Let op!

Geachte leden,

Bij controle door de Belgische Correspondent is geconstateerd dat er één verzendmand niet verzegeld was! De betreffende vereniging heeft van ons inmiddels een schriftelijke waarschuwing ontvangen.
Zoals u inmiddels wel weet is de controle op onze lossingen sterk toegenomen en moeten wij extra alert zijn op een correcte afhandeling van onze verplichtingen.
Niet nakomen daarvan kan verstrekkende gevolgen hebben voor ons op losplaatsen in België en Frankrijk. Het is in ons aller belang de regels dienaangaande strikt na te leven. Denk daarbij ook aan africhtingen vanaf Belgisch grondgebied die alleen op woensdag zijn toegestaan.

Tevens vragen wij u nadrukkelijk om minimaal een kwartier VOOR vertrek van onze containers aanwezig te zijn om de planning strikt te kunnen handhaven. Dat is van groot belang om de duiven tijdig van alle verzamelplaatsen op te kunnen halen.
Ook hiervoor hebben wij al een schriftelijke waarschuwing uit moeten delen.

Tot slot het verzoek om in overleg met de verantwoordelijken op de laadplaatsen de lege manden volgens afspraak op te halen zodat de containers gereinigd kunnen worden. Neem daarbij niet meer manden mee dan u hebt ingeleverd. Al na de africhting waren er al weer teveel manden uit de wagen gehaald waardoor anderen voor niets op de ophaalplaats zijn gekomen. Dat vinden wij schandelijk en oncollegiaal. Als wij de verantwoordelijken daarvoor kunnen achterhalen zullen wij niet schromen maatregelen te nemen!

Het Bestuur.

Reacties zijn gesloten.