2020

Beste leden,

Het jaar zit er alweer bijna op. Niemand kon bedenken dat 2020 er zo uit zou komen te zien. Door de uitbraak van Corona waren we gedwongen om onze werkwijze aan te passen en wellicht dat deze werkwijze nog wel een tijdje toegepast dient te worden. Zowel u als het bestuur heeft te maken gehad met allerlei beperkende maatregelen. Dit alles heeft nogal impact gehad op het bestuur, het verenigingsleven en uw privéleven. We kunnen trots zijn dat het toch is gelukt om met zijn allen begin juni onze 1e wedvlucht te organiseren. Dank voor uw inspanning om dit allemaal mogelijk te maken.

Ook de komende periode zullen we op een alternatieve manier onze activiteiten gaan organiseren. Het bestuur ziet met de huidige coronamaatregelen geen mogelijkheid om op 6 februari 2021 een kampioenenhuldiging te organiseren. Wij gaan er voor zorgen dat de gewonnen kampioenschappen netjes bij u terecht komen. Op 13 maart volgt de NPO ledenraad, uiteraard zullen wij hiervoor een voorjaarsvergadering gaan beleggen waarbij ook de opgeschoven punten van de najaarsvergadering 2020 behandeld gaan worden. We blijven de komende periode kijken wat de mogelijkheden hiervan zullen zijn. Het liefst gewoon weer in Asperen samen met de kiesmannen. Als alternatief een digitale vergadering zoals u heeft kunnen zien bij de afgelopen ledenraad van de NPO, maar dat laatste heeft niet onze voorkeur.

Het afgelopen vliegseizoen heeft veel veranderingen gekend. Eerst de “Corona” daarna “hitteprotocol” dan “het IWB” en dan nog de “correspondenten” op locatie hebben ervoor gezorgd dat we keer op keer veranderingen moesten doorvoeren. Met zoveel instanties die wat te zeggen hebben over je lossing kun je daar ook wel op wachten. Stoïcijns de aanbevelingen negeren is geen keus, dan hadden er heel wat vluchtjes niet door gegaan. De NPO gaat hier verandering in brengen en wil het IWB andere bevoegdheden toe bedelen. Hoe dat eruit komt te zien volgt. Wij willen de lossingscommissie bedanken voor de inspanning die ze elke weekeinde leveren. Dennis en Theo bedankt!!! Een speciale dank aan alle vrijwilligers om dit seizoen mogelijk te maken. Beter kunnen = uw aanmelden bij het bestuur. Het enige wat wij vragen is uw voorspelling/beslissing voor de lossing te doen. Het heet niet voor niets voorspellingen anders waren het achterafspellingen.

Het NPO bestuur en de afdelingen hebben onlangs een vergadering gehad waarbij er is gesproken over een herindeling van vlieggebieden en sectoren het vervolg hiervan is begin januari 2021. Het is in deze tijd een lastig onderwerp. Lastig omdat dit onderwerp in overleg met onze kiesmannen en leden dient te gaan en een vergadering organiseren met een open discussie is nu niet te realiseren. Wat wij nog wel even kwijt willen is dat er niks besloten gaat worden zonder u op een duidelijke manier te raadplegen. U zult wel de vraag hebben “wat is de visie van het bestuur aangaande deze veranderingen?”. Nou om eerlijk te zijn heeft een vereniging uit Utrecht de volgende opmerking gemaakt waar wij ons geheel in kunnen vinden:

Het is onvermijdelijk met het aantal teruglopende leden dat afdelingen te klein gaan worden waardoor een fusie noodzakelijk is op termijn. Daarom is het verstandiger nu reeds naar de mogelijkheden voor een fusie te kijken. Afdeling 7 krimpt ook en heeft waarschijnlijk door zijn centrale ligging het nadeel dat de meningen en wensen van liefhebbers uiteenlopen. Indien er wordt gewacht tot het allerlaatste moment zal dat mijn inziens leiden tot langere vergaderingen met de (on)nodige strijd en discussie omdat iedereen dan vanuit zijn eigenbelang en emotie zijn standpunten gaat verdedigen. Onze mening is om het gezonde verstand nu te gebruiken en te laten zegevieren Zodat we  de aankomende jaren nog mooie en vooral eerlijke concoursen behouden.

Het is nu bijna kerstmis. Namens het bestuur wens ik iedereen, hele warme, fijne en gezellige feestdagen toe. Pas goed op uzelf en hou uw naasten in deze moeilijke tijd in de gaten. Tot 2021.

Reacties zijn gesloten.