Maandelijks archief: juni 2020

Indeling

Er zijn wat vragen gekomen waar de totaal regio B uitslag gebleven is. Die is zoals tijdens de afdelingsvergadering van 6 maart bij punt 11 besproken komen te vervallen.

Noord heeft de regio uitslagen A1-A2 en de totaal Noord uitslag en B1-B2-C hebben de regio uitslag een totale Zuid uitslag.

Alle leden hebben op deze manier een gelijk aantal uitslagen boven hun verenigingsspel. t.w. een regio een totaal Noord of Zuid en een afdelingsuitslag indien het een totale lossing is.

Zie ook de bij punt 11 van de afdelingsvergadering aangegeven uitleg.

11a    Vaststellen regio indeling

Op de najaarsvergadering hebben wij eerder 2 voorstellen gedaan voor een aangepaste regio indeling. Deze zijn toen besproken en afgesproken is om nu met een aangepast definitief voorstel te komen welke tegemoetkomt aan de wensen zoals toen besproken.

Met dit nieuwe voorstel verandert er aan de bestaande regio indelingen niets. Regio A blijft bestaan uit 2 delen t.w. regio A1 en A2. Regio B blijft bestaan uit 2 delen t.w. B1 en B2 en regio C wordt niet gesplitst.

Door wat verschuivingen van leden door opheffen verenigingen zijn er wat kleine aanpassingen in het aantal leden per regio ontstaan, maar geen grote wijzigingen.

De aanpassingen zitten in de lossingen, uitslagen en de kampioenschappen.

Door het teruglopende aantal liefhebbers en duiven zullen de duiven vanaf de eerste vluchten vervoerd gaan worden in Noord en Zuid. Hierdoor zijn wij beter instaat om op een goede en betaalbare manier te vervoeren zonder onnodige inzet van mensen en materieel.

De africhtingen zullen wel in de gesplitste regio’s vervoerd blijven worden. Doordat we vanaf de eerste vluchten gelijk in N/Z gaan vervoeren is het dus van belang dat er zeker ook voldoende wordt deelgenomen aan de africhtingen.

Om alle liefhebbers ongeveer gelijke kansen en aantallen uitslagen te bieden komt er in zuid naast de regio uitslagen B1, B2 en C een totaal uitslag Zuid. Er komt geen gezamenlijke regio B uitslag meer.

Alle leden hebben dan naast de eigen verenigingsuitslag op 3 niveaus hoger een uitslag. De regio uitslag A1-A2-B1-B2-C, de regio uitslag Noord (regio A1+A2) en Zuid (regio B1-B2-C) en de afdelingsuitslag.

11b
Vaststellen kampioenschappen 2020

De kampioenschappen en de manier van puntentelling voor afdeling en regio veranderen niet.

Voor de afdelingskampioenschappen tellen alleen de vluchten waar alle duiven van de afdeling tegelijk op 1 losplaats gelost worden.

Voor de regiokampioenschappen blijven alle vluchten per onderdeel tellen. Ook de vluchten gelost per regio.

Door de iets aangepast manier van uitslagen maken komt er ook een aanpassing in de kampioenschappen.

Voor regio A en C blijft dit gelijk aan 2019. Door het wegvallen van de totale regio B uitslag zullen de punten voor de dagfond en marathon vluchten voor regio B uit de regio B1 en B2 uitslag komen.

De punten voor de Vitesse, Midfond, Jong en Natour komen uit de regio uitslagen A1-A2-B1-B2-C. Dit geld voor zowel afdeling als regio.

De punten voor Dagfond en Marathon vluchten komen uit de complete afdelingsuitslagen.

(Voor de regiokampioenschappen komen de punten voor de Dagfond en Marathon vluchten uit de regio uitslagen A, B1,B2 en C)

Vliegprogramma ZLU

Doordat de ZLU wat later was met hun programma staan er wat vluchten nu op een verkeerde datum in het autokon programma en de klokken. Voor veel verenigingen zal dit niet veel uitmaken, maar let hier op.

De code voor de klok houden we gelijk voor de ZLU vluchten. U dient wel de vlucht in autokon aan te passen. (i.v.m. de aangepast datum)

Door het later bekend worden van deze ZLU vluchten is het Marathon ochtendlossingen kampioenschap iets aangepast.

De punten voor dit kampioenschap komen uit de totale afdelingsuitslag. Over de ZLU vluchten Agen oude duiven, Barcelona, Perpignan en  Narbonne (totaal 4 vluchten)

Nationaal inkorfcentra

Op de afdelingsvergadering van 6 december hebben we aangenomen welk verenigingen er in 2020 als een Nationaal inkorfcentrum kunnen gaan dienen.

Mocht u hier bij staan, maar wilt u dit niet meer zijn geef dit dan even door. Ook dient u natuurlijk te voldoen aan de minimaal 7 deelnemers. Wij kunnen in het seizoen uw NIC intrekken mocht blijken dat u hier niet meer aan kan voldoen.

Op de eerste dagfondvlucht kunt u inkorven in uw eigen vereniging indien u voldoende deelnemers heeft. Dit is een afdelingsvlucht.

Wij gaan uit van de gegevens per NIC van vorig jaar. Mocht er iets verandert zijn geef dit dan door. B.v. centrumleider/bankrekeningnummer.

Vervoersschema

Het vervoersschema voor 2020 is ook gereed. Hieronder is hij te downloaden.

JAARLING COMPETITIE

“BESTE JAARLING COMPETITIE 2020”

Deze competitie gaat in 2020 alleen over de Midfond vluchten M25 t/m M32 (5 stuks).

1e prijs € 200,– 2e prijs € 100,– 3e prijs €   50, –

Inleg € 2, – per duif. Inschrijven t/m 19-06-2020

Inschrijfformulier jaarling ver..doc 2020

Inschrijfformulier jaarling 2020 PDF

Papieren afrekeningen/uitslagen

Vanaf dit jaar worden er geen papieren uitslagen meer verstrekt door Compuclub. Dit geld ook voor de papieren afrekeningen. De uitslagen zijn via internet als PDF te downloaden!

Er komen deze week dus geen papieren uitslagen en afrekeningen. Deze zijn allen te downloaden van de site van Compuclub.

INDIEN EINDE VAN HET SEIZOEN PAPIEREN PRESTATIE’S ZIJN GEWENST VOOR 2020 ZIJN DE KOSTEN 0,5 CT/DUIF/VLUCHT, DEZE WORDT OP HET REKENGELD DOORBEREKEND.

ZIJN ER VOOR 2020 PAPIEREN PRESTATIE GEWENST????? DAN OPGEVEN PER VERENIGING!

VOOR DE BEREKENING VAN DE VERENIGING KAMPIOENSCHAPPEN
WORDT PER VERENIGING 40 EURO IN REKENING
GEBRACHT.

HET IS VOOR DE VERENIGINGEN OOK MOGELIJK OM DEZE ZELF TE
MAKEN IN HET WINVER PROGRAMMA.

DE REKENING WORDT AAN DE AFDELING GEFACTUREERD, ZIJ KUNNEN DEZE DOOR FACTUREREN AAN DE VERENIGINGEN.

Als uw vereniging dus papieren prestatie overzichten wenst aan het eind van het seizoen en/of kampioenschappen wil laten uitrekenen door Compuclub dient u dit uiterlijk zaterdag 13-06 aan de afdelingssecretaris te melden.

Vliegprogramma Autokon en klok -Update-

In tegenstelling tot een eerder bericht van Compuclub is er wel een aangepast programma beschikbaar voor Autokon. Ga hiervoor naar de site van Compuclub.

Let op dit nieuwe vliegprogramma mag u alleen voor u deze week gaat inkorven installeren op de computer. Voordat u dit vliegprogramma installeert dient u eerst opruimen vliegseizoen toe te passen! Hierdoor worden de gegevens van de eerste 3 vluchten gewist.

De gegevens mogen normaal niet gewist worden in het seizoen. Dit mag nu eenmalig voor V23 en de eerste 2 trainingsvluchten dus wel. Hierna mag dit dus niet meer en zullen alle gegevens vanaf V24 aanwezig moeten zijn!

Inlezen in de klok kan deze week gebeuren, maar mag ook later gedaan worden. De getekende duiven en aantallen zijn deze week waarschijnlijk al ingevoerd door de liefhebbers.

Kampioenschappen

Zoals aangegeven bij het vliegprogramma hebben we voor de afdeling geen apart Vitesse kampioenschap. De Vitessevluchten tellen wel mee voor de generaal snelheid en generaal totaal kampioenschappen.

Verder zijn alle kampioenschappen en punten telling e.d. gelijk aan vorig jaar. (ook weer met kampioenschapsduiven)

Zie onder 2020 – kampioenschappen.

Zoals het er nu uitziet tellen de 4 ZLU vluchten voor marathon ochtendlossingen. (dit kan nog wijzigen als het ZLU-programma definitief is)

Lossingen in België

Bericht ontvangen van het NPO:

Zoals al in de lijn der verwachtingen lag, na de publicatie van de KBDB voorzitter in sportblad de Duif, is zojuist vanuit België de bevestiging gekomen dat er vanaf 13 juni weer  Nederlandse lossingen in België kunnen plaatsvinden.

Evenals in voorgaande jaren zijn de dagen waarop dit kan vastgesteld. Dit kan op de zaterdag, zondag, woensdag en op Belgische feestdagen.

Vliegprogramma Definitief

Gisteren hebben wij het definitieve Nationale vliegprogramma van het NPO ontvangen.

Zoals afgesproken volgen wij dit programma met enkele eigen aanvullingen. In het nationale vliegprogramma is geen kampioenschap Vitesse opgenomen. Ook voor afdelingsniveau is er geen Vitesse kampioenschap. (regio’s zijn vrij om dit eventueel wel te doen) Er zijn maar 3 Vitesse vluchten en dit vinden wij voor de afdeling te weinig voor een kampioenschap. Eerder dachten wij dit met de Midfond te combineren, maar dat willen we toch niet doen. Meer Vitesse vluchten willen wij niet programmeren. Deze zullen dan anders op dezelfde avond moeten worden ingekorfd als een jonge duivenvlucht, omdat we vanaf 11-07 hier ook mee beginnen. Zoals in de afdelingsvergadering besproken zouden we dat zoveel mogelijk voorkomen.

De natour eindigt dit jaar later dan we gewend zijn. Ook hier hebben we gekozen om het gelijktijdig inkorven te beperken. Zeker gezien de manier hoe we nu moeten inkorven en aanvoeren is dit anders niet te doen volgens ons.

Het Jonge duivenprogramma is conform wat we eerder hebben afgesproken. De doordeweekse africhtingen zitten bewust met iets ruimte voor de start van het programma op zaterdag. Mocht er door het weer wat geschoven moeten worden is dat op deze manier mogelijk.

Wij begrijpen dat ieder zijn eigen wensen heeft, maar denken op deze manier nog een mooi programma te hebben voor de meeste van ons.

Voor het programma zie bericht 18-06-2020

Verder zijn vrachtduiven niet meer toegestaan. Wel zijn de kampioenschapsduiven zoals voorgaande jaren weer toegestaan. Dus alle duiven gaan over de inkorfantenne en tellen in de vereniging. Voor het opvolgende niveau kan er een ander aantal te tellen duiven worden ingegeven. Er komen weer 2 uitslagen. Een met alle duiven die telt voor de nationale kampioenschappen en een met alleen de kampioenschapsduiven die telt voor de regio en afdelingskampioenschappen.