Maandelijks archief: februari 2020

Kandidaturen nieuw NPO bestuur

Vrijdag 28 februari a.s.
worden kandidaten voor het bestuur bekend gemaakt

Het
oplossen van de bestuurlijke crisis in de duivensport vraagt om een
gezamenlijke aanpak. Na het uitwerken van een bestuurlijke agenda is de
volgende stap het samenstellen van een nieuw NPO bestuur.

Om
dat eensgezind op te pakken hebben de door het NPO ingestelde Selectie
Commissie en ondergetekenden een gesprek gehad en wachten wij nog op een
antwoord van de Selectiecommissie.

Komende
vrijdag, 28 februari a.s., verwachten we de door ons benaderde kandidaten voor
het NPO-bestuur bekend te kunnen maken. Kandidaten kunnen zich behalve bij ons
uiteraard ook kandidaat stellen langs de daarvoor geëigende kanalen.

Vanzelfsprekend
zal er volledige vertrouwelijkheid richting kandidaat-bestuurders in acht
worden genomen.

Harry Blaak

Gerard v.d. Aast

Gert Visser.

Verslag 15 februari bestuurlijke agenda