Corona update 2-5-2020

Zoals ongeveer heel Nederland vergaderen ook wij als bestuur via “internet”. Dit gaat wel maar is zeker niet ideaal, maar voor nu prima. Hopelijk kunnen we snel weer echt bij elkaar komen om over het lopende seizoen te overleggen.

Zoals vorige week aangegeven is het NPO bezig om te proberen om toestemming te krijgen om weer vluchten te mogen organiseren. Dit heeft u gisteren ook kunnen lezen in “op de hoogte”

Zoals ze aangeven in de mail: Ondertussen gaat de werkgroep verder met de activiteiten om een verdere verruiming te organiseren. Daarvoor vragen wij uw geduld en ook vertrouwen en niet onbelangrijk: gedraag u als een goed duivenliefhebber. Dat helpt ons in de vervolgstappen. Ga ook niet zelf met uw veiligheidsregio of andere overheidsinstelling bellen of mailen met vragen of opmerkingen over de duivensport. Dit kan het proces vertragen.

Dus ook van ons nogmaals de oproep. Laat het overleg e.d. aan het NPO over. Hoe goed uw bedoelingen ook zijn kan dit nadelig en vertragend werken.

Als straks het seizoen weer mag beginnen zullen de hoklijsten en entverklaring weer in orde moeten zijn. Zie onderstaand het protocol om dit in uw vereniging op een veilig manier te organiseren. De hoklijsten het liefst digitaal (gescand) opsturen. De entlijsten hoeven niet opgestuurd te worden, maar wel de verklaring van de vereniging.

Ook mogen we officieel weer africhten onder voorwaarde. De klokken kunnen ook al worden voorbereid, zodat alles er weer goed instaat als we straks weer van start kunnen. Dit alles volgens onderstaande richtlijnen.

En als vereniging kunt u uw leden alvast het voorlopige protocol voor de vluchten sturen zodat u en uw leden u hierop kunnen voorbereiden. Wij zullen ons hier allemaal strikt aan moeten houden.

Verder zijn we zoals bekend nog steeds op zoek naar aanvulling en/of nieuwe mensen voor de lossingscommissie.

Ook zoeken we nog een nieuwe 1e penningmeester. Tevens zoeken we nog aanvulling voor ons team van convoyeurs. Mocht u in een van deze functie interesse hebben stuur dan een mail of bel een van de bestuursleden.

Impact Coronavirus op duivensport

Geachte leden,

Afgelopen dinsdag hadden we een klein beetje hoop op soepelere maatregelen voor ons als postduivenliefhebbers. Helaas is hier nog geen zicht op, maar er begint misschien wel iets van beweging in de mogelijkheden te komen. Dit zal zeker nog geen volledige opheffing van de maatregelen zijn, maar we kunnen ons al hier wel al wat op gaan richten.

Als er straks weer wat mag zal dit zeker onder voorwaarde zijn.

Het NPO is met afdeling 10 en 11 aan het kijken hoe hier mee om te gaan en werken aan een protocol om zo toestemming te kunnen gaan krijgen om op een veilige manier onze sport te kunnen beoefenen. Onderstaand vind u een voorlopige instructie hoe te werk te gaan. Hier wordt nog verder aan gewerkt en er zal t.z.t ook een instructiefilmpje van komen, maar wij verzoeken u om hier alvast naar te kijken en er al over na te denken.

Wat dit voor ons als afdeling 7 gaat betekenen zullen we bekijken. Wij zullen, indien er onder voorwaarde ingekorfd mag worden, ons zeker aan de voorwaarde gaan houden. Dit kunnen dus voorwaarde zijn aan het inkorven, maar ook de manier van ophalen van de manden en het verdere transport.

Ook wij zullen de berichten in en buiten Nederland blijven volgen en indien nodig hoort u van ons, maar wij verwachten dat het NPO de gesprekken voert met de nodige instanties.

Of we straks België weer in mogen of ons op Duitsland moeten richten weten we niet, maar wij zullen alle opties bekijken en sluiten vooraf niets uit.

Wij zullen echter niet ieder bericht of actie die wordt ondernomen door ons, NPO of wie dan ook hier gelijk melden. Dit geeft alleen verwarring en soms ook valse hoop.

Als vereniging kunt u al wel werk maken van het in orde maken van de hoklijsten en entverklaring. Deze zijn pas nodig bij de eventuele start, maar kunnen nu natuurlijk wel in orde gemaakt worden.

Hopelijk tot snel.

Voor de laatste maatregelen voor de duivensport zie de site van het NPO

Vergadering

Hierbij melden wij u alvast dat de afdelingsledenvergadering wordt gehouden op vrijdag 6 maart in Asperen.

A G E N D A

 1. Opening
 2. Appèl stemgerechtigde leden
 3. Notulen vergadering 6 december 2019 + 8 januari 2020
 4. Ingekomen en uitgaande stukken
 5. Jaarverslag secretaris 2019
 6. Financieel verslag penningmeester 2019 *
 7. Verslag kascontrole commissie Regio B
 8. Decharge penningmeester
 9. Begroting 2020*
 10. Benoeming kascontrole commissie 2020
 11. Voorstellen afdelingsbestuur       – vaststellen regio indeling 2020, vaststellen kampioenschappen 2020, vaststellen vliegprogramma 2020
 12. Voorstellen verenigingen
 13. NPO vergadering 14 maar 2020**
 14. Bestuursmededelingen
 15. Rondvraag
 16. Sluiting

** de stukken van de NPO vergadering zullen later op internet via de site van het NPO te downloaden zijn.

18-02: De agenda is aangepast. Onder punt 3 stond een verkeerde datum aangegeven en bijlage 5 is toegevoegd aan de te downloaden punten.

Download hier het bestelformulier voor o.a. rollen papier en labels:

02-03: Bij punt 2 van de agenda stond 2010 i.p.v. 2020. Tevens bij punt 11 een aanvullende omschrijving van de vluchten per kampioenschap toegevoegd en 11c de africhtingen en eerste jonge duivenvluchten aangepast. Agendapunt 12 met voorstel toegevoegd.

Oproep aan kandidaat NPO bestuurders.

De eerste kandidaten voor het nieuwe NPO bestuur hebben zich inmiddels gemeld. (zie onderstaande informatie)

Het is belangrijk dat na een bestuurlijk turbulente
periode de duivensport weer verder kan.

Een goed functionerend NPO bestuur is daarbij van groot
belang.

Als afdeling ondersteunen wij de oproep aan kandidaat NPO
bestuurders om zich te melden.

U kunt zich melden bij de Afdeling secretaris.

Met vriendelijke sportgroet,

Bestuur Afdeling 7

kandidaatstelling bestuursleden NPO

Geachte NPO bestuur, Geachte Ledenraad,

Hierbij willen ondergetekenden, de volgende kandidaten
aandragen voor het bestuur NPO. De stemming over deze kandidaten zal dan plaats
kunnen vinden onder punt 7.1 (moet worden 7.2, zie opmerking over amendement)

De uitwerking van deze kandidaatstelling kunt u vinden in de
bijlage. Naast de kandidaatstelling bevat het tevens een amendement betreffende
punt 7 van de agenda.

Amendement:

Wij verzoeken U dan ook om op de Ledenraad van 14 maart
eerst het ontslag van de voorzitter te behandelen en daarna de bestuursverkiezing
te behandelen.”

Graag uw bijzondere aandacht hiervoor en een bevestiging van
het ontvangen en verwerken van dit amendement.

Wij vertrouwen erop u allen hiermee voor dit moment
voldoende te hebben geïnformeerd.

Gert Visser, voorzitter afdeling 9

John Bosman, penningmeester afdeling 9

Harry Blaak, secretaris afdeling 5

Arthur van Marrewijk, 2e secretaris afdeling 5

Kandidaturen nieuw NPO bestuur

Vrijdag 28 februari a.s.
worden kandidaten voor het bestuur bekend gemaakt

Het
oplossen van de bestuurlijke crisis in de duivensport vraagt om een
gezamenlijke aanpak. Na het uitwerken van een bestuurlijke agenda is de
volgende stap het samenstellen van een nieuw NPO bestuur.

Om
dat eensgezind op te pakken hebben de door het NPO ingestelde Selectie
Commissie en ondergetekenden een gesprek gehad en wachten wij nog op een
antwoord van de Selectiecommissie.

Komende
vrijdag, 28 februari a.s., verwachten we de door ons benaderde kandidaten voor
het NPO-bestuur bekend te kunnen maken. Kandidaten kunnen zich behalve bij ons
uiteraard ook kandidaat stellen langs de daarvoor geëigende kanalen.

Vanzelfsprekend
zal er volledige vertrouwelijkheid richting kandidaat-bestuurders in acht
worden genomen.

Harry Blaak

Gerard v.d. Aast

Gert Visser.

Verslag 15 februari bestuurlijke agenda

Bestuurlijke agenda

Beste liefhebbers,

Hierbij willen we u op de hoogte stellen van een uitnodiging die er is verstuurd aan alle afdelingen, secties en platforms. Deze uitnodiging bevat een bestuurlijke agenda waar alle partijen op 15 februari met elkaar over gaan brainstormen. Ook afdeling 7 zal daar vertegenwoordigd zijn, los van de bestuurlijke perikelen die er zijn met het NPO bestuur nemen we onze verantwoordelijkheid om alvast verder te kijken en met elkaar na te gaan denken hoe we de duivensport weer op de kaart kunnen gaan zetten.

Zoals verwoord in onze extra
ledenvergadering van 8 januari jl. zal ook de visie/wensen van de leden hierin
verwerkt gaan worden.

We gaan ervan uit jullie voor dit
moment voldoende te hebben geïnformeerd.

Het bestuur

Kampioenenhuldiging

Zaterdag 25 januari worden de kampioenen van 2019 gehuldigd in “De schildkamp” te Asperen.

Aanvang 16.00. Zaal open 15.45.

Alle leden van afdeling 7 zijn hierbij uitgenodigd.

Ook zullen de winnaars van de afdelingsvluchten worden gehuldigd en de eerste 10 keizer jeugd.

Stand keizer jeugd
2019
Robin Simon Voorthuizen 1
Mark van de Wetering Wijk En Aalburg 2
Quinten van der Poel Nijkerk 3
Joel de Ruiter Bussum 4
annemijn v/d kruk Tiel 5
ValentijnGroenenberg Leerdam 6
Gebr. Diks jl. t-Goy 7
Mandy van den Berg Utrecht 8
Celina van der Kamp Wijk Bij Duurstede 9
K.J. Vos Almere 10

Nog even dit. We sturen geen uitnodiging per post meer. Alles gaat via de site en/of per mail. Dit bespaart papier en geld.

Overzichten extra prijzen

OVERZICHT GRATIS PRIJZEN M19 Pt.St.Maxence 11/05/19
7 1042.0391.007 Erwin Greve PRIJS OP PLAATS 7
OVERZICHT GRATIS PRIJZEN M20 Sezanne 18/05/19
7 0763.0095.007 G.J. van Putten PRIJS OP PLAATS 7
OVERZICHT GRATIS PRIJZEN V21 Lessines 25/05/19
7 1110.9069.003 Comb van Essen/Siebe PRIJS OP PLAATS 7
OVERZICHT GRATIS PRIJZEN E21 Salbris 25/05/19
7 2128.0764.072 J. Hooymans PRIJS OP PLAATS 7
OVERZICHT GRATIS PRIJZEN M24 Melun Andrezel. 15/06/19
7 2128.0438.007 Team Hooymans NL PRIJS OP PLAATS 7
OVERZICHT GRATIS PRIJZEN A24 St.Vincent 14/06/19
7 1712.0500.007 A.C. Versluis PRIJS OP PLAATS 7
OVERZICHT GRATIS PRIJZEN E25 Issoudun 22/06/19
7 0713.9001.001 Comb. Verbree PRIJS OP PLAATS 7
OVERZICHT GRATIS PRIJZEN M26 Soissons (Margi 29/06/19
7 1024.9146.002 J.Poelstra & Znn PRIJS OP PLAATS 7
OVERZICHT GRATIS PRIJZEN V27 Duffel 06/07/19
7 1024.9146.002 J.Poelstra & Znn PRIJS OP PLAATS 7
OVERZICHT GRATIS PRIJZEN A27 Cahors. 05/07/19
7 1020.1679.001 Raymond Schalkwijk PRIJS OP PLAATS 7
OVERZICHT GRATIS PRIJZEN A28 Dax. 12/07/19
7 1024.0937.003 H.R.E. Brakele PRIJS OP PLAATS 7
OVERZICHT GRATIS PRIJZEN E29 Chateaudun 21/07/19
7 2128.0438.004 Team Hooymans NL PRIJS OP PLAATS 7
OVERZICHT GRATIS PRIJZEN F32 Pt.St.Maxence 10/08/19
7 1129.0001.004 J. van Bentum Jr. PRIJS OP PLAATS 7
OVERZICHT GRATIS PRIJZEN N36 Roye 07/09/19
7 1109.9145.039 Anneke & Pierre Faes PRIJS OP PLAATS 7
OVERZICHT GRATIS PRIJZEN N37 Roye 14/09/19
7 1020.9401.050 Comb. van Rooij PRIJS OP PLAATS 7

Winnaar autovlucht Sens 31-08-2019

Enrico Koene Hilversumse Meent 9-1510876

Derbyvlucht Pont St. Maxence 10-08-2019

1e prijs A.J. Veldhuizen Nijkerkerveen 9-1527848
2e prijs M. Kieft Putten 9-1366146
3e prijs D. Hendriksen Amersfoort 9-1511304  

Eventuele reclame kunnen ingediend worden t/m 18-01-2020

De prijswinnaars zullen worden gehuldigd gelijk met de afdelingskampioenen op de feestmiddag/avond op 25 januari in Asperen.

Laatste nieuws

Kalender

juni 2020
M D W D V Z Z
« mei    
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930