Dagelijks archief: 25 november 2020

Dispensatie Commissie NPO

Geacht leden afdeling 7. Wij zijn op zoek naar een commissielid voor de Dispensatie Commissie NPO. Indien u hier belangstelling voor heeft of kent u iemand die hier geschikt voor is, kunt u dit melden bij de afdelingssecretaris. Onderstaand volgt een korte omschrijving.

Artikel 12 lid 4C HR voorziet in een Dispensatie commissie. Deze Commissie behandeld overgang verzoeken van leden naar een andere afdeling. Per aanvraag zullen 3 leden uit de commissie zich over het
verzoek buigen.

In de afgelopen jaren is de commissie in onder tal geraakt. Het NPO bestuur wil de commissie graag weer op tal brengen en vraagt ons als afdeling een commissie lid te nomineren. De belangrijkste eis wat betreft profiel staat in het reglement.

  • De leden van de commissie hebben bij voorkeur kennis van de sport en de spelregels, alsmede van de praktische gang van zaken in de NPO, maar behoeven geen lid te zijn van de NPO

Huishoudelijk Reglement artikel 12 lid 4c

Samenstelling commissie

  • Iedere afdeling draagt een persoon voor, voor de Commissie Dispensaties.
  • Het bestuur NPO benoemt de commissieleden voor de duur van drie jaar en kan de zittingstermijn met maximaal drie jaar verlengen, indien de continuïteit dit vereist.

  • Na een concrete aanvraag dispensatie, stelt het bestuur uit alle commissieleden een commissie van drie personen samen die niet betrokken zijn bij de afdeling(en), vereniging(en) of het lid, betrokken bij het dispensatieverzoek.

  • De leden van de commissie hebben bij voorkeur kennis van de sport en de spelregels, alsmede van de praktische gang van zaken in de NPO, maar behoeven geen lid te zijn van de NPO

  • Werknemers van de NPO kunnen niet tot lid van een commissie worden benoemd.

  • Leden van het bestuur van de NPO en van het bestuur van de Afdelingen kunnen voor de duur dat zij in die hoedanigheid bij de NPO zijn betrokken geen lid zijn van de commissie.

  • Een lid van de commissie mag niet aan de behandeling van een zaak deelnemen indien het lid persoonlijk of uit hoofde van een functie bij die zaak betrokken is (geweest), dan wel wanneer het commissielid, lid is (geweest) van de vereniging of de afdeling die bij de zaak betrokken is of waarvan één van haar leden bij een zaak betrokken is.

  • Wanneer een lid van de commissie voor of tijdens de behandeling van een zaak meent dat zich een onverenigbaarheid voordoet of dat het commissielid zich om een andere reden wenst te verschonen als lid van die commissie, doet het commissielid hiervan zo spoedig mogelijk met opgave van redenen mededeling aan het bestuur, zodat het bestuur een ander lid van de commissie aan kan wijzen.