Kandidaturen nieuw NPO bestuur

Vrijdag 28 februari a.s. worden kandidaten voor het bestuur bekend gemaakt

Het oplossen van de bestuurlijke crisis in de duivensport vraagt om een gezamenlijke aanpak. Na het uitwerken van een bestuurlijke agenda is de volgende stap het samenstellen van een nieuw NPO bestuur.

Om dat eensgezind op te pakken hebben de door het NPO ingestelde Selectie Commissie en ondergetekenden een gesprek gehad en wachten wij nog op een antwoord van de Selectiecommissie.

Komende vrijdag, 28 februari a.s., verwachten we de door ons benaderde kandidaten voor het NPO-bestuur bekend te kunnen maken. Kandidaten kunnen zich behalve bij ons uiteraard ook kandidaat stellen langs de daarvoor geëigende kanalen.

Vanzelfsprekend zal er volledige vertrouwelijkheid richting kandidaat-bestuurders in acht worden genomen.

Harry Blaak

Gerard v.d. Aast

Gert Visser.

Reacties zijn gesloten.