Maandelijks archief: april 2021

Nogmaals invliegduiven

Zoals eerder aangegeven dient u net als voorgaande jaren trouwens het aantal duiven op niveau 2 en hoger aan te geven. Anders wordt er vanuit gegaan dat dit invliegduiven zijn die niet meetellen voor niveau 2 en hoger.

Zie ook de uitleg van het NPO.

Let dus goed op dat dit gebeurd. Dit kan later niet meer aangepast worden!

Week 17

Let op! Vanaf aankomend weekend zullen we het vervoersschema gaan aanhouden zoals eerder geplaatst op de site. Zie ook hieronder.

Het is tevens belangrijk dat de vertrektijden volgens dit schema aangehouden worden. Dit is nodig zodat er niet onnodig op iemand gewacht hoeft te worden verder in het schema en is voor de vervoerders belangrijk qua rijtijden!

Convoyeurs

Verder hierbij nogmaals een oproep voor convoyeurs. Vooral voor als we straks met de jonge duiven gaan starten zoeken we nog mensen.

Dus lijkt dit je wel wat meld je aan bij een van de vervoerscoördinatoren of afdelingssecretaris. Ook als je meer informatie wil kan je hier terecht.

Noordelijke Unie

Er is nieuws van de Noordelijke Unie over het vliegseizoen 2021.

Zie de NU-site www.noordelijke-unie.nl   bij Laatste nieuws

Indeling

Er zijn nog wat fouten in de indeling van liefhebbers in de verschillende uitslagen. In de complete uitslag staan ze wel goed, maar in de kampioenschapsuitslag staan ze fout ingedeeld. Deze fout is bekend bij Compuclub en zal worden aangepast.

Update: Inmiddels zijn de uitslagen aangepast.

Aantallen duiven

Vorige week is er vanuit het NPO een mail naar alle verenigingen gegaan over de invlieg/vrachtduiven. Hierin staan de mogelijkheden zoals die er nu zijn. Dit betekent wel opletten!!

Dit bericht is hier ook nog een keer te downloaden.

LET OP!!!

Zoals ook in dit bericht staat is het later niet mogelijk om reclame te maken op het aantal duiven wat u speelt op de niveaus 2 en hoger. Zorg er dus voor dat het juiste aantal wordt ingevuld in de klok en laat dit eventueel ook controleren in uw vereniging.

In Autokon kan er ook worden aangevinkt dat men altijd deelneemt. Als men dan zelf een lager aantal ingevuld wordt dit aangehouden!

Ook de mensen die nu niet meespelen op niveau 2 en hoger, maar straks wel mee gaan doen betekent dit dat ze goed moeten opletten nu en straks. Ook hiervoor geld dat er geen reclame mogelijk is op het aantal gezette duiven!

Doordat praktisch iedereen niet meer met gummiringen werkt binnen afdeling 7 betekent dit dat er zo goed als geen reclames meer kunnen zijn, doordat alles digitaal wordt geregeld door de klok en autokon/winver. U bent dus als liefhebber zelf verantwoordelijk voor de juiste manier van invullen en insturen. De verenigingen krijgen na insturen van de (inkorf)gegevens een bevestigingsmail waarop voor iedere liefhebber staat aangegeven op welk niveau ze met welk aantal meedoen ter controle.

Coördinaten

Bericht NPO

Aankomend weekend vinden de eerste officiële wedvluchten plaats. We constateren dat er momenteel al veel wijzigingen worden doorgevoerd m.b.t. de coördinaten. Om problemen zoveel mogelijk te voorkomen, roepen we bij deze alle ledenadministrateurs op om de coördinaten van al uw leden te controleren en waar nodig vandaag (donderdag) nog aan te passen. Aansluitend kunnen de afdelingen de wijzigingen vandaag of morgen keuren waarna wij het afhandelen.

Toevoeging afdeling 7:

Als een lid zelfstandig doorgaat na eerder in een combinatie te hebben gevlogen dienen de coördinaten ook opnieuw ingevuld te worden.

Controleer ook gelijk de lengte van de namen voor op de uitslag.

Vluchten week 15

We hebben aangenomen om het vliegprogramma te volgen en mogen volgens de nieuwe regels van het NPO ook niet zomaar aanpassen, maar door het vervallen van de eerst vlucht afgelopen weekend willen wij nu toch een aanpassing doen.

Aankomend weekend week 15 zullen we de vluchten vervliegen zoals deze afgelopen weekend zouden zijn. Dus Noord gaat naar Duffel en Zuid naar Asse Zellik. (onder voorbehoud goedkeuring vergunningen)

Week 16 zullen we dan weer het programma volgen en gaan we naar Lessines.

Vluchten week 14

Gezien de verwachte weersomstandigheden voor aankomend weekend hebben wij in overleg met onze lossingscommissie besloten om de wedvluchten af te gelasten.

bestuur afdeling 7

Indeling Samenspelen

Afgelopen weekend hebben wij onze eerste africhtingen vanuit Meer/Duffel gehad. De resultaten zoals gepubliceerd op de site van Compuclub heeft wat stof doen opwaaien. Het resultaat met het afwijzen van het voorstel om op coördinaten in te delen is nu voor onze leden pijnlijk zichtbaar. Als bestuur zijn we verrast door de reacties. Het is een duidelijke stemming geweest om niet op coördinaten te vliegen. In onze voorjaarsvergadering hebben we aangegeven op dit onderwerp terug te komen. We hebben niet voor niets een indeling A1/A2/B1/B2/C dat in 2020 goed heeft gewerkt. We hebben met zijn allen de plicht de werking ervan te bewaken.

Als bestuur hebben we het volgende besloten:

  • De leden/combinaties zonder exceptionele wijziging van hun hok coördinaat blijven in de uitslag staan in het samenspel zoals in 2020 het geval was en ongeacht waar ze lid zijn of lid zijn geworden;
  • Grensgevallen zullen altijd beoordeelt worden door het afdelingsbestuur;
  • Er komt deze zomer een heroverweging van leden die tussen 2014 en 31//12/2020 splijtlid zijn geworden. Eventuele wijzigingen hiervan zullen in 2022 doorgevoerd gaan worden.

Tevens doen wij een oproep te stoppen met het beschadigen
van individuele personen binnen de duivensport op sociaal media en in het
algemeen. Tijdens de ledenraad van 13 maart 2021 is een “Gedragscode Duivensport” door 10 van de 11 afdelingen aangenomen ter aanvulling op het algemeen tuchtrecht. Overtredingen van deze gedragscode worden voorgelegd aan het Instituut Sportrechtspraak. Het voorgaande kan ook voorgelegd worden door individuele leden.