Vergadering

Hierbij melden wij u alvast dat de afdelingsledenvergadering wordt gehouden op vrijdag 6 maart in Asperen.

A G E N D A

 1. Opening
 2. Appèl stemgerechtigde leden
 3. Notulen vergadering 6 december 2019 + 8 januari 2020
 4. Ingekomen en uitgaande stukken
 5. Jaarverslag secretaris 2019
 6. Financieel verslag penningmeester 2019 *
 7. Verslag kascontrole commissie Regio B
 8. Decharge penningmeester
 9. Begroting 2020*
 10. Benoeming kascontrole commissie 2020
 11. Voorstellen afdelingsbestuur       – vaststellen regio indeling 2020, vaststellen kampioenschappen 2020, vaststellen vliegprogramma 2020
 12. Voorstellen verenigingen
 13. NPO vergadering 14 maar 2020**
 14. Bestuursmededelingen
 15. Rondvraag
 16. Sluiting

** de stukken van de NPO vergadering zullen later op internet via de site van het NPO te downloaden zijn.

18-02: De agenda is aangepast. Onder punt 3 stond een verkeerde datum aangegeven en bijlage 5 is toegevoegd aan de te downloaden punten.

Download hier het bestelformulier voor o.a. rollen papier en labels:

02-03: Bij punt 2 van de agenda stond 2010 i.p.v. 2020. Tevens bij punt 11 een aanvullende omschrijving van de vluchten per kampioenschap toegevoegd en 11c de africhtingen en eerste jonge duivenvluchten aangepast. Agendapunt 12 met voorstel toegevoegd.

Reacties zijn gesloten.