Maandelijks archief: april 2021

Coördinaten

Bericht NPO

Aankomend weekend vinden de eerste officiële wedvluchten plaats. We constateren dat er momenteel al veel wijzigingen worden doorgevoerd m.b.t. de coördinaten. Om problemen zoveel mogelijk te voorkomen, roepen we bij deze alle ledenadministrateurs op om de coördinaten van al uw leden te controleren en waar nodig vandaag (donderdag) nog aan te passen. Aansluitend kunnen de afdelingen de wijzigingen vandaag of morgen keuren waarna wij het afhandelen.

Toevoeging afdeling 7:

Als een lid zelfstandig doorgaat na eerder in een combinatie te hebben gevlogen dienen de coördinaten ook opnieuw ingevuld te worden.

Controleer ook gelijk de lengte van de namen voor op de uitslag.

Vluchten week 15

We hebben aangenomen om het vliegprogramma te volgen en mogen volgens de nieuwe regels van het NPO ook niet zomaar aanpassen, maar door het vervallen van de eerst vlucht afgelopen weekend willen wij nu toch een aanpassing doen.

Aankomend weekend week 15 zullen we de vluchten vervliegen zoals deze afgelopen weekend zouden zijn. Dus Noord gaat naar Duffel en Zuid naar Asse Zellik. (onder voorbehoud goedkeuring vergunningen)

Week 16 zullen we dan weer het programma volgen en gaan we naar Lessines.

Vluchten week 14

Gezien de verwachte weersomstandigheden voor aankomend weekend hebben wij in overleg met onze lossingscommissie besloten om de wedvluchten af te gelasten.

bestuur afdeling 7

Indeling Samenspelen

Afgelopen weekend hebben wij onze eerste africhtingen vanuit Meer/Duffel gehad. De resultaten zoals gepubliceerd op de site van Compuclub heeft wat stof doen opwaaien. Het resultaat met het afwijzen van het voorstel om op coördinaten in te delen is nu voor onze leden pijnlijk zichtbaar. Als bestuur zijn we verrast door de reacties. Het is een duidelijke stemming geweest om niet op coördinaten te vliegen. In onze voorjaarsvergadering hebben we aangegeven op dit onderwerp terug te komen. We hebben niet voor niets een indeling A1/A2/B1/B2/C dat in 2020 goed heeft gewerkt. We hebben met zijn allen de plicht de werking ervan te bewaken.

Als bestuur hebben we het volgende besloten:

  • De leden/combinaties zonder exceptionele wijziging van hun hok coördinaat blijven in de uitslag staan in het samenspel zoals in 2020 het geval was en ongeacht waar ze lid zijn of lid zijn geworden;
  • Grensgevallen zullen altijd beoordeelt worden door het afdelingsbestuur;
  • Er komt deze zomer een heroverweging van leden die tussen 2014 en 31//12/2020 splijtlid zijn geworden. Eventuele wijzigingen hiervan zullen in 2022 doorgevoerd gaan worden.

Tevens doen wij een oproep te stoppen met het beschadigen
van individuele personen binnen de duivensport op sociaal media en in het
algemeen. Tijdens de ledenraad van 13 maart 2021 is een “Gedragscode Duivensport” door 10 van de 11 afdelingen aangenomen ter aanvulling op het algemeen tuchtrecht. Overtredingen van deze gedragscode worden voorgelegd aan het Instituut Sportrechtspraak. Het voorgaande kan ook voorgelegd worden door individuele leden.