Corona maatregelen update 1-7

Zoals u weet zijn de Corona maatregelen per vandaag weer wat versoepeld.

Vanavond is er een overleg met het NPO Covid-19 team geweest en de andere afdelingen. Hier zijn de bevindingen tot nu toe besproken en het nieuwe protocol wat hoort bij de verruimde maatregelen zoals die vandaag zijn ingegaan.

Wat niet verandert is dat u net als overal 1,5 meter afstand dient te houden. Dus ook het inkorven blijft op de manier zoals we dit de laatste weken deden. De duiven mogen niet door de liefhebber zelf worden aangegeven. Oplossingen met plexiglas o.i.d. zijn niet toegestaan.

Ook zal overal in het lokaal de 1,5 meter afstand onderling aangehouden moeten worden. Er zal een inrichtingsplan moeten worden gemaakt volgens de richtlijnen zoals die ook gelden in de horeca. Dan pas kunt u gebruik van de kantine en mag u met meer mensen in het lokaal. Het maximaal toelaatbare aantal personen per ruimte zal hier in moeten worden aangegeven. Het kan zijn dat tijdens het inkorven er minder mensen binnen mogen dan erna. dit i.v.m. de benodigde ruimte voor het inkorven. (dus een tekening van de indeling van inkorflokaal/kantine/overige ruimte met minimaal hierop de zitplaatsen en looproute)

Dit inrichtingsplan dient u te sturen naar afdeling 7. Zonder goed inrichtingsplan zal protocol 2.0 gevolgd dienen te worden.

Het protocol 3.0 zal via het NPO worden gepubliceerd.

https://www.duivensportbond.nl/protocol-inkorven-vervoer-lossen-en-afslaan.pdf

https://www.duivensportbond.nl/technische-toelichting-en-faq-versie-3-0-juni-2020.pdf

https://www.duivensportbond.nl/protocol-heropening-horeca-khn-versie-22-mei-2020.pdf

Reacties zijn gesloten.