Kampioenschappen

Afdelingskampioenschappen:

Kampioenschappen afdeling 2020:

Voor de afdelingskampioenschappen tellen alleen de vluchten waar alle duiven van de afdeling tegelijk op 1 losplaats gelost worden. Voor de regiokampioenschappen blijven alle vluchten per onderdeel tellen. Ook de vluchten gelost per regio.

De punten voor de Vitesse, Midfond, Jong en Natour komen uit de gesplitste uitslagen in regio A en B, Regio C wordt vanaf 2019 niet meer gesplitst.
De punten voor Dagfond en Marathon vluchten komen uit de complete afdelingsuitslagen.
(Voor de regiokampioenschappen komen de punten voor de Dagfond en Marathon vluchten uit de complete regio uitslagen A en C. B1 en B2 komen uit de gesplitste regio uitslagen omdat er geen totaaluitslag B is)

Per onderdeel:

De eerste 10 TOTAAL aangewezen en onaangewezen

Plus de eerste 3 duifkampioenen TOTAAL

Vitesse

In 2020 hebben we geen Vitesse kampioenschap in de afdeling.

De Vitesse vluchten tellen wel voor het generaal snelheid en generaal totaal kampioenschap. De punten komen uit de gesplitste regio uitslagen A1, A2, B1, B2 en totaal regio C uitslagen V23 t/m V27. (totaal 3 vluchten)

Midfond

De punten voor dit kampioenschap komen uit de gesplitste regio uitslagen A1, A2, B1, B2 en totaal regio C uitslagen M25 t/m M32. (totaal 5 vluchten)

Dagfond

De punten voor dit kampioenschap komen uit de totale afdelingsuitslag. Over de vluchten E27-E29-E31-E33 (totaal 4 vluchten)

Marathon

De punten voor dit kampioenschap komen uit de totale afdelingsuitslag. Over de vluchten A29-A30-A33-A33 (totaal 4 vluchten)

Marathon ochtendlossingen

De punten voor dit kampioenschap komen uit de totale afdelingsuitslag. Over de ZLU vluchten Agen oude duiven, Barcelona, Perpignan en  Narbonne (totaal 4 vluchten)

Jonge duiven

De punten voor dit kampioenschap komen uit de gesplitste regio uitslagen A1, A2, B1, B2 en totaal regio C uitslagen J32 t/m J37. (totaal 6 vluchten)

Natour

De punten voor dit kampioenschap komen uit de gesplitste regio uitslagen A1, A2, B1, B2 en totaal regio C uitslagen N37 t/m N39. (totaal 3 vluchten)

Generaal Snelheid

De punten voor dit kampioenschap komen uit het totaal aantal punten op de VITESSE(VLUCHTEN) – MIDFOND – JONGE DUIVEN – NATOUR

 

Generaal Totaal

De punten voor dit kampioenschap komen uit het totaal aantal punten op de VITESSE(VLUCHTEN) – MIDFOND – DAGFOND – MARATHON – JONGE DUIVEN – NATOUR

 

Keizer generaal Snelheid

De punten voor dit kampioenschap komen uit het totaal aantal punten (aangewezen en  onaangewezen) op de VITESSE(VLUCHTEN) – MIDFOND – JONGE DUIVEN – NATOUR

 

Keizer Generaal Totaal

De punten voor dit kampioenschap komen uit het totaal aantal punten (aangewezen en onaangewezen) op de VITESSE(VLUCHTEN) – MIDFOND – DAGFOND – MARATHON – JONGE DUIVEN – NATOUR

Alleen de eerste keizer generaal snelheid en keizer generaal totaal wordt gehuldigd

Onze kampioenschappen worden berekend op basis van het verfijnde N.P.O. stelsel en volgens vergaderbesluit geldt dit voor een apart onaangewezen en aangewezen kampioenschap.

Voor het aangewezen kampioenschap tellen de eerste twee duiven van de bovenste drie van de inkorflijst gedeeld door 2.

De uitslagen worden 1 op 4 vervlogen.

Uitleg verfijnde N.P.O. stelsel:
De basis van dit systeem komt erop neer dat er per 10 ingezette duiven 1 duif voor het onaangewezen kampioenschap telt. Indien u dus 20 duiven inkort betekent dit dat uw eerste twee duiven voor het kampioenschap tellen. Het verfijnde betekent dat er boven de tien ingezette duiven (10 is het minimale getal waardoor gedeeld wordt) niet afgerond wordt gerekend. Dit betekent dat, indien u met 14 duiven speelt, uw eerste twee duiven tellen voor het kampioenschap, maar de tweede duif voor 0,4 meetelt.

Tevens zorgen uw eigen duiven niet voor extra punten aftrek. Dit wordt gecompenseerd.

Kampioenschapsduiven

We werken met kampioenschapsduiven.

Kort nog even de uitleg van dit systeem.

Door te werken met kampioenschapsduiven kan er binnen een concours onderscheid gemaakt worden tussen vlucht- en kampioenschapsduiven.

Indien een liefhebber 30 duiven inkorft waarvan er vanaf niveau 2 en verder 10  niet mee moeten tellen voor de kampioenschappen, dan geeft de liefhebber aan dat het aantal kampioenschapsduiven 20 is (iemand die dus alleen maar vluchtduiven inkorft vult dus 0 in). Alle duiven die worden ingemand staan dus in het verenigingsconcours.

Alle duiven die de mand ingaan dienen of elektronisch of via een gummi-ring te worden ingekorfd en geregistreerd.

Er worden vervolgens 2 uitslagen gemaakt. Een uitslag met alle ingekorfde duiven welke iedere week op Compuclub gepubliceerd wordt en als papieren uitslag besteld kan worden. Deze uitslagen tellen ook voor de nationale kampioenschappen. En er komt een uitslag met alleen de kampioenschapsduiven voor de afdelings- en regiokampioenschappen. Deze uitslag zal digitaal aan iedere vereniging beschikbaar worden gesteld achter de download bij Compuclub.

De uitslagen met kampioenschapsduiven zal dus bestaan uit minder duiven en een andere punten opbouw hebben.

Vlucht naar ander losplaats

Indien een vlucht terug moet komen naar een kortere afstand dan voor het onderdeel als minimum geld telt deze vlucht niet meer mee voor het onderdeel. Deze vluchten kunnen wel meetellen voor het generaal Snelheid of Totaal kampioenschap.

Dit wordt voor de lossing op de afdelingssite gecommuniceerd.