Indeling Samenspelen

Afgelopen weekend hebben wij onze eerste africhtingen vanuit Meer/Duffel gehad. De resultaten zoals gepubliceerd op de site van Compuclub heeft wat stof doen opwaaien. Het resultaat met het afwijzen van het voorstel om op coördinaten in te delen is nu voor onze leden pijnlijk zichtbaar. Als bestuur zijn we verrast door de reacties. Het is een duidelijke stemming geweest om niet op coördinaten te vliegen. In onze voorjaarsvergadering hebben we aangegeven op dit onderwerp terug te komen. We hebben niet voor niets een indeling A1/A2/B1/B2/C dat in 2020 goed heeft gewerkt. We hebben met zijn allen de plicht de werking ervan te bewaken.

Als bestuur hebben we het volgende besloten:

  • De leden/combinaties zonder exceptionele wijziging van hun hok coördinaat blijven in de uitslag staan in het samenspel zoals in 2020 het geval was en ongeacht waar ze lid zijn of lid zijn geworden;
  • Grensgevallen zullen altijd beoordeelt worden door het afdelingsbestuur;
  • Er komt deze zomer een heroverweging van leden die tussen 2014 en 31//12/2020 splijtlid zijn geworden. Eventuele wijzigingen hiervan zullen in 2022 doorgevoerd gaan worden.

Tevens doen wij een oproep te stoppen met het beschadigen van individuele personen binnen de duivensport op sociaal media en in het algemeen. Tijdens de ledenraad van 13 maart 2021 is een “Gedragscode Duivensport” door 10 van de 11 afdelingen aangenomen ter aanvulling op het algemeen tuchtrecht. Overtredingen van deze gedragscode worden voorgelegd aan het Instituut Sportrechtspraak. Het voorgaande kan ook voorgelegd worden door individuele leden.

Reacties zijn gesloten.