Reclame

Zoals ieder jaar dienen eventuele reclame op de uitslagen en/of standen altijd te lopen via de afdelingssecretaris. Indienen per e-mail!

Compuclub zal geen enkele reclame die op een andere manier wordt ingediend behandelen.

Reclame indienen binnen 1 week na de definitieve uitslag.

Reacties zijn gesloten.