Ledenvergadering 6 maart ’21

Download hier de agenda en stukken voor de ledenvergadering van 6 maart 2021.

De stukken voor de NPO vergadering zijn te vinden op de site van het NPO.

28-02: Agenda is aangepast/punt 11g is aangepast/punt 13 is toegevoegd

Download hier het bestelformulier voor o.a. labels en karton

Vergadering

Dit weekend ontvangen de secretarissen van de verenigingen
een link om deel te nemen aan de online afdelingsvergadering van zaterdag 6
maart 2021.

Wij verzoeken deze link te delen met alleen uw kiesmannen.
Via deze link kunnen de kiesmannen bij de vergadering aansluiten. Overige
deelnemers zonder bijzondere uitnodiging zullen uit de vergadering verwijderd
worden.

Zorg ervoor dat uw naam in Microsoft Teams goed is ingevuld.
Als meerdere personen gast heten is het moeilijk communiceren.

Vergeet u zich niet aan te melden voor de vergadering bij
Herman Bouwmeester? Dit kan per mail of app.

Tijdens de vergadering zullen de microfoons van de
deelnemers gedempt zijn, allerlei achtergrondgeluiden en discussies onderling
zijn zeer storend voor iedereen. Mocht u willen spreken verzoeken wij u het
handje, die u kunt vinden in Microsoft Teams, op te steken.

De stemmingen van verschillende voorstellen zullen tijdens
deze vergadering gepresenteerd worden. Uiteraard zal er ruimte gegeven worden
voor discussie.

Wij beseffen ons dat een online vergadering van deze omvang
niet ideaal is, maar is op dit moment de enige mogelijkheid om op deze schaal
overleg te voeren.

Mocht u behoefte hebben aan nadere informatie betreffende
het deelnemen aan de vergadering kunt u altijd telefonisch contact opnemen.

Ledenvergadering

Zoals aangekondigd zouden wij nog melden hoe we de ledenvergadering zouden gaan houden.

De vergadering is niet mogelijk met elkaar fysiek aanwezig dus zullen we het digitaal gaan doen. Wij als dagelijks bestuur zullen dan wel bij elkaar aanwezig zijn. De overige bestuursleden zullen de vergadering ook digitaal volgen.

We zullen dit digitaal via teams gaan doen. Hoe precies zullen we dit weekend aangeven. Wij begrijpen dat niet voor iedereen dit even makkelijk is en vragen dan ook om dit in de vereniging te gaan regelen. De scholen hebben hier al ervaring mee en in iedere club moet dus wel iemand te vinden zijn die dit kan organiseren.

Doordat er dan misschien wel leden zijn die bij iemand anders de vergadering moeten gaan volgen en wij als bestuur ook na de vergadering weer naar huis moeten, kunnen we niet op vrijdagavond vergaderen i.v.m. de avondklok.

We hebben dus besloten om de afdelingsledenvergadering te verzetten naar zaterdagmorgen 6 maart aanvang 10.00.

Aankomend weekend krijgt u nog meer informatie over hoe te stemmen b.v. en nog wat meer aanvullende punten hoe om te gaan met deze digitale vergadering.

a.s. zaterdag krijgt u de verenigingsvoorstellen.

E-Mail adressen

Mocht het emailadres van uw verenigingssecretaris veranderd zijn geef dit dan even door. Anders komt de eventuele mail niet meer aan. Normaal zal alles ook op de site gepubliceerd worden, maar er zijn soms aanvullende stukken of mails.

Huldiging

Beste leden,

Het zal voor u niet als een verrassing komen dat wij onze kampioenen dit jaar niet op de gebruikelijke manier kunnen huldigen. Daarom gaan wij het dit jaar anders doen.

Dit betekent dat er dit jaar geen huldiging in Asperen plaats zal gaan vinden. In plaats daarvan zullen de sportprijzen vergezeld door een aardigheidje vanaf 18 februari bij u thuis bezorgd worden.

Voor de overige (geld)prijzen zal met de winnaars contact opgenomen worden.   

Update 28-02-2021: Inmiddels heeft zo’n 70% van de kampioenen zijn of haar pakket mogen ontvangen. De verwachting is dat de overige kampioenen hun pakket komende week ontvangen!!!

Gezocht

2e penningmeester afdeling 7

Zoals eerder al aangegeven zijn wij op zoek naar een 2e penningmeester die later de taken geheel of gedeeltelijk van Aaldert zal overnemen.

Indien u hier interesse in heeft of hier wat meer over wil weten kunt u altijd contact opnemen met Aaldert of een van de andere bestuursleden.


Bestuursleden sectie sportbeleving

Voor de sectie sportbeleving worden bestuursleden gezocht. Voor meer informatie zie onderstaande.


Secretaris NPO

Het NPO is ook nog steeds opzoek naar een secretaris. De taken worden nu nog door een interim secretaris gedaan.

Voor verdere informatie zie site duivensportbond.


Lid dispensatie commissie

In November hebben we eerder al de oproep gedaan voor een dispensatie commissie. Ook hier kunt u zich nog voor opgeven.

Zie voor meer informatie het bericht van november en informatie op de site van het NPO. (of vraag daar om meer informatie)

Voorjaarsvergadering 2021

De najaarsvergadering is door de Corona komen te vervallen, maar wij willen graag de voorjaarsvergadering wel door laten gaan.

We hopen dat er iets mogelijk is gewoon in een zaal met elkaar, maar als dit niet mogelijk is zullen we iets digitaal gaan organiseren. Hoe of wat we dat dan precies gaan doen komen we later nog op terug.

Zet al wel alvast de datum in uw agenda. De datum wordt vrijdag 5 maart. (mits alles op/voor die datum geregeld kan worden).

Vliegprogramma

Via deze weg wensen wij als bestuur iedereen een goed en gezond 2021 toe.

Bij een nieuw jaar hoort ook een nieuw vliegprogramma. Die kunt u hier downloaden. De sectorvluchten zijn in overleg met de andere afdelingen bepaald.

Kleine aanpassing i.v.m. foute weeknummer van de laatste week.

Dit is alleen het vliegprogramma. Welke vluchten er gaan tellen en hoeveel en wat, zullen we later met elkaar bepalen.

2020

Beste leden,

Het jaar zit er alweer bijna op. Niemand kon bedenken dat
2020 er zo uit zou komen te zien. Door de uitbraak van Corona waren we
gedwongen om onze werkwijze aan te passen en wellicht dat deze werkwijze nog
wel een tijdje toegepast dient te worden. Zowel u als het bestuur heeft te
maken gehad met allerlei beperkende maatregelen. Dit alles heeft nogal impact
gehad op het bestuur, het verenigingsleven en uw privéleven. We kunnen trots
zijn dat het toch is gelukt om met zijn allen begin juni onze 1e
wedvlucht te organiseren. Dank voor uw inspanning om dit allemaal mogelijk te
maken.

Ook de komende periode zullen we op een alternatieve manier
onze activiteiten gaan organiseren. Het bestuur ziet met de huidige
coronamaatregelen geen mogelijkheid om op 6 februari 2021 een kampioenenhuldiging
te organiseren. Wij gaan er voor zorgen dat de gewonnen kampioenschappen netjes
bij u terecht komen. Op 13 maart volgt de NPO ledenraad, uiteraard zullen wij
hiervoor een voorjaarsvergadering gaan beleggen waarbij ook de opgeschoven
punten van de najaarsvergadering 2020 behandeld gaan worden. We blijven de
komende periode kijken wat de mogelijkheden hiervan zullen zijn. Het liefst
gewoon weer in Asperen samen met de kiesmannen. Als alternatief een digitale
vergadering zoals u heeft kunnen zien bij de afgelopen ledenraad van de NPO,
maar dat laatste heeft niet onze voorkeur.

Het afgelopen vliegseizoen heeft veel veranderingen gekend.
Eerst de “Corona” daarna “hitteprotocol” dan “het IWB” en dan nog de
“correspondenten” op locatie hebben ervoor gezorgd dat we keer op keer
veranderingen moesten doorvoeren. Met zoveel instanties die wat te zeggen
hebben over je lossing kun je daar ook wel op wachten. Stoïcijns de
aanbevelingen negeren is geen keus, dan hadden er heel wat vluchtjes niet door
gegaan. De NPO gaat hier verandering in brengen en wil het IWB andere
bevoegdheden toe bedelen. Hoe dat eruit komt te zien volgt. Wij willen de
lossingscommissie bedanken voor de inspanning die ze elke weekeinde leveren.
Dennis en Theo bedankt!!! Een speciale dank aan alle vrijwilligers om dit
seizoen mogelijk te maken. Beter kunnen = uw aanmelden bij het bestuur. Het
enige wat wij vragen is uw voorspelling/beslissing voor de lossing te doen. Het
heet niet voor niets voorspellingen anders waren het achterafspellingen.

Het NPO bestuur en de afdelingen hebben onlangs een
vergadering gehad waarbij er is gesproken over een herindeling van
vlieggebieden en sectoren het vervolg hiervan is begin januari 2021. Het is in
deze tijd een lastig onderwerp. Lastig omdat dit onderwerp in overleg met onze
kiesmannen en leden dient te gaan en een vergadering organiseren met een open
discussie is nu niet te realiseren. Wat wij nog wel even kwijt willen is dat er
niks besloten gaat worden zonder u op een duidelijke manier te raadplegen. U zult
wel de vraag hebben “wat is de visie van het bestuur aangaande deze
veranderingen?”. Nou om eerlijk te zijn heeft een vereniging uit Utrecht de
volgende opmerking gemaakt waar wij ons geheel in kunnen vinden:

Het is onvermijdelijk met het aantal teruglopende leden
dat afdelingen te klein gaan worden waardoor een fusie noodzakelijk is op
termijn. Daarom is het verstandiger nu reeds naar de mogelijkheden voor een
fusie te kijken. Afdeling 7 krimpt ook en heeft waarschijnlijk door zijn
centrale ligging het nadeel dat de meningen en wensen van liefhebbers
uiteenlopen. Indien er wordt gewacht tot het allerlaatste moment zal dat mijn
inziens leiden tot langere vergaderingen met de (on)nodige strijd en discussie
omdat iedereen dan vanuit zijn eigenbelang en emotie zijn standpunten gaat
verdedigen. Onze mening is om het gezonde verstand nu te gebruiken en te laten
zegevieren Zodat we  de aankomende jaren
nog mooie en vooral eerlijke concoursen behouden.

Het is nu bijna kerstmis. Namens het bestuur wens ik iedereen, hele warme, fijne en gezellige feestdagen toe. Pas goed op uzelf en hou uw naasten in deze moeilijke tijd in de gaten. Tot 2021.

Eindstanden jeugd 2020

KAMPIOENSPUNTEN ONAANGEWEZEN + AANGEWEZEN = KEIZER GENERAAL

1 Robin Simon Voorthuizen 14876.4
2 K.J. Vos  Almere 14521.7
3 Joel de Ruiter Bussum 8917.9
4 J Poelstra & zonen 2 Utrecht 8112.4
5 Quinten&Romy vdPoel Nijkerk 7660.3
6 Kiki van Zoeren Putten 7025.9
7 Novak Culafic  Almere 5057.2
8 Sam Polderman Tiel 3688.7
9 Annemijn v/d kruk Tiel 3497.1
10 Carlijn van der Kruk Tiel 3312.4