Huldiging

Zaterdag 2 februari huldigen wij de afdelingskampioenen in Asperen.

De eerste 10 en de 3 duifkampioenen per onderdeel zullen worden gehuldigd. Ook zullen de extra prijzen worden uitgereikt en zullen de afdelingsvluchtwinnaars een herinnering krijgen. 

Van de jeugd worden de eerste 10 keizer generale gehuldigd. (zo rond 15.45)

Ook de 3 beste verenigingen van afdeling 7 worden gehuldigd. Dit alles met muziek en tussendoor een buffet. 

Mocht u niet bij de liefhebbers zitten die gehuldigd worden kunt u altijd komen om ze te feliciteren of gewoon voor de gezelligheid natuurlijk.

Er volgt nog een uitnodiging per mail en/of per post, maar mocht u deze niet ontvangen hopen wij u toch te kunnen feliciteren.

Zaterdag 2e februari de Schildkamp in Asperen. De zaal gaat open om 15.00 en we starten om ca. 15.15 met de huldigingen.

Info 13-01

Geachte leden,

Afgelopen week heeft het bestuur vergaderd dit zijn de belangrijkste mededelingen hieromtrent:

Een belangrijk punt is het aanstellen van een nieuwe voorzitter. Om niet onnodig te vergaderen en rekening houdend met de reglementen willen we dit punt behandelen tijdens de voorjaarsvergadering welke op vrijdag 22 februari 2019 in de Schildkamp te Asperen plaats zal vinden.

Voorstellen voor deze vergadering kunnen tot 02 februari 2019 door de verenigingen worden ingediend. Aangezien we hebben gekozen voor het Nationaal vliegprogramma willen wij de verenigingen verzoeken geen voorstellen in te dienen die hier betrekking op hebben. Op dit moment zijn we druk bezig om het programma te voorzien van geschikte losplaatsen, een pittige klus omdat we zowel binnen de afdeling en op de sectorale vluchten ook met de zusterafdeling rekening moeten houden met zowel de minimale als maximale afstandseisen. Zodra hier meer duidelijkheid over is zal dit met u worden gedeeld en mochten hier onoverkomelijke zaken in staan dan kan hier natuurlijk wel over worden gesproken.

Verder hebben wij ook aangegeven dat er binnen 14 dagen een informatieavond worden georganiseerd met de mensen die zich hebben opgegeven voor of reeds zitting hebben in een commissie alsmede de voorzitters van de regio’s. Dit betreft de volgende commissies:

  • Lossingscommissie
  • Vervoerscommissie
  • Wedvluchten/concours veiligheid

Naast bovenstaande commissies willen we werken met werkgroepen. Een werkgroep is van tijdelijke aard en zal voor een bepaald vraagstuk op tijdelijke basis worden gevormd en als doel hebben om te komen tot een advies/oplossingsvoorstel. Zo zal er op korte termijn een werkgroep worden opgestart die zich gaan richten op het vraagstuk vlieggebieden. Ook zullen vraagstukken als de veranderingen met betrekking tot het elektrisch constateren en het herstructureren van financiën in de toekomst door een werkgroep worden opgepakt.  

Mocht u de komende week geen uitnodiging ontvangen en bent u van menig dat u zich wel heeft opgegeven of als u alsnog u wilt aanmelden voor een van de commissies of de werkgroep dan willen wij u verzoeken om een mail te sturen naar de secretaris. Indien er in de toekomst nieuwe werkgroepen worden opgestart dan zullen wij dit kenbaar maken en heeft u alsnog de mogelijkheid zich hiervoor op te geven.

Wij begrijpen dat er veel gebeurd is in 2018 en dat dit niet allemaal gelopen is zoals we gewild en gehoopt hadden, maar ondanks dat willen wij toch aan u allen vragen om ons te steunen en te helpen om er in 2019 weer een mooi seizoen van te maken.

Bestuur afdeling 7

Afscheid van Bart van de Kuilen als verkoper

Zaterdag 5 januari verkocht de in Midden Nederland zeer bekende verkoper Bart van de Kuilen voor de laatste keer bij Postduivenvereniging Ederveen e.o de bonnen. Er waren veel duivenmelkers aanwezig en toen Bart wilde starten met de verkoop was het eerst tijd voor wat anders.

Bronzen NPO Speld
Hans van de Veer, voorzitter van afdeling 7, kreeg het woord en vertelde over zijn loopbaan als duivenmelker/bestuurder en zijn eerste herinneringen aan Bart van wie hij zeer onder de indruk was. Aan het eind van zijn speech  ontving Bart een prachtige oorkonde met daarop vermeld de bronzen speld.

Een beetje overdonderd begon Bart aan de verkoop en de gekende uitdrukkingen zoals “Kampioenen kopen van kampioenen” en “Let op uw zaak want dit is een tophok met duiven” kwamen ook nu weer langs. Over het bieden zei hij altijd het volgende” Zit niet morgenvroeg aan de keukentafel te miezen tegen je vrouw van Bart wou me niet zien”  “Goed duidelijk je hand opsteken en anders roepen”. 

Bart vindt het na ruim 43 jaar genoeg geweest. “Heb de verkopingen altijd met heel veel plezier gedaan ook al was het als duivenmelker niet leuk om andermans duiven te verkopen vanwege stoppen of overlijden.”
Bart werd door ondergetekende bedankt namens de verenigingen waar hij altijd verkocht had en mocht een grote bos bloemen en een vleesschaal in ontvangst nemen. Tot slot viel hem een groot applaus ten deel is een een mooi hoofdstuk in de duivensport afgesloten.

Tekst en foto Jan Stutvoet

Derby en Autoprijs

De onderstaande uitslag voor de derby en autoprijs was nog niet gepubliceerd. Eventuele reclame kunt u indienen tot 19-01-2019

Derbyvlucht Roye 11-08-2018

1e prijs De Hoog & de Kruijk   Tienhoven met prijs 147

2e prijs Toine van Beers         Ammerzoden met prijs 153

3e prijs Toine van Beers         Ammerzoden met prijs 157

Autovlucht Nanteuil 18-08-2018

Kampert & Zn                         Kootwijkerbroek met prijs 3

2019

Via deze weg willen wij als bestuur afdeling 7 u allen een goed en gezond 2019 wensen met hopelijk ook een goed seizoen.

Wij hadden gehoopt u voor de feestdagen een schema te kunnen geven hoe e.e.a. zou moeten gaan lopen. Echter duurt het allemaal iets langer dan we gerekend hadden. Volgende week zitten we als bestuur weer bij elkaar en zullen we snel de voorgang melden. 

info voorzitter

Geachte leden,

De afgelopen twee weken hebben er gesprekken met de twee kandidaten voor het voorzitterschap van afdeling 7 plaatsgevonden, dit na de uitgestelde verkiezing van 2 november.

Op basis van de gevoerde gesprekken heeft de heer Bransen te kennen gegeven zijn kandidatuur definitief in te trekken.

Daarnaast heeft de heer Vink te kennen gegeven dat hij meer gedijt in een andere rol dan die van voorzitter.

Dit betekent logischerwijs dat wij de zoektocht naar een nieuwe voorzitter opnieuw moeten starten en u de mogelijkheid heeft om uzelf als kandidaat aan te melden.

Uiteraard hebben wij als bestuur ook nagedacht over de wijze waarop we de afdeling op de juiste manier kunnen begeleiden richting GPS2021 zonder hiermee onze identiteit te verliezen en zijn van mening dat de heer Harold Arrisse binnen deze context een geschikte voorzitter zou zijn.

Wij dragen de heer Arrisse dan ook voor als kandidaat-voorzitter.  

U kunt u opgeven als tegenkandidaat voor bovengenoemde functie t/m 14 december 2018.

Ook zullen we op korte termijn contact zoeken met de verschillende personen die zich hebben aangemeld voor een commissie. De eerdere overlegronde is dan zeker ook niet voor niets geweest. Uiterlijk 23 december zullen wij dan aangeven hoe de verdere procedure gaat lopen.

Zoals tijdens de vergadering besproken zal de heer v.d. Veer aanblijven als voorzitter tot de nieuwe voorzitter is gekozen.

Bestuur afdeling 7

Voorzitter

Het nieuwe bestuur heeft afgelopen week een eerste overleg gehad en dit is naar tevredenheid verlopen.

Aankomende week/weken richten we ons op de gesprekken met de kandidaten voorzitter en het is de bedoeling dat we daarna in gesprek gaan met de mensen die zich hebben opgegeven voor een commissie en de mensen die hier al zitting in hebben.

Als er nieuws is betreffende de kandidaten en het proces om een voorzitter te kiezen zullen wij u dat hier gelijk melden.

Eindstanden

U had nog wat eindstanden van speciale competities tegoed.

Nieuws NPO

Van de NPO hebben wij een Update ontvangen zodat wij jullie kunnen informeren over ontwikkelingen en voortgang op diverse onderwerpen. Dit is wat te veel tekst om hier te plaatsen dus download hier de update: update NPO

Secties

Zaterdag 13 oktober zijn er vergaderingen van de verschillende secties.

U heeft u kunnen opgeven voor 1 of 2 secties en kan u stem dus laten horen op deze vergaderingen. Bijgevoegd zijn wat stukken. Er zijn er ongetwijfeld nog meer, maar ik heb niet van alle secties stukken ontvangen.