Fondclub Gooi & Eeml.

Fondclub Gooi & Eemland

Opgericht in 1975
Bestuur
Vz. G.J.A. de Klerk

Tijdelijke vereniging-

penningmeester

H.J.A.Hovens Grevensstraat 14

1333KZ  Almere

036-5339800

klerk497@planet.nl

Secretaris vacant
Vluchten penm.

G. van Dijk

Gounodstraat 44 3816 WL  Amersfoort 033-4750307

gertenalida@hotmail.com

Com. J.v.Wakeren Perzikengaard 13  3941 LP  Doorn 0343-5522263

H.Vermeulen69@kpnplanet.nl

Com. B.Thiel Hagedis 23   1275 BP  Huizen 06-38253256

basthiel@hotmail.com

 Voor direct contact met penm en/of  vl-penm      fondclubge@hotmail.com

Voor direct contact met bijna  300  leden werkt de fondclub met in elke regio een aantal contactpersonen.

Leden van verdienste
H.Stoker Kortenhoef, W.Altenaar †  Soest, P.Goedemans Kortenhoef, R.Voskuilen Soest,

D.Jacobse † Amersfoort, G.J.van Putten Putten en J.Hartog Laren.

Werkgebied
Het werkgebied van de fondclub bestaat uit de volgende regio’s;(oud 1, 2a en 2b)  zoals in 2013.
Mutatie lijsten
Deze inleveren voor 1 mei 2018 bij secr. J.M.Koetsier.
Contributie leden
Contributie gelden storten  vòòr  20 mei 2018 op  Rabobank reknr: IBAN: NL 68 RABO 0113355068

t.n.v. G.J.A. de Klerk inz. Fondclub Gooi & Eemland.

Contributie 2018
Leden € 12,50. Combinaties € 25,00. Jeugdleden gratis. Combinaties met jeugdlid, jeugdlid gratis.
Vlucht gelden
Deze overmaken naar vluchten penm. G.v.Dijk  Rabobank  reknr:  NL 34 RABO 00382249089  t.n.v.  G.v.Dijk  Amersfoort  Onder vermelding van  vlucht- en  vereniging nummer. (bv E25 en 0713).
Vliegprogramma 2018
Alle Eéndaagsefond- en Overnachtingfond vluchten  die op het vliegprogramma staan van Afdeling 7 Midden Nederland. Tevens staan alle ochtendlossingen ZLU op het programma en de jonge duiven vluchten boven de 300 km.
Vroegste meldingen en uitslagen
De vroegste meldingen van de ZLU vluchten kunt u zien op www.woudvliegers.nl . Tevens staan alle

uitslagen en recente bijzonderheden op deze syte.

Kampioenschappen 2018
Voor elke discipline zijn kampioenschappen en groot aantal gratis prijzen te winnen (zie jaarboek 2017).  Voor het middaglossing kampioenschap tellen alle vluchten aan- en onaangewezen. Voor het  ochtendlossing  kampioenschap tellen alle vluchten aan- en onaangewezen.
Jongeduiven competitie 2018
De verkoop is gehouden op 5 april 2018.  Ringnummers opgeven vóór 1 juli 2018 en behaalde punten voor 1 oktober 2018 bij  J. van Wakeren.
Supercup
Wordt als wisselbokaal vervlogen. Wordt gewonnen door die liefhebber met de meeste punten, aangewezen en onaangewezen, bij elkaar geteld, over alle vluchten die tellen voor de fondclub.
Ton Bollebakker bokaal
Wordt als wisselbokaal vervlogen. De punten van alle overnachting- en ZLUvluchten, aangewezen en onaangewezen bij elkaar geteld, die is de winnaar van deze bokaal.
Hoofdprijs
Elke vlucht heeft èèn hoofdprijs A inleg € 1,00 per duif. De hoofdprijs is een ½ varken. Als u geen ½ varkens wenst, kunt u kiezen uit een voer- of dinerbon. Vòòr 1 oktober 2018 kenbaar maken bij de vz.
Feestavond 2018
Op zaterdag 13 oktober 2018  te Hooglanderveen, aanvang 18.30 uur.
Jaarvergadering 2019
Deze wordt gehouden op woensdag 13 maart 2019. Agenda punten indienen vòòr 1 jan. 2019.