Bestuursmededeling

Geachte leden,

Naar aanleiding van de ophef aangaande ons vervoer van de duiven zijn de resterende 4 bestuursleden en de vervoerscoördinator gisteravond, 31 mei 2018, in Baarn bijeen geweest om de recente ontwikkelingen gedurende een drie uur durende sessie te bespreken. In onze vorige publicatie maakten wij al melding van een door ons geplande bijeenkomst. Deze wordt gehouden op woensdag 20 juni om 20 uur in Huis het Bosch, Nieuwe Rijksweg 6, 4128 BN Lexmond. Oorspronkelijk wilden wij hier een informele bijeenkomst houden met als thema hoe wij met elkaar omgaan. Dit naar aanleiding van incidenten op de laadplaatsen, uitingen via Social Media en een bij de voorzitter bezorgde brief. Op het moment dat wij tot deze bijeenkomst besloten was het bestuur nog voltallig.

Mede naar aanleiding van het bedanken voor het bestuur door Constance Zondag, de solidariteitsverklaring van de op 2 maart 2018 benoemde Evert Kampert Sr. en de reacties op het vervoer naar Pont St. Maxence van 26 mei jongstleden hebben wij besloten tot een Bijzondere Algemene Ledenvergadering. Dat houdt in dat alleen de bij ons geregistreerde kiesmannen van onze voorjaarsvergadering van 2 maart jongstleden spreekrecht hebben deze avond. Wij gaan er van uit dat alle verenigingen hun leden hierover zullen informeren en vergaderingen zullen beleggen om gezamenlijk tot een oordeel te komen. Het is van het grootste belang dat alle verenigingen vertegenwoordigd zullen zijn. Hier wegblijven als verenigingsbestuur vinden wij geen optie.

Ten aanzien van hardnekkige geruchten willen wij u het volgende melden. Het is ons nooit gebleken dat de vervoerscoördinator zich bemoeit het tijdstip van de lossingen. Tevens willen wij u duidelijk maken dat op vrijdagmiddag 25 mei onze duiven met beide containers wel degelijk bij de losplaats La Ferté St. Aubin zijn geweest. Het klopt dat er op de site van Compuclub Orléans heeft gestaan. Dat was het gevolg van een wijziging op het concept vliegprogramma dat wij eerder aan Compuclub hadden gezonden als gevolg van de wens van de liefhebbers op de kortste afstanden om boven de 500 km te willen concoursen in verband met diverse competities.

Wat zijn onze te nemen stappen met het oog op het ordelijk laten verlopen van de rest van het vliegseizoen:

  • Via een drietal brieven uit de Regio B1 bereikten ons klachten over de belading van de container voor de wedvlucht vanuit Pont St. Maxence op 26 juni jongstleden. Terechte klachten en ingediend volgens de enige juiste manier, een schrijven/ email aan onze secretaris. De container had anders beladen moeten worden en toen een groot verschil in belading was geconstateerd hadden wij de belading containers meer evenwichtig moeten verdelen. Om dit op de wedvlucht vanuit Peronne te voorkomen worden de beide containers met als startpunt Velddriel en Nijkerk volledig en aansluitend beladen (er is immers sprake van gematigde temperaturen) en op de laadplaats Meerkerk op getal gebracht. Zodra wij problemen op dit punt verwachten mag u actie van ons verwachten.
  • Ter registratie van de door sommigen hoog ingeschatte verblijfstemperatuur tijdens transport en verblijf op de losplaats van onze duiven in de containers schaffen wij dataloggers aan die op diverse niveaus in de gangpaden zullen worden gemonteerd en na de vlucht uitgelezen.
  • Wij als bestuur hebben naar aanleiding van het overleg van 31 mei jongstleden het vertrouwen dat wij met onze vervoerscoördinator het seizoen afmaken, waarbij wij met uw hulp de knelpunten die er nu zijn op willen lossen. In onze publicatie van 5 december hebben wij kandidaten gevraagd voor vervoer en lossingen. Gelukkig is de lossingscommissie destijds snel gevormd, maar kandidaten voor het vervoer hebben zich toen niet en nu ook niet gemeld. Wij kunnen de problemen blijkbaar niet opgelost krijgen zonder uw hulp, dus nogmaals een beroep op u om ons hierin te ondersteunen.
  • Ons doel is en blijft het veilig, volgens de regels verantwoord en tegen zo laag mogelijke kosten vervoeren van onze duiven. Dat houdt dus niet in dat wij het dierenbelang met het oog op financiën uit het oog verliezen. Om goede afspraken te maken met onze twee vervoerders plant onze vervoerscoördinator samen met de penningmeester ca. 6 weken voor het vliegseizoen, afhankelijk van de laatste besluiten op onze voorjaarsvergadering begin maart, hoeveel containers naar iedere wedvlucht moeten worden ingezet. Dit jaar zijn dat er ongeveer 110. Het is dus niet makkelijk om niet te zeggen onmogelijk door het tekort aan chauffeurs bij alle transportondernemingen om bij een groter aanbod van duiven een extra auto in te zetten.

Wij hopen u hiermee te hebben geïnformeerd en zullen u op 20 juni verdere openheid van zaken geven. Hiervoor ontvangt u binnenkort een agenda en een bespreek stuk over de voorbije jaren sinds 2015 en de toekomst van onze afdeling.

Het bestuur.

Reacties zijn gesloten.