Nieuw Covid protocol 3.1

Naar aanleiding van de versoepelingen die zaterdag 5 juni 2021 in gaan presenteren de Covid-werkgroep en bestuur NPO het nieuwe aangepaste corona-protocol 3.1. De belangrijkste wijziging is dat sprotkantines weer open kunnen tussen 06:00 uur en 22:00 uur.

Gezien de tijdsspanne waarin het protocol klaar was en het moment waarop de versoepelingen in gaan is er geen ruimte voor een online overleg met de covid vertegenwoordigers. Mocht u hier toch behoeft e aan hebben dan zullen wij proberen u of een gedeelte van de groep een passende oplossing te bieden.

Belangrijk punt van aandacht is dat er inrichtingsplan moet zijn voor het inkorven en het afslaan. Als het inrichtingsplan gelijk blijft aan dat van vorig jaar kan het op dezelfde wijze worden uitgevoerd. Als er gebruik wordt gemaakt van een andere lokaliteit of er zijn wijzigingen in het inrichtingsplan dan dient het door de afdeling te worden goedgekeurd voordat men het lokaal kan openstellen.

Reacties zijn gesloten.