op 4 november 2016 heeft afdeling 7  Midden-Nederland haar najaarsledenvergadering gehouden.

In zijn voorwoord memoreerde de voorzitter dat het vliegseizoen 2016 wisselvallig is verlopen en er helaas veel verliezen zijn geweest van oude- en jonge duiven. Niet eerder moesten vluchten zo vaak worden uitgesteld of zelfs afgelast.

Ook bestuurlijk was het een bewogen vliegseizoen. Met de benoeming van het nieuwe NPO-bestuur wordt er vaart gezet achter de organisatie-ontwikkeling en de daarmee samenhangende doorontwikkeling van het NPO-bureau. Dit betekende dat er gemiddeld 2 avonden per week is vergaderd, onder andere in de structuurgroep waarin alle 11 afdelingen zijn afgevaardigd. Een aantal beslispunten wordt voorgelegd op de NPO-najaarsvergadering van 12 december aanstaande.

Een veelgehoorde wens is om minder vluchten te organiseren, dus er zijn daadwerkelijk minder vluchten geprogrammeerd. Ook het handhaven van de vlieglijn i.p.v. uitwijken n.a.v. de IWB-adviezen is een nadrukkelijke wens uit de bijeenkomsten in IJsselstein en Soest.

Er wordt een oproep gedaan aan de leden om zich aan te melden voor een bestuursfunctie. Er zijn vacatures voor de functie van voorzitter, secretaris en (tweede) penningmeester.

Het afdelingsbestuur constateert dat door de sterk krimpende groep duivenliefhebbers het steeds moeilijker krijgen, terwijl we elkaar meer dan nodig hebben. Dat geldt voor vitesse spelers en fondspelers die echt gezamenlijke belangen hebben. De duivensport, dat zijn wij met zijn allen.

Voorzitter Hans van der Veer is verheugd dat uit de stemmingen blijkt dat de vergadering inziet dat solidariteit nodig is om de toekomst van de duivensport te garanderen en het een kwestie van geven en nemen is; het voorstel om enkele afstanden te verkleinen voor de midfond wordt verworpen door de afdelingsledenvergadering in het belang van de zuidelijke liefhebbers en men stemt in met het vervroegen van de natour met 1 week.

De voorzitter dankt tot slot alle vrijwilligers die zich op welke wijze dan ook hebben ingezet voor de duivensport zoals de mensen in de verenigingen, op de laadplaatsen, chauffeurs, convoyeurs, de vervoerscommissie en de  lossingscommissie.

Het aangepaste vliegprogramma zullen we hier zo spoedig mogelijk plaatsen. (e.e.a. na vaststellen van het nationale vliegprogramma en het bekend zijn van de beschikbare losplaatsen)

Download hier de complete notulen van de najaarsvergadering van 4 november 2016: verslag-alv-midden-nederland-4-november-2016

Vogelgriep

Voor berichtgeving betreffende vogelgriep en eventuele maatregelen zie de site van de NPO en/of teletekst

CONVOYEUR

CONVOYEUR

Voor aankomend seizoen zijn wij opzoek naar convoyeurs.

Wij zijn dus opzoek naar duivenliefhebbers, die in het vliegseizoen de duiven willen begeleiden vanaf het laden van de containers tot en met het verlaten van de lossingsplaats.
U hoeft niet het hele seizoen beschikbaar te zijn. Bepaalde drukke periode zoals de start van het seizoen en de jonge duiven periode kan ook.

Download hier de volledige tekst en informatie. convoyeur

Berichten

Bij de stukken van de vergadering zijn de voorstellen van de verenigingen toegevoegd. En zijn dus te downloaden.

 

Zo na het seizoen zijn er verschillende andere activiteiten die georganiseerd worden door regio’s of fondclubs. Hier hebben we geen aparte agenda voor, maar kijk eens onder regio’s voor activiteiten.

Geef deze dan ook door aan uw regio, zodat die er wat op kunnen (laten) plaatsen.