Week 17 deel 2

Waren we deze week er snel bij om de losplaats aan te passen kregen we alsnog weer bericht dat deze toch niet beschikbaar is.

We passen de losplaats voor V17 Noord nu aan in Bierges.

Geplaatst in Geen categorie | Een reactie plaatsen

Week 17

Nadat afgelopen week op vrijdagmiddag pas bekend werd dat we niet in Asse Zellik terecht konden moesten we snel besluiten waar we toen heen gingen met regio Zuid. Deze week weten we dit dus nu gelukkig wel eerder. Voor Noord zullen we nu dus moeten aanpassen.

De vlucht V17 voor regio Noord wordt aangepast in Lessines.

Bij het aanvoeren van de duiven van de africhting week 15 liepen er verschillende zaken niet goed, waardoor er b.v. op meerdere plekken lang gewacht moest worden. Gelukkig ging bijna alles afgelopen week wel goed. Belangrijk blijft dat u als vereniging wekelijks minimaal 2 dagen voor het inkorven uw aantal duiven/manden doorgeeft zodat het vervoer maar ook het laden hierop kan inspelen. Als we straks iets verder in het seizoen zijn en u gaat ergens anders inkorven meld dit dan ook bij de vereniging waar u gaat inkorven. Dan kunnen ze hier rekening mee houden en kunnen ze ook het juiste aantal duiven weer doorgeven aan de vervoerscoordinator van de regio. Als u niets opgeeft kan het zijn dat u wordt doorgestuurd naar een andere vereniging!

Het bestelde karton is vorige week met de containers meegekomen. De bestelde labels zullen aankomende week naar de regio’s gaan. Die komen dan deze of volgende week via de aanvoerplaatsen.

Geplaatst in Geen categorie | Een reactie plaatsen

Week 16

Zojuist zijn wij verrast door de mededeling dat we niet kunnen lossen vanuit Asse-Zellik.

Gezien de weerverwachtingen voor morgen is het beste alternatief een lossing vanuit Duffel. Conform besluit tijdens de vergadering worden Noord en Zuid apart gelost. Dit is afgestemd met IWB en NPO.

Geplaatst in Geen categorie | Een reactie plaatsen

Belangrijke info vervoer 2023

belangrijke punten vervoer 2023

Geplaatst in Geen categorie | Een reactie plaatsen

Laadschema 1

Geplaatst in Geen categorie | Een reactie plaatsen

T14 Breda aangepast in Vuren

Na overleg tussen IWB en onze lossingscommissie is er besloten om de africhting Breda van zaterdag 7-4 aan te passen in Vuren.

Geplaatst in Geen categorie | Een reactie plaatsen

Africhtingen 2023

Zoals u in het vliegprogramma heeft kunnen zien is ervoor gekozen om Noord en Zuid de africhtingen (en de eerste wedvluchten) gescheiden te lossen vanuit verschillende stations. Het is dan ook niet de bedoeling dat individuele leden of verenigingen van Noord op deze vluchten inkorven in Zuid of omgekeerd tenzij hier expliciet goedkeuring voor is gegeven door het afdelingsbestuur 

Geplaatst in Geen categorie | Een reactie plaatsen

Diverse

Over een paar weken gaan we weer beginnen. Er zullen dan nog wel enkele zaken geregeld dienen te worden. 

De hoklijsten dienen in ieder geval dit jaar nog gewoon ingestuurd te worden. Het liefst digitaal als pdf. 1 bestand per vereniging. Insturen voor 1 april.

Verder moet de verklaring van de vereniging betreffende het enten ingeleverd worden. Ook bij voorkeur digitaal als pdf. Let op dus niet alle entlijsten van de leden, maar 1 verklaring per vereniging. Insturen voor 7 april.

Het bestand voor in de klokken zal eerdaags beschikbaar komen via Compuclub.

Zijn er leden die niet op zondag spelen dient het formulier “niet op zondag” ingestuurd te worden. Insturen voor 1 april.

Inentingsverklaring-vereniging-2023 invul

Inentingsverklaring-vereniging-2023 invul

speelt niet op zondag 2023

speelt niet op zondag 2023

 

Vliegprogramma 2023:

Vliegprogramma 2023 versie 2 22-03-2023kl

Vliegprogramma 2023 versie 2 22-03-2023zw

Versie 2 is met kleine aanpassingen. 

 

Geplaatst in Geen categorie | Een reactie plaatsen

Vergadering 03-03-2023

Let op bij agendapunt 12 is 12c toegevoegd.

Bekijk of download hieronder de stukken voor de vergadering van 3-3-2023 

000-Agenda Afdelingsverg 3 maart 2023

003-bijlage bij agendapunt 3

004 Verslag ALV afdeling Midden-Nederland 18 november 2022

006-bijlage bij agendapunt 6

007a TOELICHTINGFINVERSL2022

007b BALANS

007c EXPLALGEMEEN

007d EXPLOITATIEVERVOER

010a BEGROTINGALGEMEEN

010b BEGROTINGVERVOER

010c TARIEVENVERV2023

012a-bijlage bij agendapunt 12

012-bijlage bij agendapunt 12

012c-bijlage bij agendapunt 12c

013-bijlage bij agendapunt 13

concept Vliegprogramma 2023 versie 0.2 18-02-2023

Geplaatst in Geen categorie | Een reactie plaatsen

Afdeling 7

Beste leden,

Wij zijn nog steeds op zoek naar mensen die het bestuur en/of verschillende commissies willen versterken. Momenteel bestaat het afdelingsbestuur uit slechts vier personen en dit betekent feitelijk dat we in ‘ondertal’ zijn.  Om te kunnen functioneren hebben we minimaal één nieuwe bestuurslid nodig. Indien u geïnteresseerd bent kunt u contact opnemen met onze secretaris.

De afgelopen weken hebben verschillende mensen zich aangemeld voor de lossingscommissie. Met een gedeelte hiervan hebben wij inmiddels een gesprek gehad, met een aantal was dit helaas nog niet mogelijk. Komende week zal er met alle mensen die zich hebben aangemeld contact worden opgenomen.  Mede als gevolg van de verschillende aanmeldingen verwachten wij dat de lossingscommissie voor komend jaar voldoende op sterkte is.

Net zoals afgelopen jaar zal Hans Tap het vervoer op zich nemen. Indien er nog mensen zijn die geinteresseerd zijn in de vervoerscommissie dan kunnen zij contact opnemen met Hans Tap.

Als laatste willen wij nog één of meerdere commissies vormen die het bestuur gaan ondersteunen bij een aantal prangende onderwerpen. Hier zullen we tijdens de vergadering uitgebreider bij stil staan maar hierbij moet u denken aan onderwerpen zoals de kampioenschappen, de kampioenenhuldiging, mogelijk nieuwe vlieggebieden. Ook hiervoor kunt u contact opnemen met onze secretaris.

Bestuur afdeling 7

Geplaatst in Geen categorie | Een reactie plaatsen