Maandelijks archief: november 2021

Overlijden Leo Mackaay

Wij kregen het bericht dat op vrijdag 19 november 2021 Leo Mackaay op 70-jarige leeftijd overleden is.

Leo is jaren secretaris en vertegenwoordiger geweest van afdeling 7. Ook heeft Leo verschillende jaren in het bestuur van het NPO gezeten.

Wij wensen zijn vrouw, kinderen, familie en vrienden veel sterkte.

Namens bestuur Afdeling 7

Vergadering 19-11-2021 aanpassing 17-11-2021

Door de nieuwe Corona maatregelen kunnen we helaas niet fysiek vergaderen vrijdagavond 19-11-2021. We zullen nu dus weer digitaal gaan vergaderen. Dit blijft wel op vrijdag 19-11-2021 om 20.00. De uitnodiging volgt later deze week.

Een goede discussie is niet echt goed met elkaar te doen, dus we willen later nog wel een keer met elkaar in de zaal vergaderen. Dit zullen we dan tussen deze en de voorjaarsvergadering in plannen.

Voor de voorstellen die nu op de agenda staan en enkele stukken van de NPO vergadering willen wij weer vooraf via een stemformulier uw stem vragen. Dit stemformulier wordt per mail gestuurd naar de secretarissen en deze willen wij donderdag uiterlijk om 20.30 retour. Dit wordt allemaal kort dag, maar wij rekenen op uw medewerking.

Het formulier om te stemmen en de uitnodiging voor de digitale vergadering zijn verstuurd naar de verenigingen. Mocht u nog niets ontvangen hebben geef dit dan even door. Het ingevulde stemformulier geld gelijk voor de presentielijst.

Hier vind u de agenda.

Verenigingsvoorstellen kunnen worden ingediend t/m 7 november 2021.

Wij zullen deze dan voorzien van eventueel advies uiterlijk plaatsen op 11 november 2021. Alle verenigingsvoorstellen zullen wij gelijk plaatsen.


Noteer ook alvast de datum van de kampioenenhuldiging in uw agenda. Deze wordt gehouden op zaterdag 29 januari 2022 in Asperen.

Mededeling NPO ivm Corona

Mededeling van het NPO i.v.m. de afgekondigde corona maatregelen.

Openstelling duivenlokalen na de persconferentie van vrijdag 12 november.

I.v.m. de covidproblematiek zijn er door overheid nieuwe
regels afgekondigd om deze pandemie te bestrijden.

Voor duivenverenigingen geldt nu het volgende;

  • Duivenverenigingen vallen onder sportkantines/horeca ( Dat is overigens vanaf dag één al zo).
  • De openingstijden zijn tussen 06:00 uur en 20:00 uur.
  • Vergaderingen moeten dus voor 20:00 uur afgelopen zijn, het al of niet gebruik maken van consumpties is daarbij geen criterium.
  • QR check is uiteraard van toepassing evenals een vaste zitplaats na binnenkomst.
  • Bovenstaande regels gelden ook bij openstelling voor tentoonstellingen.
  • In gebieden waar vogelgriep heerst zijn tentoonstellingen niet toegestaan. (3 en 10 km zone)
  • Tentoonstellingen moeten 8 dagen voor aanvang van de tentoonstelling zijn aangemeld bij de MVWA. • Kennisgeving Tentoonstellingen/Evenementen (minlnv.nl)
  • Bovenstaande regels gelden minimaal drie weken.