Maandelijks archief: juni 2021

Extra africhtingen

Door de lastige weersomstandigheden tot nu toe en nu ook de vogelgriep waar een groot gedeelte van regio B mee geconfronteerd wordt, willen wij extra africhtingen organiseren op dinsdag. Dit naast het vastgestelde vliegprogramma.

Hierdoor zijn er meer mogelijkheden om de duiven klaar te maken voor de eerste officiële vlucht op 24-7.

De africhtingen en oefenvluchten hangen wel af van deelname. De aantallen verwachte duiven voor de africhtingen op dinsdag op zaterdag opgeven en voor de oefenvluchten op woensdag opgeven.

De losplaatsen voor de africhting kunnen indien nodig nog worden aangepast.

Op deze africhtingen en op de oefenvluchten mogen geen oude duiven mee.

De africhtingen mogen zo in de mand. De oefenvluchten moeten via de inkorfantenne en moeten er D en W bestanden ingestuurd worden.

De vogelgriep maatregelen dienen wel nog steeds gevolgd te worden. Liefhebbers binnen de 10 km zone mogen nog niet meedoen aan africhtingen en (oefen)vluchten.

Kampioenschappen

Een groot aantal leden kan als gevolg van de vogelgriep enkele weken zijn of haar duiven niet inmanden.

Hoewel we het probleem, dat deze leden de komende tijd niet in kunnen manden, niet kunnen verhelpen willen we deze leden niet kansloos laten zijn voor de verschillende kampioenschappen.

Wij zullen voor de vluchten waarop niet mee gedaan kan worden het gemiddelde aantal punten toekennen van die liefhebber. Op deze manier is er voor deze leden toch een mogelijkheid om te blijven strijden voor de kampioenschappen.

Dit moet nog precies afgestemd worden met Compuclub, dus de punten zijn nu nog niet verwerkt.

Vogelgriep 28-06-2021

Inmiddels is er contact geweest, maar vooralsnog blijven ze bij het eerdere standpunt. Dit betekend dus dat de liefhebbers in de “10 km zone” (bewakingszone) ook niet mee mogen doen aan africhtingen en wedvluchten, net als de liefhebbers in de “3 km zone” (beschermingszone)

We hebben een lijst met liefhebbers die binnen deze zone vallen verstuurd naar alle verenigingen. De lijst is zelf handmatig samengesteld dus controleer goed of er iets niet klopt.

Als er nieuws is melden we dat hier gelijk.

Africhtingen

De africhting jonge duiven van dinsdag 29-6 gaan vanwege de weersverwachting niet door.

Eventuele aanpassing van het vervolg komen we nog op terug.

Vlucht wk 25

Helaas zit het weer ook vandaag niet mee. De duiven zijn onderweg naar Hazeldonk waar we hopelijk de duiven kunnen lossen.

Dit zal dan geen punten vlucht zijn.

Vogelgriep in Vleuten

Regeling vogelgriep gebied Vleuten gewijzigd.

De regeling voor de vogelgriep zijn gewijzigd, de regels die gelden voor de drie kilometerzone gelden nu ook voor de tienkilometerzone.

De mogelijkheid tot deelname aan africhten en wedvluchten voor liefhebbers die in het bewakingsgebied (3-10 km) wonen is gewijzigd, de regels die golden voor de drie kilometerzone gelden vanaf nu ook voor de tien kilometerzone.

De wijziging in de regeling is veroorzaakt door leden die, ondanks dat wij het afgeraden hebben, op eigen initiatief zijn gaan bellen met de overheidsinstanties. Dit heeft ons genoodzaakt om ook contact op te nemen met het ministerie. De regeling kan op meerdere manieren worden uitgelegd, en het ministerie gaat onze uitleg van de regeling bespreken.

Dit houdt in dat, totdat er ander bericht komt, de regeling voor de liefhebbers die binnen de drie en tien kilometerzone wonen gelijk is.

Drie kilometer zone.

Er mogen geen vogels ( dus ook geen duiven ) vervoerd worden binnen de drie kilometerzone. De liefhebbers die wonen binnen dit gebied kunnen niet inkorven voor wedvluchten.

Inkorflokalen binnen dit gebied kunnen niet gebruikt worden

Drie kilometer zone (kaart 3 kilometer gebied)

Tien kilometerzone.

Er mogen geen vogels ( dus ook geen duiven ) vervoerd worden binnen de tien kilometer zone. De liefhebbers die wonen binnen dit gebied kunnen niet inkorven voor wedvluchten.

Inkorflokalen binnen dit gebied kunnen niet gebruikt worden. Ook deze liefhebbers kunnen niet meer inkorven voor wedvluchten.

Tien kilometer zone. (kaart tien km gebied).

Die liefhebbers, verenigingen en afdelingen die dit betreft dienen hier rekening mee te houden.

Voor de gehele regeling, zie de website van het ministerie van LNV

https://www.rijksoverheid.nl/binaries/rijksoverheid/documenten/regelingen/2021/06/10/regeling-maatregelen-beschermings–en-bewakingszone-hoogpathogene-vogelgriep-vleuten/Regeling+maatregelen+beschermings+en+bewakingszone+hoogpathogene+vogelgriep+Vleuten+2021.pdf

Volgens de informatie die wij als afdeling 7 hebben ontvangen krijgen we misschien vandaag of maandag uitsluitsel hoe de regeling nu echt uitgelegd dient te worden. Er zit nu geen verschil tussen de 3 en de 10 km zone. Dat lijkt niet correct.

Verder vragen wij u om absoluut geen contact op te nemen met het ministerie o.i.d. Laat dit a.u.b. over aan het NPO en de mensen van het NPO die hier over gaan.

Week 25 update 24-6

Donderdag inkorven voor de midfondvlucht Sezanne.

Dit is een Grand Prix vlucht. Hierdoor moet er met minimaal 7 liefhebbers worden ingekorfd. Dit kan wel in uw eigen vereniging.

Geen mandenlijsten en hij wordt als afdeling gelost.

Jonge duiven update 24-6

Verder staat de africhting jonge duiven op het programma voor a.s. zaterdag.

Op deze africhting mogen de duiven nog gewoon in de mand. Vanaf volgende week moeten ze via de inkorf antenne.

Update 24-6. Gezien de weerverwachting voor a.s. zaterdag en we met de jonge duiven geen risico willen/kunnen lopen worden de africhtingen afgelast.

Wij willen een extra africhting inplannen op dinsdag, maar ook dat hangt van de weersverwachtingen af. Dit wel of niet doorgaan laten wij u zondag weten.

Bij de jonge duiven mogen geen oude duiven mee.

Start Jonge duiven

Doordat we geconfronteerd werden met de vogelgriep in Vleuten en de daardoor ontstane situatie rondom het inkorven van verschillende leden en verenigingen zullen wij de africhting en de trainingsvluchten tot aan het opheffen van de maatregelen anders gaan vervoeren en lossen.

Vanuit regio B1 korven er al enkele verenigingen de duiven in bij verenigingen in regio A. Dit blijft gewoon zo. De andere verenigingen uit B1 zullen ook met regio A mee vervoerd en gelost gaan worden. De juiste tijden, schema van ophalen en locatie van ophalen volgen nog.

Wij gaan ervanuit dat dit alleen voor de africhting en de eerste 2 trainingsvluchten geld. Daarna gaat B1 weer met zuid mee. Dat zal dan op J28 zijn. De is laatste trainingsvlucht voordat we officieel gaan starten voor de punten in Regio en afdeling. J29 is de eerste echte puntenvlucht voor de regio en J30 voor de afdeling.

Africhtingen

op datum

27-jun Werkendam vereniging 1020
27-jun Ulvenhout vereniging 1712
27-jun Wijk bij duurstede vereniging 0713
29-jun Werkendam vereniging 1020
29-jun Boxtel vereniging 1031
29-jun Ulvenhout vereniging 1001
29-jun Tiel vereniging 0713
30-jun St. Job vereniging 1020
4-jul Werkendam vereniging 1020
4-jul Ulvenhout vereniging 1712
4-jul Os vereniging 0713
6-jul Werkendam vereniging 1020
6-jul Den Bosch vereniging 0713
7-jul St. Job vereniging 1020
7-jul Duffel vereniging 1001
11-jul Werkendam vereniging 1020
11-jul Baarle Nassau vereniging 0713
13-jul Werkendam vereniging 1020
14-jul St. Job vereniging 1020

Hitteprotocol voor inkorvingen 18 tot en met 20 juni

Het hitteprotocol is voor de inkorvingen die vandaag, zaterdag en zondag plaats vinden niet van toepassing.

Voor vrijdag houden wij wel 25 duiven per mand aan zoals eerder aangegeven.