Herman

Africhtingen en programma

Zoals in ons bericht van 29 juni aangegeven hebben wij extra africhtingen toegevoegd om aan zoveel mogelijk liefhebbers de kans te geven om goed met de jonge duiven te kunnen starten.

De eerste africhting voor Noord stond altijd al gepland op Vuren en voor Zuid op Hazeldonk.

Doordat nu de vogelgriepmaatregelen gelukkig al zijn opgeheven verandert er aan deze start ook voor de liefhebbers in B1 niets behalve dan dat dit 1,5 week opgeschoven is. Voor Noord blijft de extra africhting ook gewoon Vuren en voor Zuid blijft dit Hazeldonk. Inkorven 6-7 voor los op woensdag 7-7.

Alle verenigingen in regio B1/B2 kunnen weer gewoon zelf inkorven en daar gaan wij dus ook vanuit.

Voor de liefhebbers in B1/B2 die nog niet klaar zijn voor deze africhting is er volgende week nogmaals Hazeldonk als africhting.

Hierdoor zijn er meerdere mogelijkheden om de duiven klaar te maken voor de eerste officiële vlucht op 24-7.

De africhtingen en oefenvluchten hangen wel af van deelname. De aantallen verwachte duiven voor de africhtingen op dinsdag op zaterdag opgeven en voor de oefenvluchten op woensdag opgeven.

De losplaats voor de 3e africhting op 20-07 kunnen indien nodig nog worden aangepast of komen geheel te vervallen als er geen behoefte meer aan is.

Op deze africhtingen en op de oefenvluchten mogen geen oude duiven mee.

De africhtingen mogen zo in de mand. De oefenvluchten moeten via de inkorfantenne en moeten er D en W bestanden ingestuurd worden.

OUDE DUIVEN:

Nu iedereen weer mag inkorven zijn er voor de oude duiven ook gelijk weer verschillende vluchten waar aan meegedaan kan worden.

Dinsdag inkorven voor Dax.

Donderdag inkorven voor Sens

We willen ook nog kijken of er behoefte is aan een extra africhting van Roy op zondag. Zaterdag inkorven. (Dit hangt af van de deelname)

Update 07-07-2021 20.30: We hebben de animo gepeild, maar die is er dus bijna niet. Hierbij dus definitief het besluit dat Roye voor zondag niet doorgaat.

Africhtingen

Helaas zijn de weersvooruitzichten voor morgen weer zeer twijfelachtig met een harde wind. Zie ook de weersverwachting op de NPO site.

Na overleg met de lossingscommissie hebben we besloten om de africhtingen voor Noord en Zuid voor dinsdag af te gelasten.

We hebben toestemming om de africhtingen te verzetten naar woensdag.

De africhtingen voor Noord en Zuid worden dus verzet naar woensdag 7-7. Dinsdagavond aanvoeren. De tijd en plaats volgt via de regio vervoerscoördinator. (is dan ook inkorven Dax)

update 05-07 19.30

Hopelijk gaan de maatregelen voor de 3 en 10 km zone deze week verdwijnen. We hopen dat dit eerder dan zondag gebeurd, maar om de leden de kans te geven hun duiven nog een training te geven van rond de 300 km organiseren we op maandag (of eerder als dat kan) een africhting vanaf Roye. Iedereen kan daar aan meedoen, maar is vooral bedoeld voor de getroffen liefhebbers. De precieze details volgen nog.

Grand Prix vlucht Issoudun

Informatie voor de Grand Prix vlucht Issoudun zoals te lezen bij het NPO:

  • Er is geen meldplicht
  • Gebruik voor nationale deelname niveau 9. Alleen als niveau 9 gevuld is neemt u deel.
  • De volledige richtlijnen zijn gestuurd naar alle inkorfcentra
  • Inkorven kan alleen met minimaal 7 deelnemers.
  • Mandenlijsten niet verplicht.

Extra africhtingen

Door de lastige weersomstandigheden tot nu toe en nu ook de vogelgriep waar een groot gedeelte van regio B mee geconfronteerd wordt, willen wij extra africhtingen organiseren op dinsdag. Dit naast het vastgestelde vliegprogramma.

Hierdoor zijn er meer mogelijkheden om de duiven klaar te maken voor de eerste officiële vlucht op 24-7.

De africhtingen en oefenvluchten hangen wel af van deelname. De aantallen verwachte duiven voor de africhtingen op dinsdag op zaterdag opgeven en voor de oefenvluchten op woensdag opgeven.

De losplaatsen voor de africhting kunnen indien nodig nog worden aangepast.

Op deze africhtingen en op de oefenvluchten mogen geen oude duiven mee.

De africhtingen mogen zo in de mand. De oefenvluchten moeten via de inkorfantenne en moeten er D en W bestanden ingestuurd worden.

De vogelgriep maatregelen dienen wel nog steeds gevolgd te worden. Liefhebbers binnen de 10 km zone mogen nog niet meedoen aan africhtingen en (oefen)vluchten.

Kampioenschappen

Een groot aantal leden kan als gevolg van de vogelgriep enkele weken zijn of haar duiven niet inmanden.

Hoewel we het probleem, dat deze leden de komende tijd niet in kunnen manden, niet kunnen verhelpen willen we deze leden niet kansloos laten zijn voor de verschillende kampioenschappen.

Wij zullen voor de vluchten waarop niet mee gedaan kan worden het gemiddelde aantal punten toekennen van die liefhebber. Op deze manier is er voor deze leden toch een mogelijkheid om te blijven strijden voor de kampioenschappen.

Dit moet nog precies afgestemd worden met Compuclub, dus de punten zijn nu nog niet verwerkt.

Vogelgriep 28-06-2021

Inmiddels is er contact geweest, maar vooralsnog blijven ze bij het eerdere standpunt. Dit betekend dus dat de liefhebbers in de “10 km zone” (bewakingszone) ook niet mee mogen doen aan africhtingen en wedvluchten, net als de liefhebbers in de “3 km zone” (beschermingszone)

We hebben een lijst met liefhebbers die binnen deze zone vallen verstuurd naar alle verenigingen. De lijst is zelf handmatig samengesteld dus controleer goed of er iets niet klopt.

Als er nieuws is melden we dat hier gelijk.

Africhtingen

De africhting jonge duiven van dinsdag 29-6 gaan vanwege de weersverwachting niet door.

Eventuele aanpassing van het vervolg komen we nog op terug.

Vlucht wk 25

Helaas zit het weer ook vandaag niet mee. De duiven zijn onderweg naar Hazeldonk waar we hopelijk de duiven kunnen lossen.

Dit zal dan geen punten vlucht zijn.

Vogelgriep in Vleuten

Regeling vogelgriep gebied Vleuten gewijzigd.

De regeling voor de vogelgriep zijn gewijzigd, de regels die gelden voor de drie kilometerzone gelden nu ook voor de tienkilometerzone.

De mogelijkheid tot deelname aan africhten en wedvluchten voor liefhebbers die in het bewakingsgebied (3-10 km) wonen is gewijzigd, de regels die golden voor de drie kilometerzone gelden vanaf nu ook voor de tien kilometerzone.

De wijziging in de regeling is veroorzaakt door leden die, ondanks dat wij het afgeraden hebben, op eigen initiatief zijn gaan bellen met de overheidsinstanties. Dit heeft ons genoodzaakt om ook contact op te nemen met het ministerie. De regeling kan op meerdere manieren worden uitgelegd, en het ministerie gaat onze uitleg van de regeling bespreken.

Dit houdt in dat, totdat er ander bericht komt, de regeling voor de liefhebbers die binnen de drie en tien kilometerzone wonen gelijk is.

Drie kilometer zone.

Er mogen geen vogels ( dus ook geen duiven ) vervoerd worden binnen de drie kilometerzone. De liefhebbers die wonen binnen dit gebied kunnen niet inkorven voor wedvluchten.

Inkorflokalen binnen dit gebied kunnen niet gebruikt worden

Drie kilometer zone (kaart 3 kilometer gebied)

Tien kilometerzone.

Er mogen geen vogels ( dus ook geen duiven ) vervoerd worden binnen de tien kilometer zone. De liefhebbers die wonen binnen dit gebied kunnen niet inkorven voor wedvluchten.

Inkorflokalen binnen dit gebied kunnen niet gebruikt worden. Ook deze liefhebbers kunnen niet meer inkorven voor wedvluchten.

Tien kilometer zone. (kaart tien km gebied).

Die liefhebbers, verenigingen en afdelingen die dit betreft dienen hier rekening mee te houden.

Voor de gehele regeling, zie de website van het ministerie van LNV

https://www.rijksoverheid.nl/binaries/rijksoverheid/documenten/regelingen/2021/06/10/regeling-maatregelen-beschermings–en-bewakingszone-hoogpathogene-vogelgriep-vleuten/Regeling+maatregelen+beschermings+en+bewakingszone+hoogpathogene+vogelgriep+Vleuten+2021.pdf

Volgens de informatie die wij als afdeling 7 hebben ontvangen krijgen we misschien vandaag of maandag uitsluitsel hoe de regeling nu echt uitgelegd dient te worden. Er zit nu geen verschil tussen de 3 en de 10 km zone. Dat lijkt niet correct.

Verder vragen wij u om absoluut geen contact op te nemen met het ministerie o.i.d. Laat dit a.u.b. over aan het NPO en de mensen van het NPO die hier over gaan.

Week 25 update 24-6

Donderdag inkorven voor de midfondvlucht Sezanne.

Dit is een Grand Prix vlucht. Hierdoor moet er met minimaal 7 liefhebbers worden ingekorfd. Dit kan wel in uw eigen vereniging.

Geen mandenlijsten en hij wordt als afdeling gelost.

Jonge duiven update 24-6

Verder staat de africhting jonge duiven op het programma voor a.s. zaterdag.

Op deze africhting mogen de duiven nog gewoon in de mand. Vanaf volgende week moeten ze via de inkorf antenne.

Update 24-6. Gezien de weerverwachting voor a.s. zaterdag en we met de jonge duiven geen risico willen/kunnen lopen worden de africhtingen afgelast.

Wij willen een extra africhting inplannen op dinsdag, maar ook dat hangt van de weersverwachtingen af. Dit wel of niet doorgaan laten wij u zondag weten.

Bij de jonge duiven mogen geen oude duiven mee.