Maandelijks archief: oktober 2021

Van het bestuur

Het afdelingsbestuur heeft de afgelopen 6 weken evaluaties gehouden over het afgelopen vliegseizoen. Daaruit zijn 2 onderwerpen voortgekomen die direct extra aandacht verdienen. Hieronder een nadere toelichting op deze 2 onderwerpen.

Bestuur regio A:

Het afdelingsbestuur ziet het regio A bestuur als een
verlengstuk van de interne organisatie, het is geen vereniging, het heeft geen
reglementen en statuten. Het wordt gezien als een zelfstandige commissie onder
het afdelingsbestuur.

Het regio A bestuur is de afgelopen 1,5 jaar
onderhevig geweest aan nogal wat interne strijd en dit is niet bevorderlijk
voor de leden binnen de regio A als ook het afdelingsbestuur. Wij hebben
gemeend hier onze verantwoordelijkheid voor te nemen.

In samenspraak met de huidige bestuursleden zijn wij overeen gekomen dat het afdelingsbestuur een waarnemend voorzitter naar voren schuift. Aan Ronald Veenendaal de schone taak om een robuust regio A bestuur te formeren en organisatie in te richten. Dit samen met de huidige bestuursleden en verenigingen vallend onder de regio A. De vergadering van 11 november a.s. zal gewoon plaats vinden zoals afgesproken.

Vervoer:

De vervoerscoördinator heeft de verantwoording om het
logistieke gedeelte op zich te nemen in al zijn facetten en valt direct onder
het afdelingsbestuur, de eindverantwoordelijke. Tijdens het vliegseizoen zijn
er een aantal momenten geweest waarbij de vervoerscoördinator buiten zijn
verantwoording zaken regelde en/of het niet eens was met de beslissing van het
afdelingsbestuur. Op zich hoeft een gezonde discussie geen probleem te zijn.
Uiteindelijk zal de beslissing van het afdelingsbestuur uitgevoerd dienen te
worden.

Deze samenwerking werd als stroef ervaren. Het afdelingsbestuur mag hiervoor ook de hand in eigen boezem steken omdat ze niet “in control” zijn geweest betreffende het logistieke gedeelte en het geheel aan de vervoerscoördinator hebben toevertrouwd. Een proces dat zich waarschijnlijk al heeft ontwikkeld voor het aantreden van dit bestuur. Nadat wij brief- en mailwisselingen van en naar onze vervoerscoördinator en regio A bestuur onder ogen kregen was het vertrouwen in de vervoerscoördinator verdwenen en hebben wij besloten om afscheid te nemen van Geurt Doppenberg. Wij willen ons niet associëren met de woorden die in deze mail- briefwisselingen zijn gebruikt.  Langs deze weg wil het bestuur Geurt bedanken voor de 16 jaar aan inzet.

Overlijden Wim van Namen

Afgelopen week bereikte ons het trieste bericht dat Wim van Namen was overleden.

Wim was jaren een van onze vaste convoyeurs. Ik denk dat ik ook wel kan zeggen dat dit ook een van zijn hobby’s was waar hij met veel plezier vele uren instak.

Wij zullen hem missen en wensen zijn familie en vrienden heel veel sterkte.