Herman

Africhtingen

De africhtingen beginnen weer. Hieronder vind u het overzicht zoals dat nu vaststaat.

We zullen ook proberen om de lossingstijden op het lossingsgedeelte op tijd te plaatsen zodat u hier rekening mee kan houden.

Het is niet toegestaan om mee te doen in een andere regio dan uw eigen. Tenzij dit door de afdeling wordt aangegeven.

Jonge duiven

T26 T27
Regio A Vuren 3-7-2018 Minderhout 7-7-2018
Regio B Breda 3-7-2018 Duffel 7-7-2018
Regio C Breda 3-7-2018 Duffel 7-7-2018

Natour

T32 T33
Regio A Vuren 7-8-2018 Minderhout 15-08-2018
Regio B Breda 7-8-2018 Duffel 15-08-2018
Regio C Breda 7-8-2018 Duffel 15-08-2018

Regio B1 organiseert zelf tevens nog extra africhtingen:

20-06 Meerkerk

26-06 Hedel

31-07 Kaatsheuvel

Deze worden door B1 zelf gecoördineerd, maar we proberen ook hiervan de lossingstijden te melden.

Regio A organiseert dinsdag 26-06 ook een extra africhting. Deze zal bij voldoende deelname vanaf Gorinchem en Vuren zijn. A1 en A2 zullen dan apart vervoert worden. Anders alleen Vuren.

M24 + A24

Hierbij de eerste 10 prijzen van M24 Nateuil en A24 St. Vincent in afdeling 7.

Allen gefeliciteerd.

A24 St. Vincent M24 Nanteuil

M24-2

De aanloop naar de sector vlucht vanuit Nanteuil was niet zoals wij dat gehoopt hadden.

Dankzij de inzet van alle betrokkenen bij het inkorven, laden en vervoeren van onze duiven zijn wij ruim op tijd naar Nanteuil le Haudouin vertrokken. (aankomst ca. 02.45)

Het bestuur wil allen bedanken voor hun inzet en complimenteren met hun betrokkenheid

NIC

Zoals in het bericht bij inkorven Nanteuil te lezen valt moet er bij de sectorvluchten ingekorfd worden bij een Nationaal Inkorf Centra. (NIC).

Dit is dit jaar voor het eerst ook bij de Midfond zo en later ook bij de dagfond en jonge duiven. Veel verenigingen hebben trouwens een NIC aangevraagd voor deze vluchten. zie hier het overzicht van de verenigingen. NIC 2018 AFDELING 7 versie 14-06-2018

Voor deze vluchten gelden dezelfde regels als we gewend waren bij de marathonvluchten. Dus ook b.v. mandenlijsten. Tevens dienen de duiven ook gemeld te worden. Voor de midfond wijkt dit melden nog iets af. Zie onder 2018 melden voor hoe en wat.

 

M24 Nanteuil

Beste Sportvriend(in),

Na goed en langdurig overleg zijn de vertegenwoordigers van Afdeling 7-8-9 tot de conclusie gekomen dat de geplande sectorvlucht van komende zaterdag M24 Nanteuil le Haudouin doorgang moet vinden.

Alle punten en belangen van de drie afdelingen zijn goed afgewogen. Van daaruit is besloten dat Afdeling 8-9 op donderdagavond naar Nanteuil le Haudouin vertrekken. Gezien het onregelmatige verloop van de vluchten afgelopen weekend in Afdeling 7 is besloten dat zij op vrijdagavond zullen vertrekken.

De verwachte aankomst tijd in Nanteuil le Haudouin voor Afdeling 7 is zaterdagochtend tussen 5.00 en 6.00 uur. Om de duiven voldoende rust te geven en gelegenheid tot water drinken worden de duiven daarom op zijn vroegst om 8.00 uur gelost.

Dit besluit is met name tot stand gekomen vanuit de ingezette samenwerking tussen Afdeling 7-8-9.

We vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd en wensen iedereen veel succes op de eerste sectorale midfondvlucht!

Met vriendelijke groet,
Besturen Afdeling 7-8-9

 

Voor ons betekend dit ook dat we nog meer ons er voor moeten inzetten dat we op tijd kunnen vertrekken. Alle verenigingen in afdeling 7 worden dus  verzocht om 30 minuten eerder aan te leveren dan afgelopen week op vrijdag. Alle aanvoertijden en vertrek tijden dus 30 minuten eerder! 

Tevens dienen de duiven gemeld te worden zie onder 2018 – melden.

Is vrijdag inkorven dus 28 duiven per mand.

De sector vlucht gaat dus door. Let op! inkorven alleen in een NIC. Ook op de sector vluchten moeten er Mandenlijsten gemaakt worden.

E23

Hierbij de uitslag van de dagfondvlucht Gien van zaterdag 9 juni. Allen gefeliciteerd.

E23 Gien

 

Blois wordt Gien

Geachte leden,

Om 12.46 uur vanmiddag, 8 juni 2018, ontvingen wij het onderstaande bericht van het IWB:

Goedemiddag,
Het IWB adviseert voor de losplaats Blois een oostelijker losplaats te kiezen, bijvoorbeeld Gien.
Morgen wordt ten westen van Parijs eerst lage bewolking (stratus) en slecht zicht verwacht.
Volgens verwachting knapt dit pas tussen 9 en 10 op.
Komen de duiven eind middag, begin avond aan, dan worden er met name in afdeling 9 onweersbuien verwacht .
Zondag lijken er geen lossingsmogelijkheden te zijn voor de dagfond.
Ook alle andere losplaatsen aan de westkant zullen tot 10 uur met die omstandigheden te maken hebben.
Groet   IWB

Naar aanleiding van dit bericht heeft onze LC al voor 13 uur contact gehad met de LC van Afdeling 9 en onze voorzitter. De voorzitter heeft de overige twee bestuursleden gebeld. Onze eerste optie was uitwijken naar Salbris, maar daar mag op zaterdag niet gelost worden.
Zowel het IWB als het weerbureau van Afdeling 9, Zimoa, adviseren zo veel als mogelijk naar het Oosten te gaan om de kans op een (tijdige) lossing te vergroten.
Wij vinden het buitengewoon vervelend dat wij niet naar Blois gaan met het oog op deelname aan competities met een minimum afstand voor de dagfond van 500 km, maar zien geen alternatief.
Ter volledigheid delen wij u mee dat Afdeling 8 het besluit hierover aan Afdeling 7 heeft gelaten omdat wij als gevolg van gemaakte afspraken op deze vlucht de eindverantwoordelijken zijn.
Wij gaan dus naar Gien en hopen daarmee een prachtige wedvlucht te kunnen bieden in plaats van een uitgesteld of afgelast concours vanuit Blois.

Het bestuur.

Mededelingen wk 23

Helaas heeft Jeroen van Rooij dit weekend alsnog besloten om ook zijn bestuursfunctie neer te leggen.

 

Vergadering 20 juni
Er is wat onduidelijkheid over de vergadering van 20 juni. Alle verenigingen zijn hiervoor uitgenodigd, dus ook de verenigingen die niet aanwezig waren op de voorjaarsvergadering.
Dit is dus net als alle andere vergaderingen. De officiële uitnodiging met agenda volgt uiterlijk dit weekend.

 

Pilot spelgebieden Afdeling 7-8-9
Zoals op de ledenvergadering van onze afdeling al bekend is gemaakt wordt er dit seizoen een pilot gehouden om nieuwe spelgebieden tussen Afdeling 7-8-9 te onderzoeken.
Zoals u bekend is staan er dit seizoen diverse gezamenlijke vluchten op het vliegprogramma tussen Afdeling 7-8-9. Tijdens deze vluchten zal er een pilot worden gehouden om te onderzoeken welke spelgebieden voor de toekomst interessant zijn. We weten allemaal dat het aantal duivenmelkers langzamerhand afneemt. Hierdoor zullen wij in de toekomst steeds vaker op elkaar zijn aangewezen. De besturen van Afdeling 7-8-9 zijn van mening dat wij tijdig op de toekomst moeten inspelen. Wanneer wij wachten totdat de huidige spelgebieden te klein worden om nog te kunnen en mogen functioneren zijn wij te laat om nog uit te zoeken wat de ideale nieuwe spelgebieden zijn. Dit seizoen staan er vijftien gezamenlijke concoursen op het programma. Dit biedt ons een uitgelezen kans om alvast een begin te maken met de mogelijkheden te onderzoeken voor nieuwe spelgebieden tussen Afdeling 7-8-9.

Voor deze pilot is Afdeling 7-8-9 ingedeeld in 9 spelgebieden. Deze indeling is gemaakt op een zoveel mogelijk gelijk aantal leden per spelgebied. Alle leden van een vereniging zijn ingedeeld in hetzelfde spelgebied. Er zijn dus geen splijtleden. De verenigingen zijn zoveel mogelijk aansluitend ingedeeld. Dit betekend dat er geen rekening is gehouden met indeling van de afdeling, kring en/of cc. Op de indeling van deze spelgebieden is geen bezwaar mogelijk.

Indeling spelgebieden Pilot Afdeling 7-8-9

De pilot voor de ideale spelgebieden tussen Afdeling 7-8-9 wordt gehouden over alle gezamenlijke vluchten in 2018. Dit zijn naast de Nationale en sectorale vluchten de dagfondvluchten E23 Blois en E31 Issoudun. Hieronder een overzicht met de vluchten die gebruikt zullen worden voor de pilot.
Midfond: M24
Dagfond: E23, E25, E27, E29, E31
Marathon: A24, A25, A27, A28, A30, A31
Jonge duiven: J33, J35, J37

De uitslagen van deze pilot zullen per spelgebied op onze website worden geplaatst. Er worden geen kampioenschappen uitgerekend en er zijn voor u geen kosten aan verbonden. De uitslagen worden alleen digitaal aangeboden en er zijn geen poule mogelijkheden waardoor er ook geen betaalstroken worden geproduceerd. Eventuele reclame op deze uitslagen kan worden ingediend bij ondergetekende.

Na afloop van het seizoen zullen wij het e.e.a. met Afdeling 7-8-9 gaan evalueren. Over de conclusies die uit deze pilot worden getrokken zullen wij u in een later stadium informeren.

A22 + V22

Afgelopen zondag hadden we 2 teletekst vluchten. Allen gefeliciteerd.

Perigueux of als pdf A22 Rekkem of als pdf V22

Mededelingen wk 22

Constance Zondag en Evert Kampert SR hebben helaas besloten hun bestuursfunctie per direct neer te leggen.
Hun besluit heeft geen invloed op de voortgang van de wedvluchten.
Wij hadden al een bijeenkomst gepland met al onze verenigingen. Tijdens deze bijeenkomst zullen wij u verder informeren. De uitnodiging hiervoor volgt nog.

Het bestuur.


Melden van de Duiven t.b.v. afdeling 7

Er hoeft alleen maar gemeld te worden op de nationale vluchten.
Dus dagfond Chateauroux, nationaal jonge duiven en de sector en nationale marathon vluchten.

Alleen nationaal melden is dan verplicht. Voor de regels hiervoor zie instructies NPO.
Ook als er niet gemeld hoeft te worden voor een van de bovengenoemde vluchten bij de NPO is het wel voor afdeling 7 verplicht.
Melden via de Compuclub meldsite

Periqueux week 22 is het dus niet verplicht om te melden via Compuclub/Nationaal. Maar dit kan wel!
Melden in uw vereniging zal wel moeten gebeuren.