belangrijke punten

Enkele belangrijke punten voor het seizoen

  1. Principiële leden moeten vóór 13 april 2024 via hun verenigingssecretaris aan de afdelingssecretaris zijn opgeven.
  2. Om concoursvervalsing te voorkomen moet voor een regiospel/afdelingswedvlucht in de eigen regio/Afdeling worden ingekorfd.
  3. Bij het vliegprogramma is per wedvlucht het aantal duiven per box aan gegeven. Aan de basisverenigingen, die zich niet houden aan het aantal duiven per box, worden de extra te maken kosten door de afdeling op basis van kostprijs in rekening gebracht bij de vluchtenpenningmeester. Bij restboxen onder de 10 duiven mogen de volle boxen worden aangevuld met 10%. vb. 28 duiven mag dan max 31 worden.
  4. U mag uw duiven alleen constateren op de door de afdelings-klokkencommissie goedgekeurde klokken, welke voorzien zijn van een NPO/afdelingssticker.
  5. Een basisvereniging kan alléén als inkorfcentrum functioneren, indien tenminste vijf spelende leden (jeugdleden tellen niet mee) aan de wedvlucht deelnemen, ongeacht op welk niveau. Nationaal is dit 7 spelende leden.

Onrechtmatigheden

Mocht het inkorfcentrum zich niet houden aan de reglementen c.q. afspraken, met o.a. het aantal inkorvende leden, zullen wij als afdelingsbestuur hiervan melding maken en doorgeven aan de commissie Tucht en Geschillen van de NPO, wat weer tot gevolg kan hebben dat u geen inkorfcentrum meer toegewezen krijgt.

Jaarlingen:

Op de nationale vlucht St. Vincent mogen geen jaarlingen worden ingekorfd. Op de overige nationale en marathon vluchten mogen wel jaarlingen worden ingekorfd.