alternatief voorstel indeling afdeling 7, 8 en 9

Geachte leden,

Op 23 augustus 2019 heeft de sectie dagfond namens de NPO een concept voorstel gelanceerd betreffende een herindeling van sectoren in Nederland. Ook in Op de Hoogte van die dag is hieraan aandacht besteed.

De presentatie is besproken tijdens een bijeenkomst op 16 september 2019. Deze presentatie is terug te kijken via de link https://www.youtube.com/watch?v=mysc8ncWyPc en men is voornemens dit per 2020 te laten ingaan.

Afdeling 7 en de vertegenwoordigers van de verenigingen hebben zich tijdens de voorjaarsvergadering 2019 uitgesproken voor veranderingen te zijn en het plan GPS 2021 te willen volgen.

Echter nu de details van deze veranderingen duidelijk worden ontvangt het bestuur afdeling 7 nogal wat verontrustende berichten. Het laatste voorstel betreffende herindeling neemt deze zorgen zeker niet weg.

De afdelingen 7, 8 en 9 hebben aangegeven ook in de toekomst te willen blijven samenwerken en zijn van mening deze herindeling anders aan te vliegen.

Via dit bericht willen wij de leden van afdeling 7 hiervan op de hoogte brengen.

Vanaf begin 2019 zijn de afdelingen 7, 8 en 9 in gesprek geweest hoe wij kunnen bijdragen aan de herstructurering van vlieggebieden. Daarbij zijn een aantal uitgangspunten gehanteerd.

1. Blijvende samenwerking afdelingen 7/8/9;

2. Vlieggebieden van ongeveer 50 km diep en 30 km breed;

3. Vlieggebieden van ongeveer 400 actieve leden;

4. Herstart pilot in 2020 op gezamenlijke vluchten;

5. Daadwerkelijk vliegen in de nieuwe gebieden op de nalijn van 2020;

6. In werking treden nieuwe vlieggebieden in 2021;

7. Herstructurering bestuursstructuur.

Het volgende CONCEPT indeling is hierbij gemaakt.

De komende maanden zal een commissie samengesteld uit bestuursleden en leden vanuit de 3 afdelingen toewerken naar een definitief voorstel dat ter tafel komt tijdens de najaarsvergaderingen.

Hierbij zal uitgelegd gaan worden hoe wij denken dit te gaan realiseren/wat de voordelen/mogelijkheden zijn. Ook willen wij het NPO aangeven hiermee rekening te gaan houden in plaats van afdeling 7 in 5 stukken te delen.

Wij denken met dit voorstel de leden van afdeling 7 een alternatief te kunnen bieden en zijn ons ervan bewust dat bovenstaande alleen kan doorgaan met uw goedkeuring ter vergadering.

Reacties zijn gesloten.