Harold Arisse

Van het bestuur

Het afdelingsbestuur heeft de afgelopen 6 weken evaluaties gehouden over het afgelopen vliegseizoen. Daaruit zijn 2 onderwerpen voortgekomen die direct extra aandacht verdienen. Hieronder een nadere toelichting op deze 2 onderwerpen.

Bestuur regio A:

Het afdelingsbestuur ziet het regio A bestuur als een
verlengstuk van de interne organisatie, het is geen vereniging, het heeft geen
reglementen en statuten. Het wordt gezien als een zelfstandige commissie onder
het afdelingsbestuur.

Het regio A bestuur is de afgelopen 1,5 jaar
onderhevig geweest aan nogal wat interne strijd en dit is niet bevorderlijk
voor de leden binnen de regio A als ook het afdelingsbestuur. Wij hebben
gemeend hier onze verantwoordelijkheid voor te nemen.

In samenspraak met de huidige bestuursleden zijn wij overeen gekomen dat het afdelingsbestuur een waarnemend voorzitter naar voren schuift. Aan Ronald Veenendaal de schone taak om een robuust regio A bestuur te formeren en organisatie in te richten. Dit samen met de huidige bestuursleden en verenigingen vallend onder de regio A. De vergadering van 11 november a.s. zal gewoon plaats vinden zoals afgesproken.

Vervoer:

De vervoerscoördinator heeft de verantwoording om het
logistieke gedeelte op zich te nemen in al zijn facetten en valt direct onder
het afdelingsbestuur, de eindverantwoordelijke. Tijdens het vliegseizoen zijn
er een aantal momenten geweest waarbij de vervoerscoördinator buiten zijn
verantwoording zaken regelde en/of het niet eens was met de beslissing van het
afdelingsbestuur. Op zich hoeft een gezonde discussie geen probleem te zijn.
Uiteindelijk zal de beslissing van het afdelingsbestuur uitgevoerd dienen te
worden.

Deze samenwerking werd als stroef ervaren. Het afdelingsbestuur mag hiervoor ook de hand in eigen boezem steken omdat ze niet “in control” zijn geweest betreffende het logistieke gedeelte en het geheel aan de vervoerscoördinator hebben toevertrouwd. Een proces dat zich waarschijnlijk al heeft ontwikkeld voor het aantreden van dit bestuur. Nadat wij brief- en mailwisselingen van en naar onze vervoerscoördinator en regio A bestuur onder ogen kregen was het vertrouwen in de vervoerscoördinator verdwenen en hebben wij besloten om afscheid te nemen van Geurt Doppenberg. Wij willen ons niet associëren met de woorden die in deze mail- briefwisselingen zijn gebruikt.  Langs deze weg wil het bestuur Geurt bedanken voor de 16 jaar aan inzet.

Inkorven Dax en Hazeldonk regio B1 en gedeelte B2.

Nu we weer met heel de afdeling kunnen inkorven is het zaak om het logistieke proces weer compleet op te pakken. Voor de leden die nu niet meer te maken hebben met de beperkende vogelgriep maatregelen het verzoek om de aantallen voor Dax en Hazeldonk voor morgenvroeg 10:00 uur door te geven zodat we hier rekening mee kunnen houden.

Opheffing Vogelgriepmaatregelen gebied Vleuten

Vanavond hebben wij eindelijk weer positieve berichten van de rijksoverheid aangaande de vogelgriep. Vanaf vannacht 00:00 uur zijn de beperkende maatregelen voor het gebied Vleuten opgeheven.

Update vogelgriep Vleuten

Opheffing vogelgriepmaatregelen gebied Vleuten.

Van de overheid hebben wij vanavond verschillende keren informatie ontvangen. Dit houdt voor ons in dat de maatregelen betreffende de vogelgriep voor het gebied Vleuten vannacht 6 juli om 00:00 uur worden opgeheven. Dit betekend dat de liefhebber in dit gebied vanaf 6 juli weer kunnen deelnemen aan wedvluchten.

Bestuur NPO.

Hitteprotocol voor inkorvingen 18 tot en met 20 juni

Het hitteprotocol is voor de inkorvingen die vandaag, zaterdag en zondag plaats vinden niet van toepassing.

Voor vrijdag houden wij wel 25 duiven per mand aan zoals eerder aangegeven.

Aanvulling onderstaand bericht Vogelgriep.

Met de getroffen liefhebbers binnen de 3 kilometer zone en verenigingen binnen de 10 kilometerzone zone zal contact opgenomen worden. De coördinatie van deze uitbraak ligt voor de duivensport bij het NPO-bestuur. Als afdelingsbestuur zullen we met u in contact treden wat de mogelijkheden zullen zijn voor de inkorving van de komende vluchten.

Nieuw Covid protocol 3.1

Naar aanleiding van de versoepelingen die zaterdag 5 juni 2021 in gaan presenteren de Covid-werkgroep en bestuur NPO het nieuwe aangepaste corona-protocol 3.1. De belangrijkste wijziging is dat sprotkantines weer open kunnen tussen 06:00 uur en 22:00 uur.

Gezien de tijdsspanne waarin het protocol klaar was en het moment waarop de versoepelingen in gaan is er geen ruimte voor een online overleg met de covid vertegenwoordigers. Mocht u hier toch behoeft e aan hebben dan zullen wij proberen u of een gedeelte van de groep een passende oplossing te bieden.

Belangrijk punt van aandacht is dat er inrichtingsplan moet zijn voor het inkorven en het afslaan. Als het inrichtingsplan gelijk blijft aan dat van vorig jaar kan het op dezelfde wijze worden uitgevoerd. Als er gebruik wordt gemaakt van een andere lokaliteit of er zijn wijzigingen in het inrichtingsplan dan dient het door de afdeling te worden goedgekeurd voordat men het lokaal kan openstellen.

Indeling Samenspelen

Afgelopen weekend hebben wij onze eerste africhtingen vanuit Meer/Duffel gehad. De resultaten zoals gepubliceerd op de site van Compuclub heeft wat stof doen opwaaien. Het resultaat met het afwijzen van het voorstel om op coördinaten in te delen is nu voor onze leden pijnlijk zichtbaar. Als bestuur zijn we verrast door de reacties. Het is een duidelijke stemming geweest om niet op coördinaten te vliegen. In onze voorjaarsvergadering hebben we aangegeven op dit onderwerp terug te komen. We hebben niet voor niets een indeling A1/A2/B1/B2/C dat in 2020 goed heeft gewerkt. We hebben met zijn allen de plicht de werking ervan te bewaken.

Als bestuur hebben we het volgende besloten:

  • De leden/combinaties zonder exceptionele wijziging van hun hok coördinaat blijven in de uitslag staan in het samenspel zoals in 2020 het geval was en ongeacht waar ze lid zijn of lid zijn geworden;
  • Grensgevallen zullen altijd beoordeelt worden door het afdelingsbestuur;
  • Er komt deze zomer een heroverweging van leden die tussen 2014 en 31//12/2020 splijtlid zijn geworden. Eventuele wijzigingen hiervan zullen in 2022 doorgevoerd gaan worden.

Tevens doen wij een oproep te stoppen met het beschadigen
van individuele personen binnen de duivensport op sociaal media en in het
algemeen. Tijdens de ledenraad van 13 maart 2021 is een “Gedragscode Duivensport” door 10 van de 11 afdelingen aangenomen ter aanvulling op het algemeen tuchtrecht. Overtredingen van deze gedragscode worden voorgelegd aan het Instituut Sportrechtspraak. Het voorgaande kan ook voorgelegd worden door individuele leden.

2020

Beste leden,

Het jaar zit er alweer bijna op. Niemand kon bedenken dat
2020 er zo uit zou komen te zien. Door de uitbraak van Corona waren we
gedwongen om onze werkwijze aan te passen en wellicht dat deze werkwijze nog
wel een tijdje toegepast dient te worden. Zowel u als het bestuur heeft te
maken gehad met allerlei beperkende maatregelen. Dit alles heeft nogal impact
gehad op het bestuur, het verenigingsleven en uw privéleven. We kunnen trots
zijn dat het toch is gelukt om met zijn allen begin juni onze 1e
wedvlucht te organiseren. Dank voor uw inspanning om dit allemaal mogelijk te
maken.

Ook de komende periode zullen we op een alternatieve manier
onze activiteiten gaan organiseren. Het bestuur ziet met de huidige
coronamaatregelen geen mogelijkheid om op 6 februari 2021 een kampioenenhuldiging
te organiseren. Wij gaan er voor zorgen dat de gewonnen kampioenschappen netjes
bij u terecht komen. Op 13 maart volgt de NPO ledenraad, uiteraard zullen wij
hiervoor een voorjaarsvergadering gaan beleggen waarbij ook de opgeschoven
punten van de najaarsvergadering 2020 behandeld gaan worden. We blijven de
komende periode kijken wat de mogelijkheden hiervan zullen zijn. Het liefst
gewoon weer in Asperen samen met de kiesmannen. Als alternatief een digitale
vergadering zoals u heeft kunnen zien bij de afgelopen ledenraad van de NPO,
maar dat laatste heeft niet onze voorkeur.

Het afgelopen vliegseizoen heeft veel veranderingen gekend.
Eerst de “Corona” daarna “hitteprotocol” dan “het IWB” en dan nog de
“correspondenten” op locatie hebben ervoor gezorgd dat we keer op keer
veranderingen moesten doorvoeren. Met zoveel instanties die wat te zeggen
hebben over je lossing kun je daar ook wel op wachten. Stoïcijns de
aanbevelingen negeren is geen keus, dan hadden er heel wat vluchtjes niet door
gegaan. De NPO gaat hier verandering in brengen en wil het IWB andere
bevoegdheden toe bedelen. Hoe dat eruit komt te zien volgt. Wij willen de
lossingscommissie bedanken voor de inspanning die ze elke weekeinde leveren.
Dennis en Theo bedankt!!! Een speciale dank aan alle vrijwilligers om dit
seizoen mogelijk te maken. Beter kunnen = uw aanmelden bij het bestuur. Het
enige wat wij vragen is uw voorspelling/beslissing voor de lossing te doen. Het
heet niet voor niets voorspellingen anders waren het achterafspellingen.

Het NPO bestuur en de afdelingen hebben onlangs een
vergadering gehad waarbij er is gesproken over een herindeling van
vlieggebieden en sectoren het vervolg hiervan is begin januari 2021. Het is in
deze tijd een lastig onderwerp. Lastig omdat dit onderwerp in overleg met onze
kiesmannen en leden dient te gaan en een vergadering organiseren met een open
discussie is nu niet te realiseren. Wat wij nog wel even kwijt willen is dat er
niks besloten gaat worden zonder u op een duidelijke manier te raadplegen. U zult
wel de vraag hebben “wat is de visie van het bestuur aangaande deze
veranderingen?”. Nou om eerlijk te zijn heeft een vereniging uit Utrecht de
volgende opmerking gemaakt waar wij ons geheel in kunnen vinden:

Het is onvermijdelijk met het aantal teruglopende leden
dat afdelingen te klein gaan worden waardoor een fusie noodzakelijk is op
termijn. Daarom is het verstandiger nu reeds naar de mogelijkheden voor een
fusie te kijken. Afdeling 7 krimpt ook en heeft waarschijnlijk door zijn
centrale ligging het nadeel dat de meningen en wensen van liefhebbers
uiteenlopen. Indien er wordt gewacht tot het allerlaatste moment zal dat mijn
inziens leiden tot langere vergaderingen met de (on)nodige strijd en discussie
omdat iedereen dan vanuit zijn eigenbelang en emotie zijn standpunten gaat
verdedigen. Onze mening is om het gezonde verstand nu te gebruiken en te laten
zegevieren Zodat we  de aankomende jaren
nog mooie en vooral eerlijke concoursen behouden.

Het is nu bijna kerstmis. Namens het bestuur wens ik iedereen, hele warme, fijne en gezellige feestdagen toe. Pas goed op uzelf en hou uw naasten in deze moeilijke tijd in de gaten. Tot 2021.