Nat. Kampioenschappen

Nationale kampioenschappen 2021.

Ons vliegprogramma is volgens het nationale vliegprogramma opgesteld en voldoet aan de vluchten zoals deze tellen voor de nationale kampioenschappen. Hieronder vind u de regels voor de nationale kampioenschappen. Voor de officiële omschrijving zie de site van de duivensportbond.

Nationale Kampioenschappen 2021

Bij de Vitesse tellen de beste resultaten van 5 van de 6 vluchten.  V14 t/m V22.

Bij de Midfond tellen de beste resultaten van 6 van de 7 vluchten. M18 t/m M27

Bij de Eendaagse fond tellen de beste resultaten van 4 van de 5 vluchten. E20 t/m E28. Uitsluitend indien een van de meetellende vluchten vervalt voor de dagfond, dan mag de reserve vlucht E30 worden meegeteld voor de kampioenschappen en de Olympiade.

Bij de Marathon kampioenschappen hok tellen de resultaten van 4 van de 5 Marathonvluchten. A23 t/m A30. Voor het duifkampioenschap tellen 3 vluchten.

Bij de Jonge duiven tellen de beste resultaten van 6 van de 8 vluchten. J29 t/m J36

Puntentelling

Bij alle Nationale Kampioenschappen is de prijsverhouding 1:4. dit geldt voor zowel de aangewezen / onaangewezen kampioenschappen als de duifkampioenschappen.

Voor het onaangewezen kampioenschap gelden de volgende regels:

De punten van alle geconstateerde duiven worden bij elkaar opgeteld en dit totaal wordt gedeeld dat het aantal ingekorfde duiven. Met een minimaal deelgetal van 10 voor de categorieën:

 • Vitesse
 • Midfond
 • Jonge duiven

Een minimaal deelgetal van 5 geldt voor de categorieën:

 • Eendaagse fond
 • Marathon

Voor het aangewezen kampioenschap gelden de volgende regels:

 • het gemiddeld aantal punten van 2 geklokte duiven uit de eerste 3 duiven van de inkorflijst (de 3 eerst getekenden).
  Dus worden alle 3 getekende duiven op tijd geklokt, dan worden de punten van de eerste 2 geklokte getekenden opgeteld en daarna gedeeld door 2.
  Worden er 2 van de 3 getekende duiven geklokt, dan worden de punten van deze 2 duiven opgeteld en daarna gedeeld door 2. (Dit geldt ook als er maar 2 duiven zijn ingekorfd).
  Wordt er maar 1 van de 3 getekende duiven geklokt, dan worden de door deze duif behaalde punten door 2 gedeeld. (Dit geldt ook als er maar 1 duif werd ingekorfd)

Afstandscriteria

Verder gelden de volgende afstandscriteria:

   
Vitesse 100 tot 350 kilometer
Midfond 300 tot 500 kilometer
Eendaagse Fond 500 tot 750 kilometer
Marathon vanaf 700 kilometer
Jonge duiven minimale afstand 100 kilometer en maximale afstand rekening houdend met de losplaatsen genoemd in het NPO wedvluchtreglement

Als de duiven niet op de geplande losplaats gelost kunnen worden (een zogenaamde terugvlucht) dan blijven de bovengenoemde minimale afstanden van kracht om de vlucht mee te laten tellen voor het betreffende kampioenschap met de marge van 5% zoals ook bij de Olympiade criteria van toepassing is.

Voor de Olympiade tellen respectievelijk minimumafstanden van 100, 300 en 500 km met 5% marge. Vluchten onder de 95, 285 en 475 km tellen dus niet meer voor die discipline voor de Olympiade, eventueel wel voor een andere discipline.

Om iedereen gelijke kansen te geven, tellen in 2021 alleen de vluchten van het Nationale vliegprogramma inclusief Natour en het ZLU programma en exclusief A21 voor de Olympiade.  Uitsluitend indien een van de meetellende dagfond vluchten vervalt, mag de reserve vlucht E30 worden meegeteld voor de Olympiade.

Extra vluchten, taartvluchten etc. tellen niet mee voor de Olympiade. Deze afspraak gold reeds voor 2020 en geld met terugwerkende kracht ook voor de vluchten vervlogen in 2019.

Wijzigingen en voorbehoud

  1. Het Nationale vliegprogramma en Nationale kampioenschappen 2021 zijn in  bijzondere omstandigheden tot stand gekomen. Het is niet uitgesloten dat door veranderende omstandigheden in de toekomst het Nationale vliegprogramma en of kampioenschappen worden aangepast.
  2. Er kunnen zich in het vliegseizoen onverwachte situaties voordoen door bijvoorbeeld weersomstandigheden, afgelasting van vluchten, epidemieën, vervoersverboden, veranderende wet- en regelgeving en andere niet nader genoemde omstandigheden welke impact hebben op een regulier verloop van de wedvluchten. In die gevallen kan het NPO bestuur besluiten de regels, al dan niet tijdelijk, aan te passen.
  3. Als de duiven niet op de geplande losplaats gelost kunnen worden (een zogenaamde terugvlucht), dan kan het NPO bestuur in bijzondere omstandigheden besluiten af te wijken van de kilometergrenzen voor de respectievelijke spelonderdelen.
  4. Er kunnen zich in het vliegseizoen onvoorziene omstandigheden voordoen door herindeling van samenspelen, vorming van nieuwe samenspelen, niet langer beschikbaar zijn van uitslagen en andere niet nader genoemde omstandigheden welke een onbedoelde impact hebben op een eerlijk verloop van de Nationale kampioenschappen. In die gevallen kan het NPO bestuur besluiten de regels, al dan niet tijdelijk, aan te passen.
  5. Aanpassing omvat ook het al dan niet tijdelijk herindelen van spelverbanden.
  6. De besluiten van het NPO bestuur zijn bindend in deze. Het NPO en haar bestuur kan niet aansprakelijk worden gesteld voor gederfde materiële of immateriële schade als gevolg van genomen besluiten.
  7. Wijzigingen van het Nationale vliegprogramma en of Nationale kampioenschappen worden gepubliceerd in Op de  Hoogte en de NPO site.

Het NPO bestuur