alternatief voorstel indeling afdeling 7, 8 en 9

Geachte leden,

Op 23 augustus 2019 heeft de sectie dagfond namens de NPO
een concept voorstel gelanceerd betreffende een herindeling van sectoren in
Nederland. Ook in Op de Hoogte van die dag is hieraan aandacht besteed.

De presentatie is besproken tijdens een bijeenkomst op 16
september 2019. Deze presentatie is terug te kijken via de link https://www.youtube.com/watch?v=mysc8ncWyPc
en men is voornemens dit per 2020 te laten ingaan.

Afdeling 7 en de vertegenwoordigers van de verenigingen
hebben zich tijdens de voorjaarsvergadering 2019 uitgesproken voor
veranderingen te zijn en het plan GPS 2021 te willen volgen.

Echter nu de details van deze veranderingen duidelijk worden
ontvangt het bestuur afdeling 7 nogal wat verontrustende berichten. Het laatste
voorstel betreffende herindeling neemt deze zorgen zeker niet weg.

De afdelingen 7, 8 en 9 hebben aangegeven ook in de toekomst
te willen blijven samenwerken en zijn van mening deze herindeling anders aan te
vliegen.

Via dit bericht willen wij de leden van afdeling 7 hiervan
op de hoogte brengen.

Vanaf begin 2019 zijn de afdelingen 7, 8 en 9 in gesprek
geweest hoe wij kunnen bijdragen aan de herstructurering van vlieggebieden.
Daarbij zijn een aantal uitgangspunten gehanteerd.

1. Blijvende samenwerking afdelingen 7/8/9;

2. Vlieggebieden van ongeveer 50 km diep en 30 km breed;

3. Vlieggebieden van ongeveer 400 actieve leden;

4. Herstart pilot in 2020 op gezamenlijke vluchten;

5. Daadwerkelijk vliegen in de nieuwe gebieden op de nalijn
van 2020;

6. In werking treden nieuwe vlieggebieden in 2021;

7. Herstructurering bestuursstructuur.

Het volgende CONCEPT indeling is hierbij gemaakt.

De komende maanden zal een commissie samengesteld uit
bestuursleden en leden vanuit de 3 afdelingen toewerken naar een definitief
voorstel dat ter tafel komt tijdens de najaarsvergaderingen.

Hierbij zal uitgelegd gaan worden hoe wij denken dit te gaan
realiseren/wat de voordelen/mogelijkheden zijn. Ook willen wij het NPO aangeven
hiermee rekening te gaan houden in plaats van afdeling 7 in 5 stukken te delen.

Wij denken met dit voorstel de leden van afdeling 7 een
alternatief te kunnen bieden en zijn ons ervan bewust dat bovenstaande alleen
kan doorgaan met uw goedkeuring ter vergadering.

Secties

Wanneer leden een voorstel willen (voor)bespreken tijdens één van de Sectievergaderingen van 5 oktober aanstaande, dan dient het voorstel uiterlijk 21 september 2019 ingediend te zijn bij de betreffende sectie. Zie ook de NPO Update van 27 augustus jongstleden.

Ook als u een sectievergadering wil bijwonen met stemrecht dient u zich uiterlijk 21 september aan te melden bij de gewenste sectie.

Melun

Gisteren heeft de correspondent van Melun aangegeven dat de originele losplaats vanwege mais niet echt geschikt was om te lossen. Hierop is er uitgeweken naar een nabij gelegen alternatief. Het coördinaat van deze losplaats is 483658.5 / 023742.1

Iedereen succes vandaag met de laatste vluchten.

Wedvlucht F37

A.s. donderdag is het inkorven voor de 2e en laatste sectorale jonge duivenvlucht van 2019.

Inkorven voor deze vluchten vindt uitsluitend plaats in de voor deze vluchten aangewezen nationale/sectorale inkorflokalen.

Let op inkorven in een NIC is verplicht. Minimaal 7 leden en inkorven in grote manden! Tevens zijn de mandenlijsten verplicht!

Lijst NIC’s vluchten F37 aangepast 11-09 19.30

VERENIGING PLAATS melun
0713 De Voordevliegers Voorthuizen 13
0763 De Woudvliegers Putten Gld 13
1010 PV De Bilt De Bilt 13
1020 De Groene Olijftak IJsselstein Utr 13
1031 De Verwachting Tiel 13
1032 ´t Noorden Utrecht 13
1047 De Getrouwe Doffer Utrecht 13
1054 PV Nieuwegein Nieuwegein 13
1101 PV De Plassenjagers Kortenhoef 13
1112 Ons Genoegen Bunschoten 13
1128 De Zwaluw Laren 13
1129 PV Leusden Leusden 13
1139 PV Soest Soest 13
1711 De Snelvlucht Ameide 13
1712 De Snelle Vogel Asperen 13
1725 Snelle Wieken Gorinchem 13
1745 De Snelvlucht Leerdam 13
2128 De Maasbode Velddriel 13

We rijden met 1 auto. Vertrektijden: Leusden 20.15-Utrecht 21.15-Meerkerk 21.45-Velddriel 22.45

Medelingen wk 36

Vanavond inkorven Roye. We rijden met 2 containers.

Een start in Velddriel. Vertrek ca. 20.00. Hierna laden in Utrecht. Vertrek daar om 21.15. Daarna Meerkerk laden, vertrek hier om 22.00.

De andere start in Nijkerk, vertrek uiterlijk om 19.30. Daarna Leusden laden. Vertrek om 20.15. Doorn levert ook aan in Leusden. Hierna laden in Soest. Vertrek uit Soest 21.15.


De vrachtprijs op nacalculatie Lennik/lessines van 18-08 komt uit op 80 cent per duif.

De extra kosten vloeien voort uit dat er een extra toeslag wordt berekend voor de verplaatsing van de vlucht naar de zondag en de kosten voor het wachten tot 15.00 uur.

Autovlucht Sens

31 augustus 2019 vervliegen we de “Auto” hoofdprijs van Afdeling Midden Nederland vanaf Sens ( reserve Melun 14-9-2019)

Hoofdprijs maximaal €5000,-

Resterende bedragen in prijzen van €25,-

Inleg: € 2,50 per duif. inschrijven t/m 24-08-2019

autowedvlucht 2019 WORD

autowedvlucht 2019 PDF

Mededelingen WK 34

A.s. vrijdag 23-08 inkorven voor de verplaatste jonge duivenvlucht Pt. St. Maxence. Vluchtcode F34 (code voor in de klok b.v. 44 aanhouden.)

Tevens inkorven voor de Natourvlucht Quievrain N34.

Vervoersschema Pt St Maxence:

Vertrek Nijkerk om 19.15

Vertrek Leusden om 20.15

Vertrek Utrecht om 21.15

Vertrek Meerkerk om 22.15

Let op! tijden zijn vertrektijden!!

De jonge duiven uit Velddriel worden aangeleverd in Meerkerk en worden daar overgeladen bij de rest.

De laadtijden Natour blijven allemaal gelijk aan het laadschema volgens schema Strepy 23-08.

24-08 uiterste datum voor inleveren deelname formulier autoprijs.

Mededelingen wk 33

Aanpassing 17-08-2019 12.00:

Onze lossingscommissie heeft de weersverwachtingen in de gaten gehouden en heeft geadviseerd om de jonge duiven nog verder in te korten. Hierdoor blijft er weinig verschil meer in afstand van de jonge en de natour. We hebben dus besloten om de vlucht voor de jonge duiven af te gelasten.

De jonge duivenvlucht zullen we volgende week inhalen. Vrijdag inkorven voor Pont. St. Max.

De natourvluchten voor morgen gaan wel door. De kans bestaat wel dat regio B en C gelijk gelost zullen worden.


aanpassing 16-08-2019 10.15:

De laatste dagen hebben we veel contact gehad onderling als bestuur en lc over wat er kan of niet kan.

Zoals het weer er nu uitziet is de verwachting dat zondag rond de middag er een goede kans is om te lossen. Wij hebben dus gezamenlijk besloten om op zaterdag te gaan inkorven voor de natour en de jonge duiven.

De losplaatsen voor de natour blijven gelijk en de jonge duiven korten we in naar Peronne.

Het ophalen van de jonge duiven: De duiven uit Velddriel worden weer aangeleverd in Meerkerk en worden daar over geladen. vertrektijden: Nijkerk 16.15, Leusden 17.15, Utrecht 18.15, Meerkerk 19.15.

Natour vertrektijden: Nijkerk 17.00, Leusden 18.00, Soest 18.00. Velddriel 17.00, Doorn 18.30. Utrecht 18.45, Meerkerk 19.45

Oude mededeling:

Helaas is het aankomend weekend weer twijfelachtig weer. Gelukkig is de sector vlucht voor de jonge duiven al vervallen en zijn we dus wat flexibeler.

We hebben besloten om de jonge duivenvlucht vrijdag in te korven voor Pt.St. Max. Qua afstand maar ca. 10 km korter maar wel mogelijk om op vrijdag in te korven. De verwachtingen voor zaterdag (en ook zondag) blijven echter niet heel goed. Dit is dus geen sectorvlucht en kan met 5 liefhebbers(totaal met de natour) ingekorfd worden in uw eigen vereniging.

De natour blijft ook inkorven vrijdag. De losplaats Wolvertem is inmiddels ook waar wij als afdeling 7 stonden behoorlijk begroeit. De losplaats voor regio A passen we hier dus aan in Lennik. coördinaten: 50.48.14.3/041057.7

Het ophalen van de Natour blijft voor alle regio’s gelijk aan vorige week.

Het ophalen van de jonge duiven: De duiven uit Velddriel worden weer aangeleverd in Meerkerk en worden daar over geladen. vertrektijden: Nijkerk 19.15, Leusden 20.15, Utrecht 21.15, Meerkerk 22.15.

wijziging losplaats nationaal Bourges

Zoals u en wij hebben kunnen lezen wijzigt de losplaats van Nationaal Bourges in Vierzon. (is ca. 5 km korter)

Bericht NPO site:

Losplaats Bourges wordt gewijzigd in Vierzon.

Voor a.s. donderdag staat het inkorven voor de nationale wedvlucht Bourges gepland.

Ook de Belgen hebben zaterdag een nationale wedvlucht vanuit Bourges.

Na gezamenlijk overleg is besloten dat wij gaan uitwijken naar Vierzon.

Zodra de losplaats in Vierzon bekend is, er zijn er daar namelijk twee, zullen wij de coördinaten bekend maken.

Vervolg vliegprogramma

Het laden voor komende week gaat als volgt.

MAANDAG:

Regio A:

Voor Vuren laden maandagavond vertrekt om 19.15 uit Nijkerk daarna laden Leusden vertrekt daar om 20.15. Daarna laden Soest, vertrekt daar 21.15 .

Regio B:

B1 Voor Vuren vertrekt om 21.00 uur uit Utrecht.

B2 Voor Meer/Hazeldonk vertrek om 21.15 uit Meerkerk

Regio C:

Voor Meer/Hazeldonk vertrekt om 20.15 uit Veldriel daarna laden Doorn vertrekt daar om 21.30


DINSDAG:

Bergerac inkorven in NIC’s, aanvoeren op de vertrouwde plaatsen in de grote manden. Vertrek Soest 20.30, IJsselstein 21.30, Velddriel 22.30 vertrek naar overlaadpunt waar onze duiven met afdeling 8 meegaan.


DONDERDAG:

Op donderdag Nationaal Bourges. We vertrekken stipt om 20.30 uit Leusden daarna laden Utrecht. Vertrek daar rond 21.15, daarna laden IJsselstein, vertrek daar ongeveer 22.00 uur daarna laden Velddriel. Vertrek naar verzamelplaats voor bijladen andere afdeling. LET OP! Alleen aanvoren in grote manden en overal manden op aantal maken.


VRIJDAG:

Vrijdag jonge duiven Niergnies. (LET OP! mogen alleen jonge duiven mee)

Vertrekt 19.15 uit Nijkerk en om 20.15 uit Leusden , Doorn levert ook aan in Leusden. Daarna laden Utrecht  vertrekt daar om 21.15 daarna laden Meerkerk. De jonge duiven van Velddriel regio C worden in Meerkerk aangeleverd en worden hier bijgeladen.

Vrijdag Natour regio A africhting Minderhout. Volgens normaal schema.

Regio B1 Natour vlucht Minderhout laden in de 6. Met aanvoeren jonge. Vertrek ca. 21.30

Regio B2 Natour vlucht Wolvertem. Laden in de wagen waar de jonge van regio C mee worden aangevoerd voor overladen. Laden nadat de jonge regio C en regio B2 zijn geladen. Aanvoeren natour en jong om ca. 21.45

Regio C Natour vlucht Wolvertem. Vertrek om 20.15 uit Velddriel en daarna laden in Doorn.


De vrachtprijzen voor de africhting dinsdag zijn voor alle 3 de regio’s 47 cent per duif. De vrachtprijs voor de natour zaterdag is 40 cent per duif.

De vrachtprijzen op nacalculatie voor de vluchten die pas zijn blijven overstaan worden: V29 Lessines 68 cent per duif. E29 Chateaudun 1,45 per duif.

Door het aanpassen van de eerste vlucht van de natour in regio A in een africhting zouden er hier verenigingen in de problemen kunnen komen met het inkorven van de jonge duivenvlucht met het aantal liefhebbers. Hierdoor hebben wij eenmalig besloten om de africhting ook te tellen voor het aantal inkorvende leden. Er dient dan wel een registratie te worden gemaakt van de inkorvende leden om aan te kunnen tonen dat er voldoende inkorven de leden aanwezig waren.

Laatste nieuws

Kalender

februari 2020
M D W D V Z Z
« jan    
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
242526272829