Bestuurlijke agenda

Beste liefhebbers,

Hierbij willen we u op de hoogte stellen van een uitnodiging die er is verstuurd aan alle afdelingen, secties en platforms. Deze uitnodiging bevat een bestuurlijke agenda waar alle partijen op 15 februari met elkaar over gaan brainstormen. Ook afdeling 7 zal daar vertegenwoordigd zijn, los van de bestuurlijke perikelen die er zijn met het NPO bestuur nemen we onze verantwoordelijkheid om alvast verder te kijken en met elkaar na te gaan denken hoe we de duivensport weer op de kaart kunnen gaan zetten.

Zoals verwoord in onze extra ledenvergadering van 8 januari jl. zal ook de visie/wensen van de leden hierin verwerkt gaan worden.

We gaan ervan uit jullie voor dit moment voldoende te hebben geïnformeerd.

Het bestuur

Reacties zijn gesloten.