kandidaatstelling bestuursleden NPO

Geachte NPO bestuur, Geachte Ledenraad,

Hierbij willen ondergetekenden, de volgende kandidaten aandragen voor het bestuur NPO. De stemming over deze kandidaten zal dan plaats kunnen vinden onder punt 7.1 (moet worden 7.2, zie opmerking over amendement)

De uitwerking van deze kandidaatstelling kunt u vinden in de bijlage. Naast de kandidaatstelling bevat het tevens een amendement betreffende punt 7 van de agenda.

Amendement:

Wij verzoeken U dan ook om op de Ledenraad van 14 maart eerst het ontslag van de voorzitter te behandelen en daarna de bestuursverkiezing te behandelen.”

Graag uw bijzondere aandacht hiervoor en een bevestiging van het ontvangen en verwerken van dit amendement.

Wij vertrouwen erop u allen hiermee voor dit moment voldoende te hebben geïnformeerd.

Gert Visser, voorzitter afdeling 9

John Bosman, penningmeester afdeling 9

Harry Blaak, secretaris afdeling 5

Arthur van Marrewijk, 2e secretaris afdeling 5

Reacties zijn gesloten.