Melun

Geachte leden,

Er heerst teleurstelling alom. Zeker nu wij op donderdag 28 juni weer hebben moeten besluiten om de wedvlucht vanuit Melun in te korten naar Pont st. Maxence. Reacties van A tot Z, in de vorm van applaus, belachelijk en zwaar teleurstellend.
Reeds op zondag 24 juni werd het bestuur gevraagd om op basis van de weersverwachting voor vrijdag 29 en zaterdag 30 juni de wedvlucht vanuit Melun in te korten. Overleg met het bestuur, vervoerscommissie en lossingscommissie resulteerde in een unaniem, nee, niet inkorten.
Ons uitgangspunt is dat het met onze vervoersmiddelen en -methode volledig verantwoord is om onder de huidige omstandigheden ervaren duiven de wedvlucht vanuit Melun op te leggen. De temperatuur in Frankrijk is toch niet van dien aard dat onze duiven dit niet aan kunnen. Bij een verwachtte tijdige lossing zijn de duiven voor het heetst van de dag terug op de hokken van Melun. Was hier twijfel over geweest dan hadden wij vroegtijdig willen en kunnen besluiten om de duiven op vrijdag 29 juni in te manden voor een kortere midfondvlucht.
Er zijn nu liefhebbers teleurgesteld omdat wij hebben ingekort, of omdat we onvoldoende hebben ingekort, of omdat we niet eerder hebben besloten in te korten of omdat we niet eerder hebben gecommuniceerd dat er plannen waren om in te korten. Resultaat: velen zijn teleurgesteld. Wij dus ook, want we doen het natuurlijk nooit naar ieders zin.

 

De reden om toch in te korten was een bericht van het IWB op donderdag 28 juni om 11.27 uur waarin stond dat men adviseerde om de vluchten met de oude duiven in te korten tot een afstand van ca. 350 km hart afdeling. Later werd dat gewijzigd in ca. 4 tot 4,5 uren vliegen. Als eerste hebben wij contact opgenomen met de NPO voorzitter om het bericht aangepast te krijgen. Dat is niet gelukt en daar kregen wij aan het einde van de middag uitsluitsel over. Toen konden wij natuurlijk niet meer de inkorving uitstellen naar vrijdag, hoewel wij dat om 12 uur op donderdag al geen optie meer vinden in verband met het voeren van de vluchtduiven bij de liefhebbers op de hokken.

Al eerder gaf het IWB dit jaar eigenlijk veel te laat het advies om uit te wijken naar het oosten. Dat was het geval op Blois/Gien. Op zich pakte dat goed uit want vanuit Blois hadden wij absoluut geen vlucht gehad dat weekend.
Al eerder heeft onze lossingscommissie in samenspraak met het afdelingsbestuur moeten besluiten om in te korten en af te wijken. Dat is absoluut niet wat wij willen. Uitvoeren van het vastgestelde vliegprogramma is ons doel. Daar doen we iedereen recht mee. Maar op het moment dat er adviezen van het IWB rondgaan om aan te passen, dan kunnen wij niet anders besluiten om daar in mee te gaan, want als het dan ook fout afloopt kent u ieder de reacties die dan los komen!

Hoe nu verder:

De weersverwachting voor de komende week en misschien wel weken is dat het mooie warme weer aanhoudt. De klimaatverandering waar meteorologen over spreken zal dat beeld eerder nog versterken de komende jaren!
Dat zal zeker gevolgen kunnen hebben voor de africhtingen en wedvluchten met de jonge duiven. U, als liefhebber, moet er op kunnen vertrouwen dat u bij inkorving uw duiven afgeeft met als doel deze na een mooie africhting of wedvlucht vrijwel zonder uitzondering terug te zien op uw hokken. Daar spannen wij ons tot het uiterste voor in. Wij zijn van mening dat wij de kennis en de middelen hebben om de wedvluchten met oude- en jonge duiven met goed gevolg deel te laten nemen aan wedvluchten en africhtingen.
Daarom zullen wij de geplande dagfond vluchten, voor zover dat binnen onze bevoegdheid blijft binnen Sector 3 en de NPO, niet aanpassen. Dat geldt dus ook voor de Sector midfond- en jonge duiven vluchten.
In het uiterste geval zullen wij het programma met de jonge duiven 1 week naar achteren opschuiven en dan de vlucht van week 34 laten vervallen. 1 jonge duivenvlucht minder dus. Let op, dit is nog niet definitief!
Tevens moeten wij bezien op welk tijdstip er bij de lossingen met jonge duiven besloten moet worden om uit te stellen of de vlucht af te gelasten. Wij worden op dit moment geconfronteerd met de KBDB op o.a. de losplaatsen Duffel en Asse Zellik, dat wij de duiven voor een bepaald tijdstip moeten lossen of anders enkele uren moeten wachten in verband met de thuiskomst van de duiven bij liefhebbers in de omgeving van onze lossingsplaatsen. Dat kan conflict opleveren met de adviezen van het IWB. Maar ook hier geldt: wij hebben ook onze eigen expertise, maar vragen daarvoor wel nadrukkelijk uw instemming. Dus concreet: wilt u bij temperaturen van 28 graden of meer uw duiven lossen aan het einde van de ochtend, of al vroeg in de morgen, bijvoorbeeld 9 uur, besluiten om de duiven terug te laten keren naar de laadplaatsen of dichterbij te lossen? Dat heeft altijd gevolgen voor het vliegprogramma moet u zich realiseren!

Wij vragen u dus om uw steun en begrip voor de besluiten die wij moeten nemen.

Het bestuur, lossingscommissie en vervoerscommissie.

Reacties zijn gesloten.