Afslaan eigen vereniging

Het is toegestaan om in te korven bij een andere vereniging en af te slaan bij uw eigen vereniging.

Hier zijn wel enkele voorwaarde/regels aan verbonden.

Bij inkorven in een andere vereniging:

  1. Na het inkorven een print laten maken in het inkorflokaal en deze onderteken.
  2. Uiterlijk vrijdagavond (Marathonvluchten donderdag) voor de lossing van de betreffende wedvlucht in de eigen vereniging de Elektronische Systemen inlezen en het D-bestand inzenden naar Compuclub.
  3. Bij het afslaan in eigen vereniging gelden dezelfde regels als bij inkorven: Er moeten dus 5 of meer deelnemers aan de wedvluchten zijn. Dat mogen dus wel 2 verschillende wedvluchten zijn op dezelfde dag van afslaan.
  4. De vereniging zendt het W-bestand volgens de geldende NPO reglementen in naar Compuclub.
  5. Het is op de nationale vluchten niet toegestaan om gebruik te maken van “afslaan in eigen vereniging”  Het is op deze vluchten wel toegestaan om de “thuis afslag” te gebruiken als deze goedgekeurd is voor het gebruikte systeem! (Gebruik apparatuur, software en chipringen | NPO Duivensportbond)