Maandelijks archief: september 2019

alternatief voorstel indeling afdeling 7, 8 en 9

Geachte leden,

Op 23 augustus 2019 heeft de sectie dagfond namens de NPO
een concept voorstel gelanceerd betreffende een herindeling van sectoren in
Nederland. Ook in Op de Hoogte van die dag is hieraan aandacht besteed.

De presentatie is besproken tijdens een bijeenkomst op 16
september 2019. Deze presentatie is terug te kijken via de link https://www.youtube.com/watch?v=mysc8ncWyPc
en men is voornemens dit per 2020 te laten ingaan.

Afdeling 7 en de vertegenwoordigers van de verenigingen
hebben zich tijdens de voorjaarsvergadering 2019 uitgesproken voor
veranderingen te zijn en het plan GPS 2021 te willen volgen.

Echter nu de details van deze veranderingen duidelijk worden
ontvangt het bestuur afdeling 7 nogal wat verontrustende berichten. Het laatste
voorstel betreffende herindeling neemt deze zorgen zeker niet weg.

De afdelingen 7, 8 en 9 hebben aangegeven ook in de toekomst
te willen blijven samenwerken en zijn van mening deze herindeling anders aan te
vliegen.

Via dit bericht willen wij de leden van afdeling 7 hiervan
op de hoogte brengen.

Vanaf begin 2019 zijn de afdelingen 7, 8 en 9 in gesprek
geweest hoe wij kunnen bijdragen aan de herstructurering van vlieggebieden.
Daarbij zijn een aantal uitgangspunten gehanteerd.

1. Blijvende samenwerking afdelingen 7/8/9;

2. Vlieggebieden van ongeveer 50 km diep en 30 km breed;

3. Vlieggebieden van ongeveer 400 actieve leden;

4. Herstart pilot in 2020 op gezamenlijke vluchten;

5. Daadwerkelijk vliegen in de nieuwe gebieden op de nalijn
van 2020;

6. In werking treden nieuwe vlieggebieden in 2021;

7. Herstructurering bestuursstructuur.

Het volgende CONCEPT indeling is hierbij gemaakt.

De komende maanden zal een commissie samengesteld uit
bestuursleden en leden vanuit de 3 afdelingen toewerken naar een definitief
voorstel dat ter tafel komt tijdens de najaarsvergaderingen.

Hierbij zal uitgelegd gaan worden hoe wij denken dit te gaan
realiseren/wat de voordelen/mogelijkheden zijn. Ook willen wij het NPO aangeven
hiermee rekening te gaan houden in plaats van afdeling 7 in 5 stukken te delen.

Wij denken met dit voorstel de leden van afdeling 7 een
alternatief te kunnen bieden en zijn ons ervan bewust dat bovenstaande alleen
kan doorgaan met uw goedkeuring ter vergadering.

Secties

Wanneer leden een voorstel willen (voor)bespreken tijdens één van de Sectievergaderingen van 5 oktober aanstaande, dan dient het voorstel uiterlijk 21 september 2019 ingediend te zijn bij de betreffende sectie. Zie ook de NPO Update van 27 augustus jongstleden.

Ook als u een sectievergadering wil bijwonen met stemrecht dient u zich uiterlijk 21 september aan te melden bij de gewenste sectie.

Melun

Gisteren heeft de correspondent van Melun aangegeven dat de originele losplaats vanwege mais niet echt geschikt was om te lossen. Hierop is er uitgeweken naar een nabij gelegen alternatief. Het coördinaat van deze losplaats is 483658.5 / 023742.1

Iedereen succes vandaag met de laatste vluchten.

Wedvlucht F37

A.s. donderdag is het inkorven voor de 2e en laatste sectorale jonge duivenvlucht van 2019.

Inkorven voor deze vluchten vindt uitsluitend plaats in de voor deze vluchten aangewezen nationale/sectorale inkorflokalen.

Let op inkorven in een NIC is verplicht. Minimaal 7 leden en inkorven in grote manden! Tevens zijn de mandenlijsten verplicht!

Lijst NIC’s vluchten F37 aangepast 11-09 19.30

VERENIGING PLAATS melun
0713 De Voordevliegers Voorthuizen 13
0763 De Woudvliegers Putten Gld 13
1010 PV De Bilt De Bilt 13
1020 De Groene Olijftak IJsselstein Utr 13
1031 De Verwachting Tiel 13
1032 ´t Noorden Utrecht 13
1047 De Getrouwe Doffer Utrecht 13
1054 PV Nieuwegein Nieuwegein 13
1101 PV De Plassenjagers Kortenhoef 13
1112 Ons Genoegen Bunschoten 13
1128 De Zwaluw Laren 13
1129 PV Leusden Leusden 13
1139 PV Soest Soest 13
1711 De Snelvlucht Ameide 13
1712 De Snelle Vogel Asperen 13
1725 Snelle Wieken Gorinchem 13
1745 De Snelvlucht Leerdam 13
2128 De Maasbode Velddriel 13

We rijden met 1 auto. Vertrektijden: Leusden 20.15-Utrecht 21.15-Meerkerk 21.45-Velddriel 22.45

Medelingen wk 36

Vanavond inkorven Roye. We rijden met 2 containers.

Een start in Velddriel. Vertrek ca. 20.00. Hierna laden in Utrecht. Vertrek daar om 21.15. Daarna Meerkerk laden, vertrek hier om 22.00.

De andere start in Nijkerk, vertrek uiterlijk om 19.30. Daarna Leusden laden. Vertrek om 20.15. Doorn levert ook aan in Leusden. Hierna laden in Soest. Vertrek uit Soest 21.15.


De vrachtprijs op nacalculatie Lennik/lessines van 18-08 komt uit op 80 cent per duif.

De extra kosten vloeien voort uit dat er een extra toeslag wordt berekend voor de verplaatsing van de vlucht naar de zondag en de kosten voor het wachten tot 15.00 uur.