Grand Prix Rondom Parijs

Vandaag 8 juli is het inkorven voor de Grand Prix vlucht Rondom Parijs.

Dit is een midfondvlucht.

Op deze Grand prix vlucht mag alleen ingekorfd worden in inkorflokalen waar tenminste 7 deelnemers zijn.

De deelnemers die willen deelnemen aan de Grand Prix vlucht moeten niveau 9 invullen.

Niveau 9 niet ingevuld betekent niet deelnemen.  Deelnemers die niveau 9 niet ingevuld hebben in het ECS systeem, kunnen dit alsnog laten doen in het inkorflokaal bij de mensen achter de computer.  Zij kunnen dan alsnog deelnemen.

Wij verzoeken alle inkorflokalen hieraan mee te werken en zo gezamenlijk te proberen teleurstellingen achteraf te voorkomen.

Reacties zijn gesloten.