Speciale regelingen

Speciale regelingen voor principiële leden in onze afdeling. 

Indien een wedvlucht is vastgesteld voor een lossing op zaterdag (overnachtfond op vrijdag) en deze lossing vindt plaats op zondag (overnachtfond op zaterdag) wordt deze vlucht voor de principiële deelnemers, die zich hebben opgegeven vóór 06 juni 2020, gewijzigd van een wedvlucht in een africhtingsvlucht.

Daar deze leden wel deelnemers blijven aan de desbetreffende vlucht, moeten de klokken van deze deelnemers wel van deze vlucht tijdig worden afgeslagen (zie art. 115 en 151 van het Wedvluchtreglement N.P.O.).

Dit is heel gemakkelijk op te lossen door uw klok op zaterdag in te leveren bij een bestuurslid van uw basisvereniging.

Op deze vluchten kunnen de desbetreffende leden geen kampioenschap punten behalen en om niet uitgeschakeld te worden voor het behalen van een kampioenschap, wordt er voor principiële leden een kampioenschap ingesteld exclusief de zondag vluchten. Voor het Nationaal kampioenschap zijn er vanaf 2016 geen reserve vluchten meer, wel zijn er per onderdeel aftrekvluchten.

Principiële leden moeten zich vóór 06 juni 2020 via hun verenigingssecretaris aan de afdelingssecretaris opgeven.

Als bovenstaande plaats vindt wordt de beïnvloeding van deze regeling aan het eind van een onderdeel op de wedvluchtuitslag vermeld. Indien men dit direct op de algehele Regiospel -Afdelingsuitslag gepubliceerd wilt hebben, kan men zich schriftelijk opgeven vóór 06 juni 2020 bij de afdelingssecretaris.

De meerkosten zullen dan aan hen worden doorberekend, verwachte meerkosten € 70,00 per uitslag. Op basis van het aantal leden kan dit variëren en wij zullen de leden individueel informeren over de exacte prijs. Indien men alleen maar gebruik wenst te maken van een aparte inlay (tussenvelletje) zullen de kosten € 11,50 per keer bedragen.

VOOR DE OVERIGE DEELNEMERS BLIJVEN DEZE WEDVLUCHTEN GEHANDHAAFD.