Info 13-01

Geachte leden,

Afgelopen week heeft het bestuur vergaderd dit zijn de belangrijkste mededelingen hieromtrent:

Een belangrijk punt is het aanstellen van een nieuwe voorzitter. Om niet onnodig te vergaderen en rekening houdend met de reglementen willen we dit punt behandelen tijdens de voorjaarsvergadering welke op vrijdag 22 februari 2019 in de Schildkamp te Asperen plaats zal vinden.

Voorstellen voor deze vergadering kunnen tot 02 februari 2019 door de verenigingen worden ingediend. Aangezien we hebben gekozen voor het Nationaal vliegprogramma willen wij de verenigingen verzoeken geen voorstellen in te dienen die hier betrekking op hebben. Op dit moment zijn we druk bezig om het programma te voorzien van geschikte losplaatsen, een pittige klus omdat we zowel binnen de afdeling en op de sectorale vluchten ook met de zusterafdeling rekening moeten houden met zowel de minimale als maximale afstandseisen. Zodra hier meer duidelijkheid over is zal dit met u worden gedeeld en mochten hier onoverkomelijke zaken in staan dan kan hier natuurlijk wel over worden gesproken.

Verder hebben wij ook aangegeven dat er binnen 14 dagen een informatieavond worden georganiseerd met de mensen die zich hebben opgegeven voor of reeds zitting hebben in een commissie alsmede de voorzitters van de regio’s. Dit betreft de volgende commissies:

  • Lossingscommissie
  • Vervoerscommissie
  • Wedvluchten/concours veiligheid

Naast bovenstaande commissies willen we werken met werkgroepen. Een werkgroep is van tijdelijke aard en zal voor een bepaald vraagstuk op tijdelijke basis worden gevormd en als doel hebben om te komen tot een advies/oplossingsvoorstel. Zo zal er op korte termijn een werkgroep worden opgestart die zich gaan richten op het vraagstuk vlieggebieden. Ook zullen vraagstukken als de veranderingen met betrekking tot het elektrisch constateren en het herstructureren van financiën in de toekomst door een werkgroep worden opgepakt.  

Mocht u de komende week geen uitnodiging ontvangen en bent u van menig dat u zich wel heeft opgegeven of als u alsnog u wilt aanmelden voor een van de commissies of de werkgroep dan willen wij u verzoeken om een mail te sturen naar de secretaris. Indien er in de toekomst nieuwe werkgroepen worden opgestart dan zullen wij dit kenbaar maken en heeft u alsnog de mogelijkheid zich hiervoor op te geven.

Wij begrijpen dat er veel gebeurd is in 2018 en dat dit niet allemaal gelopen is zoals we gewild en gehoopt hadden, maar ondanks dat willen wij toch aan u allen vragen om ons te steunen en te helpen om er in 2019 weer een mooi seizoen van te maken.

Bestuur afdeling 7

Reacties zijn gesloten.