Bericht na vlucht V17

Op Koningsdag heeft onze Lossingscommissie geadviseerd om de te houden wedvlucht vanuit Niergnies in te korten naar Lessines. De aanleiding daartoe was een frontaal systeem boven zee waarvan niet te voorspellen was wanneer dat aan land zou komen. Gelet op de reistijd naar Niergnies en de daaraan volgende verplichte rusttijden van onze chauffeurs was het in geval van uitwijken naar een dichterbij gelegen losplaats wachten tot rond het middaguur voordat dit in gang gezet kon worden. De weersverwachting voor zaterdagmiddag 28 april was aanmerkelijk slechter dan voor de zaterdag morgen. Het besluit in te korten naar Lessines maakte het dus mogelijk om tijdig te kunnen lossen of vroeger terug te kunnen rijden naar een andere losplaats.

Gelet op het verloop van de wedvlucht vanuit Lessines met een concours, dat met 25 minuten toch veel langer open stond dan je mag verwachten wanneer de eerste duiven ruim 111 km gemiddeld per uur vliegen, zijn wij bijzonder tevreden met deze beslissing. Verliezen zijn er naar wij weten ook niet of nauwelijks te betreuren. De vermeende vermenging met de duiven vanuit Noord Holland die om 9.15 uur in Asse Zellik zijn gelost, die volgens het NPO computermodel als gevolg van een 37 km kortere afstand t.o.v. Lessines en een verwachtte snelheid van ca. 100 km per uur ook niet zou kunnen plaatsvinden, lijkt geen invloed te hebben gehad op de uitslag.

Wij hebben ons beraden op het inkorten van de volgende Vitesse vlucht vanuit Peronne naar Niergnies of het handhaven van het vliegprogramma. Gevraagd en ongevraagd bereikten ons daar nog waardevolle adviezen over die wij dankbaar hebben meegewogen in ons besluit. Gelet op de sprongen die onze duiven moeten maken naar de eerste midfondvlucht op 12 mei vanuit Nanteuil, die ook nog op donderdag wordt ingekorfd, en de 14 daagse weersverwachting die voor beide zaterdagen een Noorden voorziet handhaven wij het geprogrammeerde Peronne.

Tijdens onze najaarsvergadering zijn de negatieve uitingen op sociale media ruim aan bod geweest.

Er is toen door de vergadering nadrukkelijk gevraagd u in kennis te stellen van eventueel wangedrag.

Zaterdag 28 april bereikten ons berichten dat wij door een “recidivist” onder andere worden uitgemaakt voor criminelen en tal van andere aantijgingen. Dit lid was al eerder formeel aangesproken op zijn wangedrag en wij hebben zijn vereniging gevraagd de voorwaarden uit een eerder schrijven te lichten en de betreffende persoon het lidmaatschap te ontzeggen.

 

Het bestuur.

Reacties zijn gesloten.