Bestuur

Geachte leden,
 
Langs deze weg informeren wij u omtrent het uit het bestuur treden van de heer Cees Galjé.
Het afgelopen seizoen 2017 heeft een enorme wissel getrokken op alle leden van ons bestuur, waarbij u dient te weten dat onze persoonlijke verhoudingen altijd uitstekend zijn geweest en gebleven.
De aanleiding van de spanning was de invulling van diverse commissies en dat zal u allen bekend zijn.
Uiteindelijk heeft een verschil van inzicht tussen korte- en lange termijn visie de heer Galjé doen besluiten zich per einde december 2017 uit het bestuur terug te trekken.
Wij zijn Cees dankbaar voor zijn inzet en bijdrage de afgelopen drie jaar om te komen waar we nu zijn en zullen op korte termijn in klein comité een passend afscheid organiseren.
 
Namens het Bestuur Afd. 7 Midden Nederland,

J.J. van der Veer

Data

Geachte leden,

Buiten dat onze feestavond/kampioenenhuldig op 27 januari er al snel aankomt komt ook onze ledenvergadering al weer dichtbij.

Deze ledenvergadering staat gepland op vrijdag 2 maart in Asperen.

Voorstellen kunt u indienen t/m 28 januari. De stukken zullen dan in de week hierop verstuurd worden naar de verenigingen. Hou hier dus rekening mee.

Vaste voetringen

Zoals jullie allemaal weten zijn er problemen met de levering van de vaste voetringen. De ringen worden niet voor 1 januari geleverd.

Leden die hierdoor in de problemen raken hebben dit aan kunnen geven en hier wordt een speciale levering voor verzorgd.

De ringen voor deze leden kunnen afgehaald worden op zaterdag 30 december bij de voorzitter Hans v.d. Veer adres Gaslaan 69 Baarn tussen 13.00 en 14.30

Dit betreft enkel de levering van de hoogst nodige en aangegeven spoed ringen. Van de reguliere bestelling wordt verwacht dat deze rond 12 januari volgens de reguliere route verzonden worden naar alle verenigingen.
Op dit moment weten wij niet om welke liefhebbers en verenigingen het gaat. Graag dus in uw eigen vereniging zorgen voor afstemming betreffende het ophalen van de ringen. Graag per vereniging in overleg met uw ringenadministrateur e.e.a. regelen.

Deze ringen kunnen alleen op bovengenoemde datum en adres gehaald worden!

 

Kerstwens 2017

Geachte leden,

Het is een goed gebruik om aan het einde van een kalenderjaar terug te kijken. Onthouden wat goed was en vergeet de onaangename dingen. Niemand afrekenen op zijn fouten en er zelf wat mee doen, ervan leren. Ook wensen wij elkaar alle goeds voor het komende jaar. Lange tijd middels een Kerstkaart via de post, maar nu voor het grootste deel via email, Facebook, Twitter en andere sociale media.

Wij, bestuur van Afdeling 7 Midden Nederland, kijken met gemengde gevoelens terug op 2017. Te veel zaken zijn niet gegaan zoals wij graag hadden gewild. Daarvan moeten wij lering trekken en ons inspannen dat in 2018 beter te doen.

Bijzonder dankbaar zijn wij voor de steun en inzet van talloze vrijwilligers binnen onze organisatie. Zonder uw inzet zijn er simpelweg geen wedvluchten met postduiven mogelijk.

Het is steeds gebruikelijker om rond Kerst de duiven te koppelen. Sommigen doen dat al eind november om in de zomer met jonge duiven te kunnen vliegen die geen last hebben van de rui. Dit mede door verduisteren en belichten. Een prachtig aspect van onze postduiven is toch altijd weer dat eerste jong dat uit het ei kruipt. Dat is de hoop voor de toekomst.

Een toekomst ook voor de duivensport. Het is wellicht een cliché, maar de toekomst van de duivensport bent u zelf. Positief is zeker de bereidheid van onze Algemene Ledenvergadering in het veranderingsproces van de NPO. Zeker dankzij u zijn op dat punt grote stappen gemaakt en zoals het er nu naar uitziet worden er op korte termijn nog minstens even grote stappen gezet.

Recent heeft u nog een oproep kunnen lezen dat wij mensen zoeken voor het vervoeren en lossen van duiven. Tevens zijn er met name in het zuiden van onze afdeling convoyeurs nodig die op de piekmomenten, start jonge duiven bijvoorbeeld, bereid zijn om onze duiven te begeleiden. Dat doet u altijd in samenwerking met ervaren mensen op het moment dat u beschikbaar bent. Misschien een goed moment om daar eens over na te denken?

Namens het bestuur van onze afdeling wens ik u een Fijne Kerstdagen en een gelukkig en gezond Nieuwjaar toe.

Baarn, 22 december 2017

Hans van der Veer

Gezocht kandidaten lossing- en vervoerscommissie

Beste leden van afdeling 7,

Zoals jullie weten heeft de lossingscommissie na het seizoen besloten om te stoppen. Dit betekent dus dat wij opzoek zijn naar kandidaten voor de lossingscommissie.

Ook hebben wij aangegeven dat wij na het seizoen zouden kijken waar we verbetering zouden kunnen aanbrengen, zo ook in lossingen en vervoer.

Wij als bestuur zijn van mening dat de vervoerscommissie net als de lossingscommissie ook uit meerdere personen moet bestaan om eventuele problemen die er spelen op te kunnen vangen en om kort bij de mensen te staan in alle regio’s.

Voor de lossingscommissie en vervoerscommissie zijn wij dus op zoek naar meerdere personen. De wens is om zowel de lossingscommissie als de vervoerscommissie uit minimaal 2 personen te laten bestaan en liever uit 3 personen waarbij de voorkeur is 1 per regio. Deze beide commissies zullen dan samen met een bestuurslid als één commissie functioneren met ieder zijn eigen taken natuurlijk en indien nodig met de overige bestuursleden overleggen.

Voor de lossingscommissie is kennis van weer en weersverwachtingen (maken) een pré, maar niet noodzakelijk.
Wel moet er met de computer met de verschillende programma’s kunnen worden omgegaan. Door de NPO worden er infodagen gehouden. Ook worden er via het IWB (lossings)adviezen gegeven.
Indien gewenst kunnen we extern advies aanvragen om ons te steunen met deze zeker niet makkelijke taak.

Voor de vervoerscommissie zoeken wij mensen met enige kennis van zaken betreffende vervoer en bij voorkeur vervoer van dieren.
Hier zal b.v. vaak gekeken moeten worden naar wat kan er wel en wat kan er niet met de rijtijdenwet of waar kunnen we naar uitwijken of hoe pakken we andere voorkomende problemen vervoer technisch aan op een voor de duiven verantwoorde wijzen.

Beide functies zijn onbetaald, maar u ontvangt wel een vergoeding.

Heeft u interesse in een van deze functies meldt dit dan via email bij de afdelingssecretaris, adres  duiven@hbouwmeester.eu

NPO ledencongres

Het bestuur van afd. 7 Midden Nederland roept alle verenigingen op deel te nemen aan het NPO ledencongres in het Autotron te Rosmalen op zaterdag 9 december tussen 14.00 en 15.30 uur

Dit is de uitgelezen kans om uw mening te delen en uw richting te geven aan de toekomst van ons aller duivensport.

Verenigingsactiviteiten

Net als vorig jaar kunt u uw verenigings- of regio activiteit weer laten plaatsen op de agenda die u op onze site vind. AGENDA

Meld uw activiteit aan ons en we zullen het zo spoedig mogelijk plaatsen.

Vliegprogramma 2018

Download hier het vliegprogramma 2018:

Vliegprogramma 2018 versie A 20-11-2017

Kampioenen

Download hieronder de kampioenschappen van afdeling 7. De kampioenen zullen op zaterdag 27 januari 2018 gehuldigd worden.

Kampioenschappen Afdeling 7

Verenigingskampioenschap afdeling 7

NPO keuzewijzer

Secties; De NPO helpt u bij uw keuze

Om betrokkenheid en inbreng van leden te vergroten en zo de duivensport sterker te maken, zijn sinds mei 2017 vier secties gestart. Leden van de NPO zijn stemgerechtigd in twee secties. Uw keuze nog niet gemaakt? De NPO Keuzewijzer helpt om te bepalen welke secties voor u het best passend zijn.