Mededeling

Geachte leden,

Het vliegseizoen 2018 loopt bijna ten einde. Tijdens de laatst gehouden bijeenkomst in juni hebben wij u verteld dat er een nieuw bestuur moet komen. Wij hebben u verder beloofd om u van alle ontwikkelingen op de hoogte te blijven houden.

Inmiddels zijn er constructieve besprekingen gevoerd tussen vertegenwoordigers uit alle regio’s.  Iedereen is er van overtuigd dat we de afdeling moeten blijven ondersteunen en dat werkzaamheden voor de afdeling door meer handen moeten worden gedaan.

Met elkaar moeten wij een breed draagvlak creëren voor een nieuw bestuur.

Vanuit deze doelstelling is een bestuursmodel opgezet voor onze afdeling. In dit model zullen meerdere commissies bemenst moeten worden door vertegenwoordigers uit alle regio’s.

Naast de vervoerscommissie en de lossingscommissie zal er een concourscommissie worden gevormd. Deze concourscommissie zal ondersteunend zijn voor de secretaris. De concourscommissie zal veel werk uit handen moeten nemen voor de 1e secretaris. Het gaat hier dan om o.a. lossingsvergunningen en hoklijsten. De concourscommissie zal ook adviserend zijn bij het opstellen van het vliegprogramma. Daarnaast zal deze commissie belast zijn met het organiseren van de feestavond.

Er zal een financiële commissie gevormd worden om de penningmeester te ondersteunen in zijn werkzaamheden. De financiële commissie krijgt onder andere als taak om de financiële structuur van de afdeling toekomst klaar te maken. Hier kan gedacht worden aan automatisering van de administratie en betaling van de vluchtgelden via incasso. Deze commissie zal ook adviserende taken hebben. E.e.a. in overleg met de penningmeester.

Het is nu een taak voor de regiobesturen om met haar regioleden tot een juiste invulling van de commissies te komen. Een aantal namen zijn al voor u ingevuld en de regiovoorzitters zullen u hier verder over informeren.

Het bestuur is bijzonder blij met deze ontwikkelingen en vraagt u allen positief mee te werken aan deze initiatieven en nodigt u van harte uit bij te dragen aan dit proces. Meldt u aan bij uw regiobestuur voor de nieuw te vormen commissies!

We gaan met zijn allen voor mooie duivensport binnen afdeling 7.

Het bestuur.

Reacties zijn gesloten.