Herman

Week 28

UPDATE 11-07-2019:

Niets zo veranderlijk als het weer zullen we maar mee beginnen. De weersverwachting voor aankomend weekend veranderd nog ieder uur en gelukkig ten goede. Of dit zaterdag nog zo is kunnen we natuurlijk niet zeggen. De kans is er dus nog steeds dat we op zondag pas kunnen lossen of helemaal niet.

We hebben dus besloten om toch vrijdag de jonge in te korven.

Achteraf kunnen we pas zeggen wat het juiste besluit is. Voor nu rekenen we op uw begrip.

Er mogen bij de jonge duiven geen oude duiven mee. Dus ook geen invlieg of port duiven.

Het aangepaste schema vervoer volgt zo spoedig mogelijk.

Vrijdag dus inkorven voor de midfond vlucht voor de oude duiven. Vlucht Pont St. Max. Tevens inkorven jonge duiven regio A Wolvertem en regio B en C Lessines.Aankomende zondag is in Frankrijk de nationale feestdag Quartorze Juillet. Dit betekend voor de duiven dat we er op zondag niet mogen lossen.

De weersverwachtingen voor zaterdag zijn zo dat er een zeer grote kans is dat we niet kunnen lossen op zaterdag. Uitstellen naar zondag is i.v.m. de feestdag geen optie.

Hierdoor hebben we besloten om de midfondvlucht Melun aan te passen in Pont St. Max. Deze korven we dan vrijdag in.

Door naar Pont st. Max te gaan zijn we wat flexibeler met de uiterste tijd van lossen op zaterdag of verplaatsen naar zondag. Indien we naar zondag uitstellen zullen we terugkomen naar België voor een kortere vlucht welke niet telt voor de midfond, maar wel voor de generale kampioenschappen. Dit terugkomen gebeurd dan zo dat de duiven op de nieuwe losplaats al eten krijgen en dus ook voldoende rust krijgen en kunnen wennen aan de andere losplaats.

De jonge duivenvluchten verzetten we op voorhand al naar de zondag. Deze zullen we dan inkorven op zaterdag. Het aanvoeren op zaterdag zal iets eerder gebeuren. Hiervan volgt nog een iets aangepast schema.

Samengevat:

Vrijdag inkorven midfondvlucht Pt.St. Max vlucht Zaterdag. Bij niet doorgaan op zaterdag al terug naar België.

Zaterdag inkorven jonge duiven Wolvertem/Lessines voor vlucht op zondag.


Misschien heeft u het al gelezen op de site van afdeling 5. Eerder was daar aangegeven dat Wolvertem niet goed was om te lossen i.v.m. hoge gewassen. Dit lag aan de beschikbare ruimte. Onze duiven hadden geen last van hoog gras o.i.d.

Foto’s Wolvertem:

Schema vervoer vrijdag en zaterdag:

Medelingen wk 27

Aanvulling 03-07:

Gezien de verwachte temperaturen van vooral komende vrijdag in Frankrijk wordt het aantal duiven per mand voor Chateauroux aangepast in 22 stuks per mand!(kleine manden)

Vrijdag inkorven voor C27. Dit is weer een combinatie vlucht Jong en Oud. Zijn 2 verschillende uitslagen. De oude tellen wederom voor de vitesse kampioenschappen. Aangezien ze niet per afdeling gelost worden telt deze alleen voor de regiokampioenschappen.


Agen voor aankomend weekend wordt aangepast in Cahors. Wederom gezamenlijk vervoerd in de grote manden

Volgens ons vervoersschema zouden we Chateauroux aankomende donderdag ook vervoeren in grote manden, maar we rijden zelf en dus aanvoeren in de kleine manden. De volgende dagfond vervoeren we wel in de grote manden.

We hebben het jonge duiven vliegprogramma aangepast i.v.m. het uitvallen van de vlucht afgelopen weekend. Het nieuwe programma wordt dan zo:

Mededelingen wk 26

Update donderdag 27-06 09.30:

Er is geadviseerd om een meer oostelijkere losplaats te nemen om vroeg zonder problemen te kunnen lossen. We zullen nu dus uitwijken naar Soissons. Wij rekenen op uw begrip. Coördinaten 49.25.26.0/03.24.24.0

Aanvullend: De vlucht blijft tellen voor de Midfondkampioenschappen regio en afdeling. Het aantal duiven per mand blijft 28.


Update woensdag 26-06 19.30:

Op advies van onze lossingscommissie en NPO/IWB hebben wij besloten om de jonge duivenvluchten voor aankomend weekend af te gelasten.

Voor de eerste 50% jonge duiven zou het waarschijnlijk met de nu voorspelde temperaturen geen probleem zijn, maar we willen graag 100% van onze jonge terug. Hoe het vervolg van ons programma er uit komt te zien komen we later op terug.

Voor de oude duiven worden geen problemen verwacht bij 1 nacht mand. Onze maximale afstand met 1 nacht mand is Pont. St. Maxence, Dit is de minimale afstand voor de Midfond en deze vlucht kan dus met 1 nacht mand en inkorven op vrijdag doorgaan. Schema/tijden aanvoeren als Sezanne.

Samengevat: De jonge duiven vluchten voor aankomend weekend zijn afgelast. De oude vrijdag inkorven voor Pt.St. Maxence.Vluchten aankomend weekend

De weersverwachtingen en dan met name de temperatuur houdt ons ook bezig. Zoals het er nu uitziet lijken de temperaturen vrijdag met inkorven en zaterdagmorgen mee te gaan vallen. Echter niets is zeker.

Onze lossingscommissie houdt e.e.a. in de gaten en heeft overleg met IWB en komt woensdagavond/donderdagmorgen met een advies.

Mochten de vluchten doorgaan dan worden deze in ieder geval aangepast. De oude duiven zal dan Pont st. Max worden en inkorven op vrijdag en de jonge duiven zullen dezelfde vlucht hebben als afgelopen weekend. Minderhout voor Regio A en B1 en Wolvertem voor regio B2 en Bierges regio C.

Er mogen geen oude duiven mee met de jonge duiven. Dit mag alleen in de weken met een gecombineerde vlucht.

https://www.duivensportbond.nl/nieuws/geplande-vluchten-in-verband-met-zomerse-temperaturen

https://www.duivensportbond.nl/vluchten/het-weer

https://www.duivensportbond.nl/nieuws/voorlopig-hitteprotocol


Duif in mand

Helaas is maandag tijdens het manden halen gebleken dat er een jonge duif in de mand was achtergebleven ondanks de controle ronde van de convoyeur. Dit betreuren wij en mag niet gebeuren. De convoyeurs zullen hier nog beter op gaan letten en we hopen dat dit niet meer voor gaat komen


Africhtingen 16 juni

De uitgestelde africhtingen op zondag 16 juni van regio B is goed verlopen. Regio A1 is redelijk verlopen en A2 duidelijk minder (aangepast). Echter de africhting van regio C is zeer slecht verlopen met nog veel duiven achtergebleven.

Uiteraard is nog gezocht naar een mogelijk oorzaak hiervan.

Met de lostijden is er rekening gehouden met de Poolse lossing om 6:00 uur vanuit Bergen op Zoom en de Deense lossing om 8:00 uur vanuit Ede.

Vooraf en ook achteraf zijn met het I.W.B. de weerkaarten nogmaals bekeken en er waren geen verstoringen in de lucht en de omstandigheden werden als zeer goed gezien. Navraag bij de convoyeur bevestigd dit ook, zowel op de losplaats als de terugreis naar de standplaats waren de weersomstandigheden erg goed, en de duiven hadden een goed vertrek.

Achteraf bleek er een Duitse lossing te zijn geweest in Tilburg om 09.20. Hiervoor was geen lossingsvergunning bij de NPO aangevraagd en deze lossing was dus ook niet bekend bij de LC en I.W.B. Het kan zijn dat deze lossing verstorend heeft gewerkt als de jongen ca. 70 km per uur hebben gevlogen. Ook kan de grotere afstand voor de eerste africhting hebben bijgedragen aan de grote verliezen.

Wij betreuren het ten zeerste dat de africhting zo verlopen is, maar hebben er dus geen verklaring voor hoe het zo mis heeft kunnen gaan met de africhting vanuit Duffel voor regio C.


Vrachtprijs Periqueux

De vrachtprijs voor de vlucht Periqueux waarvan de lossing een dag is uitgesteld bedraagt € 2,60.

Vrachtgeld

De kosten per duif voor de africhting T24, die over is blijven staan naar zondag, voor regio A – B1 en B2 komen op 75 cent per duif.

Hierbij tevens het verzoek aan alle verenigingen/regio’s om de vrachtgelden van alle vluchten op tijd en met de juiste omschrijvingen over te maken.

Info week 15 -2-

Er zijn wat vragen binnengekomen over de vluchten van aankomend weekend.

Vanavond donderdag 20-06 inkorven dagfond Issoudun voor de eerste dagfond sectorvlucht. Dit mag alleen in een Nationaal inkorfcentrum met minimaal 7 leden (geld ook voor de overige dagfondvluchten). Voor een overzicht van de NIC’s zie overzicht NPO.

Er moeten mandenlijsten geschreven worden voor deze en de overige dagfondvluchten.

Vrijdag inkorven voor de eerste jonge duivenvlucht. Dit is een gecombineerde vlucht, C-vlucht, met de oude duiven. Zie het eerdere onderstaande bericht hoe in te korven en in te sturen.

Voor de oude duiven tellen deze C-vluchten ook mee voor de kampioenschappen.

Zijn dus 2 aparte uitslagen, de duiven worden wel gelijk gelost. Zijn dus zowel voor de jonge als de oude (J25 en V25) Vitesse vluchten, er komt geen gezamenlijke uitslag jong en oud.

Info week 25

De doordeweekse africhtingen voor regio A en B1 voor deze week zijn komen te vervallen. Alle regio’s hebben dus 1 africhting gehad afgelopen weekend.

Aankomend weekend staat de eerste vlucht voor de jonge duiven op het programma. Asse Zellik mag niet meer gelost worden. De vervangende losplaats hiervoor is Wolvertem. Coördinaten Wolvertem 505741.4 / 041746.0

Jonge duiven vluchten week 25:

Regio A Minderhout

Regio B1 Minderhout

Regio B2 Wolvertem

Regio C Bierges

De vluchten voor aankomend weekend zijn ook de eerste C-vlucht.

Hieronder vindt u de instructie voor het insturen van
de gecombineerde vluchten oud en jong. We hebben totaal 4 vluchten dat dit gebeurt.
Tekst is van afdeling Friesland en Compuclub met een kleine aanvulling.

Dit jaar hebben we 4 maal een jonge duivenvlucht gezamenlijk met een oude duivenvlucht. De duiven gaan naar hetzelfde station en worden gezamenlijk gelost. Wat betreft het inkorven zijn er twee mogelijkheden.

Optie 1

De jonge- en oude duiven worden apart van elkaar
ingekorfd op 2 verschillende vluchten en verwerkt als vlucht V25 en J25 in
Autokon en Winver en zo ook verzonden naar Compuclub.

Optie 2

Indien er op deze vluchten NIET gepould wordt, kan men
de duiven (Oud en Jong) door elkaar aangeven bij het inkorven op vluchtcode C25
(Dit is ook zoals Compuclub in het voorjaar het vliegprogramma heeft aangeboden
voor Autokon met volgnummer in de klok).  

Vervolgens dient het bestand als C25 via Autokon in Winver ingelezen te
worden. Nu kunt u de vlucht splitsen in Winver om uiteindelijk de beide
bestanden V25 en J25 apart van elkaar in te zenden. (voor splitsen zie
onderaan). Dus nooit C25 inzenden!! 

Bij het splitsen komen zowel bij de ouden en jongen (2 lijsten dus) een 1e getekende te staan. Voorbeeld: 1e en 2e duiven zijn (18-1111111 en 17-2222222),
de 3e aangegeven duif (19-3333333) is een jonge duif, de 4e duif is weer een oude duif (16-4444444) en de 5e aangegeven duif
(19-5555555) is weer een jonge duif. Bij het splitsen krijgen we dus de duiven
18-1111111 en 17-2222222 en 16-4444444 als 1e en 2e en 3e getekende op V25, en bij de jongen de
19-3333333 als 1e getekende en de 19-5555555 als 2e getekende op J25.

Het inkorven op 1 vluchtcode heeft ook als voordeel dat er geen fouten
worden gemaakt met oude duiven in het jonge duivenconcours en andersom. Dit
heeft dus de voorkeur! Oude duivinnen kunnen dan ook makkelijker worden
toegevoegd aan de jonge duiven manden indien gewenst. (advies is maximaal 3
oude bij de jonge) Ook kan de vrachtbrief hieruit correct worden geprint. Let
op dit alleen gebruiken voor printen vrachtbrief en dus niet insturen C-vlucht.

Het gaat om de volgende vluchten:

Datum C-code Losplaats vluchtcode jong vluchtcode oud
22-6 C25 Minderhout/
Wolvertem/
Bierges
J25 V25
6-7 C27 Lessines J27 V27
20-7 C29 Peronne J29 V29
27-7 C30 Pont st. Max F30 (let op!) M30

Download hier de omschrijving om de vlucht te splitsen:

Africhtingen

De africhtingen voor woensdag 12-06 zijn vanwege de weersverwachting afgelast.

De africhtingen worden als volgt aangepast/aangehouden na overleg met de regio’s:

Regio A zaterdag 15-06 Vuren / woensdag 19-06 Minderhout

Regio B1 zaterdag 15-06 Vuren / woensdag 19-06 Minderhout

Regio B2 zaterdag 15-06 Minderhout

Regio C zondag 16-06 Duffel

Vanaf zaterdag 22-06 vervolg programma.

Melden

Zoals jullie kunnen lezen onder 2019-melden is het melden alleen op de nationale vluchten verplicht. De dagfondvlucht Bourges hoeft dus niet gemeld te worden. Echter de door het spoor gemaakte voorlopige uitslagen gaan wel uit van de meldlijst.

Dat is niet onze officiële uitslag en we maken zelf ook nog een top 10, maar om teleurstellingen te voorkomen adviseren wij u om wel de vroegste duiven te melden.

Africhting wk 23

Gezien de voorspelde harde zuid westen wind voor a.s. zaterdag vind de lossingscommissie het niet verantwoord om jonge onervaren duiven te lossen met deze wind. De africhtingen van a.s. zaterdag worden dus afgelast.

De africhting van regio C stond gepland op zondag en deze gaat wel door.

De africhtingen van regio A en B worden verzet naar woensdag volgende week. Inkorven dinsdag 11 juni.

Het weer voor volgende week is nog erg onzeker en mocht het noodzakelijk zijn dan zullen we e.e.a. wederom aanpassen.

GEZIEN DE GERINGE DEELNAME VOOR DE AFRICHTING VAN REGIO C IS DE AFRICHTING VAN ZONDAG AFGELAST.

Pilot dagfond afd. 6

In de voorjaarsvergadering hebben we aangegeven dat we met afdeling 6 in overleg zijn geweest om te kijken of we konden samenwerken op de dagfondvluchten.

Toen is afgesproken om de 2e dagfondvlucht gezamelijk te gaan lossen. Echter heeft afdeling 6 voor aankomende zaterdag aangeven af te willen wachten hoe de wind is. Wij wilde dit niet afwachten en hebben besloten om dan af te zien van deze pilot. We zullen nu dus ook niet gezamenlijk vervoeren.

Bestuur afdeling 7

Laatste nieuws

Kalender

augustus 2019
M D W D V Z Z
« jul    
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031