Melden

Melden van de Duiven.

Er moet gemeld worden op de nationale vluchten en ook op de sectorale marathon vluchten!

Volgens vergaderbesluit van 3 maart 2023 geld er voor afdeling 7 ook een meldplicht voor de dagfondvluchten en de jonge duiven sectorvlucht.

Voor de regels hiervoor zie instructies NPO. Dus melden via de Compuclub meldsite.

Reglementen:

MELDING DUIVEN BIJ WEDVLUCHTEN
Artikel 23 (zo 90)
1. Bij nationale wedvluchten wordt de eerste duif van iedere deelnemer gemeld en wel binnen dertig minuten na constatering van de duif. Voor de volgende duiven kan per inkorfcentrum een meldingsprocedure worden afgesproken. Het nationaal inkorfcentrum meldt de duiven binnen dertig minuten na melding van de deelnemer door.
Bij wedvluchten boven 400 kilometer, hart Afdeling, kan Bestuur Afdeling een gelijke regeling treffen.
Duiven die in de neutralisatietijd arriveren, worden gemeld binnen 30 minuten na afloop van de neutralisatietijd.
De meldingsplicht en meldingsprocedure worden voor de wedvlucht bekend gemaakt.

2. Indien bij wedvluchten de deelnemers een meldingsplicht wordt opgelegd, richt de Basisvereniging waaraan het inkorfcentrum is toegewezen, een meldingspost in.
Bij een melding verstrekt de deelnemer, of zijn gemachtigde, de door de wedvluchtorganiserende instantie gevraagde gegevens. Deze gegevens kunnen zijn:
a. nummer inkorfcentrum of naam en plaats Basisvereniging;
b. naam en lidnummer deelnemer;
c. nummer van vaste voetring van betrokken duif;
d. voor zover van toepassing, het vleugelmerk;
e. tijd van constatering;
f. voor zover van toepassing, andere door de wedvluchtorganiserende instantie gevraagde gegevens.

4. De meldingspost noteert de tijd waarop de geconstateerde duiven worden gemeld.

5. Duiven die buiten de vastgestelde tijd zijn gemeld, kunnen na onderzoek door de wedvluchtorganiserende instantie, uit de uitslag worden genomen.

Artikel 90 (zo 23)
1. Indien bij wedvluchten deelnemers overeenkomstig Artikel 23 van dit reglement een meldingsplicht wordt opgelegd, richten de inkorfcentra een meldingspost in.

2. Bij een melding verstrekt de deelnemer of zijn gemachtigde de door de wedvluchtorganiserende instantie gevraagde gegevens. Deze gegevens kunnen zijn:
a. nummer inkorfcentrum of naam en plaats Basisvereniging;
b. naam en lidnummer deelnemer;
c. nummer van vaste voetring van betrokken duif;
d. voor zover van toepassing, het vleugelmerk;
e. tijd van constatering;
f. voor zover van toepassing, andere door de wedvluchtorganiserende instantie gevraagde
gegevens.

3. De daartoe door Bestuur Basisvereniging benoemde functionaris(sen) van het inkorfcentrum meldt(melden) de drie vroegste (snelste) duiven van het inkorfcentrum, ieder afzonderlijk, zo spoedig mogelijk na melding van iedere duif door aan de wedvluchtorganiserende instantie.

4. De meldingspost noteert de tijd waarop de geconstateerde duiven worden gemeld.

5. Duiven die buiten de vastgestelde tijd zijn gemeld, kunnen na onderzoek door de wedvluchtorganiserende instantie, uit de uitslag worden genomen.

https://www.compuclub.nl/meld-app

Op de dagfondvluchten en jonge duiven sectorvlucht dient de duif/duiven ook gemeld te worden binnen 30 minuten na aankomst. Dit kan via livemelding/door de liefhebber via de app of door het inkorfcentrum.