Maandelijks archief: februari 2021

Ledenvergadering 6 maart ’21

Download hier de agenda en stukken voor de ledenvergadering van 6 maart 2021.

De stukken voor de NPO vergadering zijn te vinden op de site van het NPO.

28-02: Agenda is aangepast/punt 11g is aangepast/punt 13 is toegevoegd

Download hier het bestelformulier voor o.a. labels en karton

Vergadering

Dit weekend ontvangen de secretarissen van de verenigingen
een link om deel te nemen aan de online afdelingsvergadering van zaterdag 6
maart 2021.

Wij verzoeken deze link te delen met alleen uw kiesmannen.
Via deze link kunnen de kiesmannen bij de vergadering aansluiten. Overige
deelnemers zonder bijzondere uitnodiging zullen uit de vergadering verwijderd
worden.

Zorg ervoor dat uw naam in Microsoft Teams goed is ingevuld.
Als meerdere personen gast heten is het moeilijk communiceren.

Vergeet u zich niet aan te melden voor de vergadering bij
Herman Bouwmeester? Dit kan per mail of app.

Tijdens de vergadering zullen de microfoons van de
deelnemers gedempt zijn, allerlei achtergrondgeluiden en discussies onderling
zijn zeer storend voor iedereen. Mocht u willen spreken verzoeken wij u het
handje, die u kunt vinden in Microsoft Teams, op te steken.

De stemmingen van verschillende voorstellen zullen tijdens
deze vergadering gepresenteerd worden. Uiteraard zal er ruimte gegeven worden
voor discussie.

Wij beseffen ons dat een online vergadering van deze omvang
niet ideaal is, maar is op dit moment de enige mogelijkheid om op deze schaal
overleg te voeren.

Mocht u behoefte hebben aan nadere informatie betreffende
het deelnemen aan de vergadering kunt u altijd telefonisch contact opnemen.

Ledenvergadering

Zoals aangekondigd zouden wij nog melden hoe we de ledenvergadering zouden gaan houden.

De vergadering is niet mogelijk met elkaar fysiek aanwezig dus zullen we het digitaal gaan doen. Wij als dagelijks bestuur zullen dan wel bij elkaar aanwezig zijn. De overige bestuursleden zullen de vergadering ook digitaal volgen.

We zullen dit digitaal via teams gaan doen. Hoe precies zullen we dit weekend aangeven. Wij begrijpen dat niet voor iedereen dit even makkelijk is en vragen dan ook om dit in de vereniging te gaan regelen. De scholen hebben hier al ervaring mee en in iedere club moet dus wel iemand te vinden zijn die dit kan organiseren.

Doordat er dan misschien wel leden zijn die bij iemand anders de vergadering moeten gaan volgen en wij als bestuur ook na de vergadering weer naar huis moeten, kunnen we niet op vrijdagavond vergaderen i.v.m. de avondklok.

We hebben dus besloten om de afdelingsledenvergadering te verzetten naar zaterdagmorgen 6 maart aanvang 10.00.

Aankomend weekend krijgt u nog meer informatie over hoe te stemmen b.v. en nog wat meer aanvullende punten hoe om te gaan met deze digitale vergadering.

a.s. zaterdag krijgt u de verenigingsvoorstellen.

E-Mail adressen

Mocht het emailadres van uw verenigingssecretaris veranderd zijn geef dit dan even door. Anders komt de eventuele mail niet meer aan. Normaal zal alles ook op de site gepubliceerd worden, maar er zijn soms aanvullende stukken of mails.

Huldiging

Beste leden,

Het zal voor u niet als een verrassing komen dat wij onze kampioenen dit jaar niet op de gebruikelijke manier kunnen huldigen. Daarom gaan wij het dit jaar anders doen.

Dit betekent dat er dit jaar geen huldiging in Asperen plaats zal gaan vinden. In plaats daarvan zullen de sportprijzen vergezeld door een aardigheidje vanaf 18 februari bij u thuis bezorgd worden.

Voor de overige (geld)prijzen zal met de winnaars contact opgenomen worden.   

Update 28-02-2021: Inmiddels heeft zo’n 70% van de kampioenen zijn of haar pakket mogen ontvangen. De verwachting is dat de overige kampioenen hun pakket komende week ontvangen!!!

Gezocht

2e penningmeester afdeling 7

Zoals eerder al aangegeven zijn wij op zoek naar een 2e penningmeester die later de taken geheel of gedeeltelijk van Aaldert zal overnemen.

Indien u hier interesse in heeft of hier wat meer over wil weten kunt u altijd contact opnemen met Aaldert of een van de andere bestuursleden.


Bestuursleden sectie sportbeleving

Voor de sectie sportbeleving worden bestuursleden gezocht. Voor meer informatie zie onderstaande.


Secretaris NPO

Het NPO is ook nog steeds opzoek naar een secretaris. De taken worden nu nog door een interim secretaris gedaan.

Voor verdere informatie zie site duivensportbond.


Lid dispensatie commissie

In November hebben we eerder al de oproep gedaan voor een dispensatie commissie. Ook hier kunt u zich nog voor opgeven.

Zie voor meer informatie het bericht van november en informatie op de site van het NPO. (of vraag daar om meer informatie)