Coördinaten

Bericht NPO

Aankomend weekend vinden de eerste officiële wedvluchten plaats. We constateren dat er momenteel al veel wijzigingen worden doorgevoerd m.b.t. de coördinaten. Om problemen zoveel mogelijk te voorkomen, roepen we bij deze alle ledenadministrateurs op om de coördinaten van al uw leden te controleren en waar nodig vandaag (donderdag) nog aan te passen. Aansluitend kunnen de afdelingen de wijzigingen vandaag of morgen keuren waarna wij het afhandelen.

Toevoeging afdeling 7:

Als een lid zelfstandig doorgaat na eerder in een combinatie te hebben gevlogen dienen de coördinaten ook opnieuw ingevuld te worden.

Controleer ook gelijk de lengte van de namen voor op de uitslag.

Reacties zijn gesloten.