Fondclub Gooi & Eeml.

Fondclub Gooi & Eemland
Opgericht in 1975
Bestuur
Voorzitter:  G.J.A. de Klerk, Tijdelijk Vereniging Penm.
H.J.A.Hovens Grevestraat 14, 1333 KZ Almere
036-5339800 Email: klerk497@planet.nl
Secretaris: M. de Greef
Prins Bernhardlaan 49, 3881 VL Putten
06-24654915 Email: md24975@gmail.com
Vluchten penm: G. van Dijk
Gounodstraat 44, 3816 WL  Amersfoort
033-4750307  Email: gertenalida@hotmail   Banknr: NL34RABO 00382249089  t.n.v. G. van Dijk Amersfoort
Commissaris:  J.v.Wakeren
Perzikengaard 13, 3941 LP  Doorn
0343-522263  Email: H.Vermeulen69@kpnplanet.nl
Commissaris:  B.Thiel
Hagedis 23, 1275 BP  Huizen
06-38253256
Email: basthiel@hotmail.com
Voor direct contact met de fondclub mail naar:  fondclubgooi.eemland@gmail.com
Voor direct contact met bijna  300  leden werkt de fondclub met in elke regio een aantal contactpersonen.
Leden van verdienste
H.Stoker Kortenhoef, W.Altenaar †  Soest, P.Goedemans Kortenhoef, R.Voskuilen Soest,
D.Jacobse † Amersfoort, G.J.van Putten Putten en J.Hartog Laren.
Werkgebied
Het werkgebied van de fondclub bestaat uit de volgende regio’s;(oud 1, 2a en 2b)  zoals in 2013, nieuwe leden binnen deze samenspelen kunnen zich aanmelden bij G.J.A. de Klerk.
Mutatie lijsten
Deze inleveren voor 1 mei 2019 mailen naar Secretaris Mandy de Greef (fondclubgooi.eemland@gmail.com)
Contributie leden
Contributie gelden storten  vòòr  16 mei 2019 op  Rabobank reknr: IBAN: NL 68 RABO 0113355068                   t.n.v. G.J.A. de Klerk inz. Fondclub Gooi & Eemland. Bij betalingen altijd verenigingsnummer vermelden!!!!
Contributie 2019
Leden € 15,00 Combinaties bestaande uit 2 personen  € 30,00. Iedere extra combinant € 15,00 extra.  Jeugdleden mits zelfstandig spelend t/m 18 jaar gratis. Combinaties met jeugdlid, jeugdlid gratis.
Vlucht gelden
Deze overmaken naar vluchten penm. G.v.Dijk  Rabobank  reknr:  NL 34 RABO 00382249089  t.n.v.  G.v.Dijk  Amersfoort  Onder vermelding van  vlucht- en  vereniging nummer. (bv E25 en 0713).
Vliegprogramma 2019
Alle Eéndaagsefond- en Overnachtingfond vluchten  die op het vliegprogramma staan van Afdeling 7 Midden Nederland. Tevens staan alle ochtendlossingen ZLU op het programma en de jonge duiven vluchten boven de 300 km.
Vroegste meldingen en uitslagen
De vroegste meldingen van de ZLU vluchten kunt u zien op www.woudvliegers.nl en/of de meldingslijst van PV Soest . Tevens staan alle uitslagen en recente bijzonderheden op deze site vermeld.
Kampioenschappen 2019
Voor elke discipline zijn kampioenschappen en groot aantal gratis prijzen te winnen (zie jaarboek 2018).  Voor het middaglossing kampioenschap tellen alle vluchten aan- en onaangewezen. Voor het  ochtendlossing  kampioenschap tellen alle vluchten aan- en onaangewezen.
Jongeduiven competitie 2019
De verkoop is gehouden op 4 april 2019.  Ringnummers opgeven vóór 1 juli 2019 en behaalde punten voor 1 oktober 2019 bij  J. van Wakeren.
Supercup
Wordt als wisselbokaal vervlogen. Wordt gewonnen door die liefhebber met de meeste punten, aangewezen en onaangewezen, bij elkaar geteld, over alle vluchten die tellen voor de fondclub.
Ton Bollebakker bokaal
Wordt als wisselbokaal vervlogen. De punten van alle overnachting- en ZLUvluchten, aangewezen en onaangewezen bij elkaar geteld, die is de winnaar van deze bokaal.
Hoofdprijs
Elke vlucht heeft èèn hoofdprijs A inleg € 1,00 per duif. De hoofdprijs is een ½ varken. Als u geen ½ varkens wenst, kunt u kiezen uit een voer- of dinerbon. Vòòr 1 oktober 2019 kenbaar maken bij de voorzitter.
Feestavond 2019
Op zaterdag 19 oktober 2019  te Hooglanderveen,  Zaal open om 18:00 uur, aanvang 18:30 uur.
Jaarvergadering 2019
Deze wordt gehouden op Donderdag 12 maart 2020.  Agenda punten indienen vòòr 1 jan. 2020 via fondclubgooi.eemland@gmail.com