Maandelijks archief: februari 2019

Vergadering 22-02-2019 -2-

Als de notulen van de ledenvergadering er zijn zullen wij deze hier ook plaatsen en kunt u alles teruglezen, maar voorlopig kunnen we al wat punten aangeven zoals die besproken/aangenomen zijn:

 • Op het financieel verslag waren geen vragen en op de begroting was 1 vraag betreffende de soms grote verschillen in de kosten bij gelijke losplaats. Dit komt door de verwachte belading. Aangeven wordt dat mocht blijken dat er wel (veel) gunstiger geladen kan worden dan begroot op b.v. N33 de vrachtprijs dan wordt aangepast.
 • Het voorstel om de regio C uitslagen helemaal niet meer te splitsen werd met 12 stemmen voor en 0 tegen aangenomen.
 • Toegezegd wordt om de africhtingen voor regio B1 korter te maken. Ze gaan niet gelijk los met regio A.
 • Aangenomen wordt om Limoges toe te voegen aan het marathon programma (24 voor / 0 tegen)
 • Aangenomen wordt om toch Orange te vliegen in week 30 (21 voor)
 • Aangenomen wordt om V23 aan te passen in Lessines
 • Aangenomen word om M28 aan te passen in Melun (20 voor /12 tegen)
 • Gemeld wordt dat Troyes wk 35 wordt aangepast in Sens 
 • De kampioenschappen blijven gelijk aan vorige seizoen
 • Stemadvies voor de NPO vergadering. Het voorstel om invliegduiven weer toe te staan krijgt 17 voor / 12 tegen / 7 blanco.
 • Stemadvies voor de NPO vergadering. Het voorstel om naar 15 leden per vereniging te gaan en minimaal met 8 liefhebbers in te korven wordt na een ruime discussie als te snel ervaren. Wel wordt besproken dit in 2019 te bespreken om in 2020 wel aan de slag te kunnen met concrete plannen
 • De 2 cent die de NPO vraagt per duif voor de toekomst plannen zullen worden betaald uit de algemene middelen
 • Harold Arisse wordt gekozen tot nieuwe voorzitter van afdeling 7

Vergadering 22-02-2019 -1-

Aan alle basisverenigingen welke zijn aangesloten bij “Afdeling Midden Nederland nr. 7”

Hierbij nodigen wij u uit voor de afdelingsvergadering op vrijdag 22 februari 2019, welke wordt gehouden bij de Schildkamp, Leerdamseweg 44 te Asperen. Aanvang 20.00 uur.

A G E N D A

001-Opening

002-Appèl stemgerechtigde leden voor het seizoen 2019, conform art.23 van onze statuten (Deze opgave geldt voor alle vergaderingen in 2019, bij geen opgave heeft u geen stemrecht)

004-Ingekomen en uitgaande stukken

007-Verslag kascontrole commissie Regio A

008-Decharge penningmeester

010-Benoeming kascontrole commissie 2019 Het bestuur stelt voor de commissie samen te stellen uit regio B

014-NPO vergadering 9 maart 2019a

015-Bestuursmededelingen

017-Rondvraag

018-Sluiting

* vragen over het financiële verslag en de begroting kunt u schriftelijk indienen t/m 16-02-2019 bij de penningmeester via email aaldert@hetnet.nl

a de stukken van de NPO vergadering zullen later op internet worden toegevoegd.