Nat. Kampioenschappen

Nationale kampioenschappen 2020

Ons vliegprogramma is volgens het nationale vliegprogramma opgesteld en voldoet aan de vluchten zoals deze tellen voor de nationale kampioenschappen.

Nationale Kampioenschappen 2020

Bij de Midfond tellen de beste resultaten van 4 van de 5 vluchten. Om tot een correcte berekening van de nationale kampioenschappen te kunnen komen is het nodig dat de samenstelling van de samenspelen aan ons bekend gemaakt wordt. Het is ook zaak dat de “splijtleden” direct worden doorgegeven.

Bij de Jonge duiven tellen de beste resultaten van 5 van de 6 vluchten. Om tot een correcte berekening van de nationale kampioenschappen te kunnen komen is het nodig dat de samenstelling van de samenspelen aan ons bekend gemaakt wordt. Het is ook zaak dat de “splijtleden” direct worden doorgegeven.

Bij de Eendaagse fond tellen de resultaten van 3 van de 4 vluchten.
De resultaten worden uit de afdelingsuitslag gehaald. Bij afdelingen die bij de Eendaagse fond vluchten met een gesplitste uitslag werken wordt de gesplitste uitslag gebruikt. De uitslagen mogen maximaal in tweeën worden gesplitst.

Bij de Marathon kampioenschappen hok tellen de resultaten van 3 van de 4 Marathonvluchten. Voor het duifkampioenschap tellen 2 prijzen, als er 3 worden behaald tellen de eerste twee.

Puntentelling

Bij alle Nationale Kampioenschappen is de prijsverhouding 1:4. dit geldt voor zowel de aangewezen / onaangewezen kampioenschappen als de duifkampioenschappen.

Voor het onaangewezen kampioenschap gelden de volgende regels:

De punten van alle geconstateerde duiven worden bij elkaar opgeteld en dit totaal wordt gedeeld dat het aantal ingekorfde duiven. Met een minimaal deelgetal van 10 voor de categorieën:

 • Midfond
 • Jonge duiven

Een minimaal deelgetal van 5 geldt voor de categorieën:

 • Eendaagse fond
 • Marathon

Voor het aangewezen kampioenschap gelden de volgende regels:

 • het gemiddeld aantal punten van 2 geklokte duiven uit de eerste 3 duiven van de inkorflijst (de 3 eerst getekenden).
  Dus worden alle 3 getekende duiven op tijd geklokt, dan worden de punten van de eerste 2 geklokte getekenden opgeteld en daarna gedeeld door 2.
  Worden er 2 van de 3 getekende duiven geklokt, dan worden de punten van deze 2 duiven opgeteld en daarna gedeeld door 2. (Dit geldt ook als er maar 2 duiven zijn ingekorfd).
  Wordt er maar 1 van de 3 getekende duiven geklokt, dan worden de door deze duif behaalde punten door 2 gedeeld. (Dit geldt ook als er maar 1 duif werd ingekorfd)

Afstandscriteria

Verder gelden de volgende afstandscriteria:

   
Midfond 300 tot 500 kilometer
Eendaagse Fond 500 tot 750 kilometer
Marathon vanaf 700 kilometer
Jonge duiven 100 tot 500 kilometer
rekening houdend met de losplaatsen genoemd
in het NPO wedvluchtreglement.

Als de duiven niet op de geplande losplaats gelost kunnen worden (een zogenaamde terugvlucht) dan blijven de bovengenoemde minimale afstanden van kracht om de vlucht mee te laten tellen voor het betreffende kampioenschap met de marge van 5% zoals ook bij de Olympiade criteria van toepassing is. Deze 5% is niet van toepassing bij de Marathon

Wijzigingen en voorbehoud

 1. Het Nationale vliegprogramma en Nationale kampioenschappen zijn onder bijzondere omstandigheden tot stand gekomen. Het is niet uitgesloten dat door veranderende omstandigheden in de toekomst het Nationale vliegprogramma en of kampioenschappen worden aangepast.
 2. Er kunnen zich in het vliegseizoen onverwachte situaties voordoen door bijvoorbeeld weersomstandigheden, afgelasting van vluchten, epidemieën, vervoersverboden en andere niet nader genoemde omstandigheden welke impact hebben op een regulier verloop van de wedvluchten. In die gevallen kan het NPO bestuur besluiten de regels, al dan niet tijdelijk, aan te passen.
 3. Er kunnen zich in het vliegseizoen onvoorziene omstandigheden voordoen door herindeling van samenspelen, vorming van nieuwe samenspelen, niet langer beschikbaar zijn van uitslagen en andere niet nader genoemde omstandigheden welke een onbedoelde impact hebben op een eerlijk verloop van de Nationale kampioenschappen. In die gevallen kan het NPO bestuur besluiten de regels, al dan niet tijdelijk, aan te passen.
 4. Aanpassing omvat ook het al dan niet tijdelijk herindelen van spelverbanden.
 5. De besluiten van het NPO bestuur zijn bindend in deze. Het NPO bestuur kan niet aansprakelijk worden gesteld voor gederfde materiele of immateriële schade als gevolg van genomen besluiten.
 6. Wijzigingen van het Nationale vliegprogramma en of Nationale kampioenschappen worden gepubliceerd in Op De

Het NPO bestuur