Ledenvergadering 2

Geachte leden,

Vrijdag 27 oktober jongstleden hebben wij onze ledenvergadering gehouden in De Schildkamp te Asperen.
De vergadering kende een goed verloop en een veelal positieve uitkomst.

Helaas heeft Ronald Veenendaal, hoofdzakelijk naar aanleiding van de publicaties op Sociaal Media, besloten zijn functie per direct neer te leggen.
Dat nieuws bereikte ons volslagen onverwacht op 2 oktober jongstleden. Met Ronald verlaat heel veel actuele en parate kennis over moderne duivensport ons bestuur.
Berichten van een gedwongen vertrek onder druk van de blijvende bestuursleden zijn volledig uit de lucht gegrepen. Zijn inbreng en scherpte op details gaan we echt missen. Te zijner tijd zullen wij op gepaste wijze afscheid nemen.

Een bijzonder negatief aspect op de vergadering bleek de presentielijst. Van de 49 verenigingen waren er 29 aanwezig, 8 met kennisgeving afwezig en 12 zonder kennisgeving.
Met name verenigingen uit regio A en B waren de grote afwezigen.

Dat vinden wij een bijzonder slechte ontwikkeling. Tijdens de vergadering is het vliegprogramma 2018 vastgesteld, verantwoording afgelegd voor ons beleid van het afgelopen vliegseizoen, gesproken over de visie naar de toekomst en op details zijn er besluiten genomen ten aanzien van de NPO Ledenraad van 4 november. Natuurlijk zijn er altijd grondige redenen om onze afdelingsledenvergadering niet te (kunnen) bezoeken, maar dat moet een uitzondering zijn. In onze democratische structuur is met name de afdelingsvergadering het moment om MET elkaar te besluiten over heden en toekomst. Door weg te blijven, al dan niet met kennisgeving, geeft u onvoldoende invulling aan dat proces en doet u talloze leden van onze organisatie tekort. Wij hebben elkaar al zo hard nodig. Noteer alvast de datum 3 maart 2018 in uw agenda voor de volgende afdelingsledenvergadering en zorg dat u er allen bent vertegenwoordigd door uw kiesmannen of reservekiesmannen.

 

Het Bestuur.

Voorwoord ledenvergadering 27 oktober 2017

 

Ledenvergadering

Aangepast 27-10-2017: Amendement NPO toegevoegd.

Vrijdag 27 oktober houden wij onze afdelingsledenvergadering in Asperen.

Download hier de agenda en stukken. Tevens zijn hier de stukken van de NPO vergadering te downloaden.

000-Agenda afdelings verg 27 oktober 2017

003-bijlage bij agendapunt 3

006 bijlage bij agendapunt 6

007 bijlage bij agendapunt 7

007a ver 1725 AFD NPO 2017

007b ver 1016 Voorstel afdelingsvergadering 27 okt 2017

007c ver 1020 Voorstellen Najaarsvergadering Afdeling 7

008 NPO LR 04-11-2017 Agenda

008 NPO LR 04-11-2017 AP 3 – Vaststelling notulen

008 NPO LR 04-11-2017 AP 4 – Begroting 2018

008 NPO LR 04-11-2017 AP 5 – A Vliegprogramma 2018

008 NPO LR 04-11-2017 AP 5 – B Sectie en Platformreglement

008 NPO LR 04-11-2017 AP 5 – C gewijzigd Huishoudelijk Reglement

008 NPO LR 04-11-2017 AP 5 – Voorblad

008 NPO LR 04-11-2017 AP 6 – Voorstellen afdelingen

 

Nagekomen amendementen:

NPO LR 04-11-2017 AP 5A – Amendementen preadviezen vliegprogramma 2018

Diverse prijzen

Overzicht winnaars gepoulde extra prijzen.

Beste Jaarling competitie:

1 Comb. T. Jonkers Delwijnen 61655512 9 7337.5
2 Comb van Essen/Sieben Baarn 61368221 8 6705.9
3 R. & S. van Gameren Houten 61356436 8 6526.2

Download hier de eerst 20BesteJaarling

 

Beste Jong competitie:

1 J. den Hartog en Zn. Culemborg 71073314 7 5680.0
2 A. van Amerongen Baarn 71108986 7 4589.0
3 Comb. van Rooij Tull En ‘T Waal 71081213 6 4070.5

Download hier de eerst 20 BesteJongeDuif

 

Winnaars Top 25:

1 J. Poelstra & Znn 2 Utrecht 71087092 5 4765.1
2 J. den Hartog en Zn. Culemborg 71073314 5 4372.7
3 Comb.Boeve & Drost Putten 71810437 5 3801.9
4 Dennis van Ingen Leerdam 71276891 4 3786.1

Download hier de eerste 20 Top25

 

Winnaars Derby vlucht Roye 13-08-2017

1 D. van Oort Zaltbommel (prijs 4 afd)
2 D. van Oort Zaltbommel (prijs 5 afd)
3 D. van Oort Zaltbommel (prijs 6 afd)

 

Winnaar Autovlucht Pt.St. Maxence 19-08-2017

v. Velzen & v. Utrecht Tiel met prijs 2.

 

Reclame op bovenstaande uitslagen zijn mogelijk t/m 10 november 2017 bij de afdelingssecretaris.

Lossingscommissie

 

Eerder heeft de lossingscommissie een bericht geplaatst onder de lossingsberichten. In het kader van transparantie plaatsen wij hem nu dus hier op onze Home Page.

Bericht Lossingscommissie:

In teveel zaken verschillen wij van mening met het bestuur van afdeling 7, dat heeft ons doen besluiten om per direct met de LC te stoppen.

Met vriendelijke groet,
Johan den Hartog en Piet Verbree.

Wij betreuren dit genomen besluit, maar respecteren het natuurlijk wel.

 

Start enquête

Zoals gisteravond besproken heeft u nog een paar dagen om uzelf op te geven voor de enquête. Dit kan door een e-mail voorzien van uw naam, verenigings- en lidnummer te mailen naar enquete_afdeling7@ziggo.nl
In de enquête, die komende vrijdag zal worden verstuurd, zullen een aantal vragen die gisteren ter sprake gekomen zijn worden meegenomen.

Bestuur afdeling 7

 

A.s. vrijdag op de afdelingsledenvergadering zullen we u verder informeren over de enquête. 

Reclame

Volgens opgave van Compuclub zouden alle ingediende reclame nu verwerkt moeten zijn.

Hierbij verzoek ik u dus allen om dit te controleren.
Mocht er iets niet kloppen of niet verwerkt zijn kunt u hier nog reclame opmaken t/m 02-10-2017.

 

Discussie avond

Tijdens de ledenvergaderingen is er eigenlijk niet echt ruimte om met elkaar van gedachte te wisselen over wat er anders kan of moet. Ook horen we niet wat er juist goed is en waar we dus mee door moeten gaan.

Graag zouden wij dus voordat de stukken van de vergadering verstuurd worden graag een open discussieavond houden. Zo kunnen we horen wat er volgens de leden goed gaat en wat er beter kan en kunnen we dit proberen mee te nemen in de voorstellen naar volgend seizoen.

Alle leden zijn hierbij uitgenodigd. U hoeft dus geen bestuurslid of afgevaardigde te zijn van uw vereniging.

Deze discussieavond is op vrijdag 29 september en start om 20.00. Locatie:

Huis het Bosch
Nieuwe Rijksweg 6
4128 BN Lexmond

 

Stukken

Nu het vliegseizoen er weer op zit zullen we weer gaan terugkijken en vooruitkijken.

De afdelingsledenvergadering is 27 oktober 2017 in Asperen. De stukken voor deze vergadering zullen zo rond 6 oktober verstuurd worden. Indien u iets wil indienen dient dat binnen te zijn uiterlijk 3 oktober, zodat wij dit in onze bestuursvergadering kunnen meenemen en nog opnemen in de vergaderstukken.

 

Tevens willen wij u er op wijzen dat er nog enkele reclame lopen op de uitslagen en standen. Deze zijn dus nog niet definitief.

Bij overstaan worden de extra kosten in rekening gebracht. Deze zijn voor N36 20 cent per duif. Hierdoor komt de vrachtprijs op 82 cent per duif. De betaalstaten zoals deze nu bij Compuclub te downloaden zijn hebben nog het oude tarief. Deze dus niet gebruiken! Deze worden nog aangepast.

WK 36

Bij veel regenval kunnen de wagens de losplaats Morlincourt slecht op en af komen. Om dit weekend niet tegen problemen aan te lopen hebben we besloten om de losplaats aan te passen in Roye. Hebben we eerder dit jaar ook al gevlogen zie daar de afstand.

 

Verder zijn er nog wat problemen met de kampioenspuntenuitslag enkele liefhebbers/verenigingen ontbreken onterecht. De eindstanden zijn dus nog niet definitief!

Afgelopen weekend zijn er problemen geweest met het inlezen van Benzing en Bricon klokken. Deze zitten boven hun maximaal aantal vluchten in de klok, hierdoor kan het gebeuren dat het aantal duiven op de verschillende niveaus niet goed wordt overgenomen. Controleer na het inlezen dit dan ook goed voordat de gegevens worden doorgestuurd naar Compuclub!!

Melun

Er is wat onduidelijkheid over de vlucht Melun. Dit jaar is er geen nationale jonge duivenvlucht meer.

Inkorven bij een nationaal inkorfcentrum is dus niet nodig en kan in de eigen vereniging als er minimaal 5 deelnemende liefhebbers zijn.