Bestuursmededeling

Geachte leden,

Naar aanleiding van de ophef aangaande ons vervoer van de duiven zijn de resterende 4 bestuursleden en de vervoerscoördinator gisteravond, 31 mei 2018, in Baarn bijeen geweest om de recente ontwikkelingen gedurende een drie uur durende sessie te bespreken. In onze vorige publicatie maakten wij al melding van een door ons geplande bijeenkomst. Deze wordt gehouden op woensdag 20 juni om 20 uur in Huis het Bosch, Nieuwe Rijksweg 6, 4128 BN Lexmond. Oorspronkelijk wilden wij hier een informele bijeenkomst houden met als thema hoe wij met elkaar omgaan. Dit naar aanleiding van incidenten op de laadplaatsen, uitingen via Social Media en een bij de voorzitter bezorgde brief. Op het moment dat wij tot deze bijeenkomst besloten was het bestuur nog voltallig.

Mede naar aanleiding van het bedanken voor het bestuur door Constance Zondag, de solidariteitsverklaring van de op 2 maart 2018 benoemde Evert Kampert Sr. en de reacties op het vervoer naar Pont St. Maxence van 26 mei jongstleden hebben wij besloten tot een Bijzondere Algemene Ledenvergadering. Dat houdt in dat alleen de bij ons geregistreerde kiesmannen van onze voorjaarsvergadering van 2 maart jongstleden spreekrecht hebben deze avond. Wij gaan er van uit dat alle verenigingen hun leden hierover zullen informeren en vergaderingen zullen beleggen om gezamenlijk tot een oordeel te komen. Het is van het grootste belang dat alle verenigingen vertegenwoordigd zullen zijn. Hier wegblijven als verenigingsbestuur vinden wij geen optie.

Ten aanzien van hardnekkige geruchten willen wij u het volgende melden. Het is ons nooit gebleken dat de vervoerscoördinator zich bemoeit het tijdstip van de lossingen. Tevens willen wij u duidelijk maken dat op vrijdagmiddag 25 mei onze duiven met beide containers wel degelijk bij de losplaats La Ferté St. Aubin zijn geweest. Het klopt dat er op de site van Compuclub Orléans heeft gestaan. Dat was het gevolg van een wijziging op het concept vliegprogramma dat wij eerder aan Compuclub hadden gezonden als gevolg van de wens van de liefhebbers op de kortste afstanden om boven de 500 km te willen concoursen in verband met diverse competities.

Wat zijn onze te nemen stappen met het oog op het ordelijk laten verlopen van de rest van het vliegseizoen:

  • Via een drietal brieven uit de Regio B1 bereikten ons klachten over de belading van de container voor de wedvlucht vanuit Pont St. Maxence op 26 juni jongstleden. Terechte klachten en ingediend volgens de enige juiste manier, een schrijven/ email aan onze secretaris. De container had anders beladen moeten worden en toen een groot verschil in belading was geconstateerd hadden wij de belading containers meer evenwichtig moeten verdelen. Om dit op de wedvlucht vanuit Peronne te voorkomen worden de beide containers met als startpunt Velddriel en Nijkerk volledig en aansluitend beladen (er is immers sprake van gematigde temperaturen) en op de laadplaats Meerkerk op getal gebracht. Zodra wij problemen op dit punt verwachten mag u actie van ons verwachten.
  • Ter registratie van de door sommigen hoog ingeschatte verblijfstemperatuur tijdens transport en verblijf op de losplaats van onze duiven in de containers schaffen wij dataloggers aan die op diverse niveaus in de gangpaden zullen worden gemonteerd en na de vlucht uitgelezen.
  • Wij als bestuur hebben naar aanleiding van het overleg van 31 mei jongstleden het vertrouwen dat wij met onze vervoerscoördinator het seizoen afmaken, waarbij wij met uw hulp de knelpunten die er nu zijn op willen lossen. In onze publicatie van 5 december hebben wij kandidaten gevraagd voor vervoer en lossingen. Gelukkig is de lossingscommissie destijds snel gevormd, maar kandidaten voor het vervoer hebben zich toen niet en nu ook niet gemeld. Wij kunnen de problemen blijkbaar niet opgelost krijgen zonder uw hulp, dus nogmaals een beroep op u om ons hierin te ondersteunen.
  • Ons doel is en blijft het veilig, volgens de regels verantwoord en tegen zo laag mogelijke kosten vervoeren van onze duiven. Dat houdt dus niet in dat wij het dierenbelang met het oog op financiën uit het oog verliezen. Om goede afspraken te maken met onze twee vervoerders plant onze vervoerscoördinator samen met de penningmeester ca. 6 weken voor het vliegseizoen, afhankelijk van de laatste besluiten op onze voorjaarsvergadering begin maart, hoeveel containers naar iedere wedvlucht moeten worden ingezet. Dit jaar zijn dat er ongeveer 110. Het is dus niet makkelijk om niet te zeggen onmogelijk door het tekort aan chauffeurs bij alle transportondernemingen om bij een groter aanbod van duiven een extra auto in te zetten.

Wij hopen u hiermee te hebben geïnformeerd en zullen u op 20 juni verdere openheid van zaken geven. Hiervoor ontvangt u binnenkort een agenda en een bespreek stuk over de voorbije jaren sinds 2015 en de toekomst van onze afdeling.

Het bestuur.

Mededelingen wk 22

Constance Zondag en Evert Kampert SR hebben helaas besloten hun bestuursfunctie per direct neer te leggen.
Hun besluit heeft geen invloed op de voortgang van de wedvluchten.
Wij hadden al een bijeenkomst gepland met al onze verenigingen. Tijdens deze bijeenkomst zullen wij u verder informeren. De uitnodiging hiervoor volgt nog.

Het bestuur.


Melden van de Duiven t.b.v. afdeling 7

Er hoeft alleen maar gemeld te worden op de nationale vluchten.
Dus dagfond Chateauroux, nationaal jonge duiven en de sector en nationale marathon vluchten.

Alleen nationaal melden is dan verplicht. Voor de regels hiervoor zie instructies NPO.
Ook als er niet gemeld hoeft te worden voor een van de bovengenoemde vluchten bij de NPO is het wel voor afdeling 7 verplicht.
Melden via de Compuclub meldsite

Periqueux week 22 is het dus niet verplicht om te melden via Compuclub/Nationaal. Maar dit kan wel!
Melden in uw vereniging zal wel moeten gebeuren.
 

E21

Uitslag E21 Orleans. Allen van harte gefeliciteerd.

E21 Orleans

of as PDF E21

 

Mededelingen week 21

Geachte leden,

Ondanks grote inspanning van onze convoyeurs ter plaatse en het ingebreke blijven van de correspondent is het terrein te La Ferte St. Aubin niet toegankelijk.
Geschikte losplaatsen in de directe nabijheid zijn niet voorhanden.

Daardoor zijn wij genoodzaakt uit te wijken naar Orleans.

Helaas moeten wij ons op overmacht beroepen. Een langere afstand vonden wij onder deze omstandigheden onverantwoord.

Het bestuur.

 

Mededelingen wk 20

Het geschatte aantal duiven wat er op Perigueux van 1 juni zal worden ingekorfd komt op ca. 1300/1400 duiven volgens de opgave van de verenigingen. Dit hangt natuurlijk sterk af van de weersverwachtingen, maar hierdoor zullen we wel zelf vervoeren en blijft het Perigueux.

Zoals de laatste jaren gebruikelijk worden al de marathonvluchten vervoerd in de grote manden. Indien uw vereniging op 1 of meerdere vluchten inkorft zult u dus grote manden nodig hebben. Indien u deze nog niet heeft geef het dan z.s.m. door zodat dit geregeld kan worden.

————-

Dit jaar organiseert Brabant 2000 africhtingen waar ook in onze afdeling op kan worden ingekorfd. Deze worden zo goed als compleet door B2000 geregeld.

Ook de lossingen worden door B2000 bepaald. Onze Lossingscommissie heeft daar weinig tot niets over te zeggen. Voor info betreffende de lossingen e.d. verwijzen wij u dus naar hun site.

 

Extra africhting B2000

Bericht africhtingen Brabant 2000:

Nadat de africhtingsvlucht van zondag 13 mei is afgelast hebben we van diverse marathonspelers de vraag gekregen of we voor a.s. woensdag 16 mei een extra opleervlucht vanuit Roye willen organiseren. (inkorven op dinsdag).

Dit inkorven is alleen in de inkorflokalen van de verkorte ophaalroute.

Ophaaltijden:

Soest                    inkorven tussen 18.00 en 19.30

Kerkdriel             inkorven tussen 19.00 en 20.00

 

De africhting zondag 20 mei wordt Quievrain i.p.v. Menen.

Uitslag M19

Hierbij de eerste 10 van M19 nateuil. Allen gefeliciteerd.

M19 of als pdf

Africhting Brabant 2000 13-05-2018 afgelast

Gelet op de slechte weersverwachting voor zondag 13 mei zal de africhtingsvlucht Roye met verkorte ophaalroute worden afgelast !!

Met vriendelijke groet,

 

Brabant 2000

Mededeling wk 19

Geachte leden,

Naar aanleiding van diverse incidenten op onze laadplaatsen en de u bekende dreigbrief informeren wij u over de huidige stand van zaken.

Enkele weken geleden heeft er een incident plaatsgevonden tussen leden van een verenging en onze vrijwilligers voor het vervoer en transport van onze duiven.
Daar hebben wij handelend in moeten optreden.

Vrijdagavond 4 mei heeft er op een andere laadplaats wederom een incident plaatsgevonden tussen leden van een verenging en onze vrijwilligers voor het vervoer en transport van onze duiven.
Wij vinden het schandalig dat op de avond waarop de slachtoffers van geweld worden herdacht dit soort incidenten plaatsvinden. De convoyeur en chauffeur hebben dit als zeer bedreigend ervaren.
Uiteraard heeft de werkgever van de chauffeur naar ons gereageerd en ons te kennen gegeven dat ingeval van herhaling de trekker zal worden losgekoppeld van de oplegger/ container en er geen duiven voor ons meer zullen worden vervoerd.
Met klem benadrukken wij dat onze verantwoordelijken op de laadplaats door ons zijn gevraagd deze taak te vervullen met alle daarbij behorende bevoegdheden. Zij zijn dus beslissingsbevoegd en de verenigingen dienen de aanwijzingen te volgen.
Ons uitgangspunt is dat wij zo veel als mogelijk onder gelijke omstandigheden vervoeren en gelijktijdig lossen waardoor van enige beïnvloeding van het verloop van de wedvluchten geen sprake kan zijn. Alle aannames en veronderstellingen daaromtrent zijn louter speculatief en niet door wetenschappelijk bewijs ondersteund. Al onze mensen doen wekelijks hun uiterste best om u optimaal van de duivensport te laten genieten. Daar past geen bedreiging of handtastelijkheden bij. Als we het met elkaar oneens zijn zijn daar talloze andere wegen voor. Onze mensen moeten ook met plezier hun taak kunnen vervullen. In deze tijd is het geen enkel probleem via de telefoon of email uw vragen te stellen. Voor dringende zaken hebben onze mensen altijd het nummer van de voorzitter of secretaris tot hun beschikking.

Op dinsdagavond 8 mei is er indringend gesproken met de besturen van alle verenigingen uit de betrokken regio met betrekking tot het laatste incident. Woensdag 2 mei al met de andere betrokkenen. Negatieve energie die we veel beter kunnen benutten.
Al eerder gaven wij u te kennen dat het vliegseizoen 2017 ons heel veel interne spanningen heeft gegeven en direct daardoor 2 zeer gewaardeerde bestuurders en de voltallige lossingscommissie hebben verloren.
U zult begrijpen dat we dit niet nog eens laten gebeuren.

Alle veroorzakers hebben van onze een zeer ernstige waarschuwing gehad. Wij houden de betreffende verenigingen verantwoordelijk voor een ordentelijk verloop vanaf nu. De eerste de beste die nu nog over de schreef gaat wordt direct aangeklaagd voor een tuchtmaatregel bij het ISR.
Gelukkig kunnen wij u wel melden dat allen diepe spijt hebben betuigd.

In het kader van de voorbije vier weken wensen wij in gesprek te gaan met de besturen van al onze verenigingen over hoe met elkaar om te gaan en om dit soort incidenten te voorkomen.
Realiseer u dat de rek er bij ons nu echt wel uit is. Niet voor niets stond in een vorige publicatie dat wij hebben overwogen al onze taken per direct neer te leggen. Wanneer een van onze twee vervoerders als gevolg van dit soort zaken stopt met het vervoer van onze duiven dan kunnen wij die keuze niet eens meer maken. Dan is er geen duivensport meer mogelijk in Afdeling 7 Midden Nederland.

Aan u allen de oproep om dat te voorkomen.
Behandel elkaar met respect. Bewandel met uw opmerkingen de geëigende paden. Bezoek onze vergaderingen hetgeen bijna één derde deel van de verenigingen heeft nagelaten het afgelopen jaar.

Tot slot bedanken wij allen voor de tientallen steunbetuigingen die wij mochten ontvangen. Dat heeft ons gesterkt in het besluit om door te gaan.

 

Het bestuur.

M19

De vlucht Nanteuil aankomend weekend gaat door. Er zal hier en daar nog wel wat geregeld moeten worden, maar daar komen we morgen nog even op terug.

De uitslagen van afgelopen weekend komen morgen reeds bij de verdeelpunten aan i.v.m. Hemelvaartsdag.

De voor het seizoen bestelde labels e.d. worden deze week afgeleverd en/of meegegeven met de auto in regio B en C. Die ontvangt u dus deze of volgende week. Onze voorraad was niet toereikend en we hebben dus bij moeten bestellen.