Maandelijks archief: december 2019

Extra vergadering

Tijdens de laatste afdelingsvergadering hebben wij aangegeven dat we de voorstellen voor de NPO vergadering zouden sturen en dat u schriftelijk zou kunnen reageren. Wij willen graag toch nogmaals met jullie vergaderen op korte termijn.

Woensdag 8 januari willen we dus een extra vergadering houden in Lexmond. Nieuwe Rijksweg 6. Aanvang 20.00

Download hier de agenda en stukken:

Voor de onderliggende stukken van de NPO vergadering verwijzen wij u naar de site van de NPO

https://www.duivensportbond.nl/over-npo/ledenraad/agenda-ledenraad-21-december-2019

Verslag overleg 4-12

Hieronder kunt u het verslag van het informeel overleg van 4 december downloaden. Dit verslag is nog niet goedgekeurd door het NPO, maar wel door de aanwezige afdelingen.

Overleg

Beste liefhebbers,

Zoals u ongetwijfeld gemerkt zult hebben is het op
bestuurlijk vlak onrustig in duivenland.  Naar aanleiding van een overleg
tussen de afdelingen op 20 november is er gezamenlijk besloten om een gesprek
met het NPO bestuur aan te vragen. Er leven bij de afdelingen veel vragen waar
we graag een duidelijk antwoord op willen. Daarbij moet u denken aan
voortdurend slechte communicatie rondom stukken voor de vergadering, het zich
niet houden aan statuten en reglementen en de zorgen rondom de financiële
situatie van het NPO. Daarbij ook denkend aan de eventuele organisatie van de
Olympiade en een per direct opgestapte penningmeester en secretaris van de NPO.

De afdelingen hebben daarop het NPO bestuur uitgenodigd voor
een gesprek wat plaatsgevonden heeft op woensdag 4 december jl. Dit gesprek
heeft voor de afdelingen helaas niet het gewenste effect opgeleverd, namelijk
duidelijke antwoorden op de gestelde vragen.  De afdelingen zijn in
onderling overleg over hoe nu verder. Het garanderen van het ordentelijk
functioneren, continuiteit en toekomst van de duivensport staan daarbij
centraal. Zodra de gezamenlijke afdelingen hun standpunt hebben bepaald in deze
belangrijke zaken zullen we dat communiceren met het NPO bestuur en de
liefhebbers.

Het verslag van 4 december zal uiterlijk dinsdag 10 december
aan u gecommuniceerd worden.

We vertrouwen erop u voor dit moment voldoende te hebben
geïnformeerd.

Het bestuur.