Fondclub Gooi & Eeml.

Fondclub Gooi & Eemland

 

Opgericht in 1975
Bestuur
Vz. G.J.A. de Klerk Tijdelijke vereniging-penningmeester H.J.A.Hovens Grevensstraat 14

1333KZ  Almere

 

036-5339800

klerk497@planet.nl

Secr. J.M.Koetsier Budkestraat 21 3781BX  Voorthuizen 0342-473257
JMKoetsier1946@kpnmail.nl
Vluchten penm.

G. van Dijk

Gounodstraat 44 3816 WL  Amersfoort 033-4750307

gertenalida@hotmail.com

Com. J.v.Wakeren Sterkenburgerlaan 22 3841BD Doorn 0343-5522263

H.Vermeulen69@kpnplanet.nl

Com. B.Thiel Hagedis 23   1275 BP  Huizen

 

06-38253256

basthiel@hotmail.com

 

Voor direct contact met penm en/of  vl-penm      fondclubge@hotmail.com

Voor direct contact met de ruim 300  leden werkt de fondclub met in elke regio een aantal contactpersonen.

Leden van verdienste
H.Stoker Kortenhoef, W.Altenaar †  Soest, P.Goedemans Kortenhoef, R.Voskuilen Soest,

D.Jacobse † Amersfoort, G.J.van Putten Putten en J.Hartog Laren.

Werkgebied
Het werkgebied van de fondclub bestaat uit de volgende regio’s;(oud 1, 2a en 2b)  zoals in 2013.
Mutatie lijsten
Deze inleveren voor 1 mei 2017 bij secr. J.M.Koetsier.
Contributie leden
Contributie gelden storten  vòòr  20 mei 2017 op  Rabobank reknr: IBAN: NL 68 RABO 0113355068

t.n.v. G.J.A. de Klerk inz. Fondclub Gooi & Eemland.

Contributie 2017
Leden € 12,50. Combinaties € 25,00. Jeugdleden gratis. Combinaties met jeugdlid, jeugdlid gratis.
Vlucht gelden
Deze overmaken naar vluchten penm. G.v.Dijk  Rabobank  reknr:  NL 34 RABO 00382249089  t.n.v.  G.v.Dijk  Amersfoort  Onder vermelding van  vlucht- en  vereniging nummer. (bv E25 en 0713).
Vliegprogramma 2017
Alle Eéndaagsefond- en Overnachtingfond vluchten  die op het vliegprogramma staan van Afdeling 7 Midden Nederland. Tevens staan alle Ochtendlossingen ZLU op het programma en de jonge duiven vluchten boven de 300 km.
Vroegste meldingen en uitslagen
De vroegste meldingen van de ZLU vluchten kunt u zien op www.woudvliegers.nl . Tevens staan alle

uitslagen en recente bijzonderheden op deze syte.

Kampioenschappen 2017
Voor elke discipline zijn kampioenschappen en groot aantal gratis prijzen te winnen (zie jaarboek 2017).  Voor het middaglossing kampioenschap tellen alle vluchten aan- en onaangewezen. Voor het  ochtendlossing  kampioenschap tellen alle vluchten aan- en onaangewezen.
Jongeduiven competitie 2017
De verkoop is gehouden op 7 april 2017. Ringnummers opgeven vóór 1 mei 2017 en behaalde punten voor 1 oktober 2016 bij  J. van Wakeren.
Supercup
Wordt gewonnen door die liefhebber met de meeste punten, aangewezen en onaangewezen, bij elkaar geteld, over alle vluchten die tellen voor de fondclub.
Ton Bollebakker bokaal
Wordt als wisselbokaal vervlogen. De punten van alle overnachting- en ZLUvluchten, aangewezen en onaangewezen bij elkaar geteld, die is de winnaar van deze bokaal.
Hoofdprijs
Elke vlucht heeft èèn hoofdprijs A inleg € 1,00 per duif. De hoofdprijs is een ½ varken. Als u geen ½ varkens wenst, kunt u kiezen uit een voer- of dinerbon. Vòòr 1 oktober 2017 kenbaar maken bij de vz.
Feestavond 2017
Op zaterdag 14 oktober 2017  te Hooglanderveen, aanvang 18.30 uur.
Jaarvergadering 2018
Deze wordt gehouden op woensdag 14 maart 2017. Agenda punten indienen vòòr 1 jan. 2018.