Instructies 2018

Vrijdag 13 april korven wij in alle regio’s in voor de eerste vlucht met oude duiven in 2018.

Hier volgen nog enkele u reeds bekende punten, maar die wel nageleefd dienen te worden.

Sinds 2017 is het niet meer toegestaan om invlieg duiven in te korven. Alle ingekorfde duiven op de wedvluchten moeten worden geregistreerd! De eenvoudigste manier hiervoor is natuurlijk gebruik maken van het Elektronisch Constateer Systeem (ECS) De tweede optie is gebruik maken van gummiringen en inkorflijst. Dit geeft echter meer werk in uw vereniging en doe dit alleen als het niet anders kan.

Alle duiven die de mand in gaan dienen geënt te zijn tegen PMW. De liefhebber is verplicht tijdig een (kopie) entlijst af te geven in zijn vereniging. De vereniging behoudt een kopie daarvan voor eigen administratie en stuurt een getekende “entverklaring verenging” naar de afdelingssecretaris voor 6 april 2018.

De hoklijsten dienen ook voor 6 april 2018 binnen te zijn bij de afdelingssecretaris.

De vaste dagen voor africhtingen zijn naast zaterdag en zondag, dinsdag voor Nederland en woensdag voor België. Hier zullen alle afdelingen zicht aan houden.
Op andere dagen is het niet toegestaan om uw duiven af te richten met de vereniging of groter samenspel.
Voor africhting van een vereniging met meer dan 500 duiven of meer dan 1 vereniging is een lossingsvergunning vereist! Die kunt u tegen kostprijs aanvragen via onze afdelingssecretaris. De vergunning zal ook worden gepubliceerd zodat alle belanghebbenden weten dat er een duivenlossing in de betreffende regio zal plaatsvinden.

Het zal op de eerste vluchten nog geen probleem vormen, maar let er altijd op dat u minimaal 5 inkorvende leden moet hebben om zelfstandig in te mogen korven. Voor Nationale Inkorf Centra is dat 7 deelnemers.

Het is verplicht de vrachtbrief van Compuclub te gebruiken die kan worden aangemaakt in Winver. Voor vluchtcode’s zie het vliegprogramma regio A en regio B+C.

Om tijdig te kunnen vertrekken naar de laadplaats is het mogelijk om in Winver alleen de aantallen per liefhebber in te voeren en vervolgens op verzenden te klikken waarmee de vrachtbrief in het scherm verschijnt waarin u het juiste aantal volle manden en restmanden invult en uitprint! De duiven komen dan weliswaar als invliegduiven te staan maar dat wordt gecorrigeerd op het moment dat u de definitieve gegevens gaat verzenden na het inlezen van de Elektronische Constateer Systemen (ECS) en het waar nodig handmatig invoeren van de duiven die voorzien zijn van een gummiring. Zonder de Compuclub vrachtbrief mogen de duiven niet in de container worden geladen!

Voor de aanvoer plaats en aanvoertijden zie het vervoersschema. Deze is te vinden op de afdelingssite. De hierop vermeldde tijden zijn vertrektijden. U dient dus ruim voor die tijd aanwezig te zijn om uw duiven in de container te laden. Minimaal 15 minuten. Bij calamiteiten altijd tijdig contact opnemen met de vervoerscoördinator en coördinator op de aanvoerplaats.

Bij het aanleveren van de duiven op de laadplaats moeten de restmanden eerst worden aangeboden zodat deze op getal kunnen worden op de locaties waar dat mogelijk is. In Utrecht en Meerkerk is dat niet mogelijk. Houdt daar rekening mee in uw vereniging en verdeel zoveel mogelijk de restmanden over de volle manden. Er mag tot 10% worden bijgeladen, hetgeen inhoudt dat er 3 duiven per mand mogen worden toegevoegd.

Let op dat alle manden gelood zijn en voorzien van de juiste labels. Zeker op de loodjes wordt dit jaar streng gecontroleerd in het buitenland. Bij het ontbreken van de loodjes kunnen we de vergunningen kwijtraken en/of worden er boetes uitgedeeld.
Restmanden voorzien van oranje labels aan voor- en achterkant van de mand.

Op de laadplaatsen maken de verantwoordelijken namens de regio en afdeling een verzamelstaat en geven deze aantallen door aan de vervoerscoördinator. Het is van groot belang deze verzamelstaten te maken en door te geven in verband met de inzet van de transporteurs naar de losplaatsen. Hiermee kunnen wij voorkomen dat hier onnodig kosten voor worden gemaakt. Let erop dat de tijden van ons vervoersschema vertrektijden zijn! Bij problemen altijd contact opnemen met onze vervoerscoördinator. Hij zal u instrueren hoe te handelen.

De lege manden ophalen op de reguliere plaatsen ten behoeve van het reinigen van de container. Neem niet meer manden mee dan u heeft aangeleverd. U dupeert uw collega’s wanneer zij voor niets naar de container komen.
Ophaalplaatsen regio A Nijkerk en Soest, B Meerkerk en Utrecht, C Doorn en Velddriel.

Vorig seizoen zijn we gestart met kampioenschapsduiven. Hierdoor is het van groot belang dat de liefhebber zijn ECS instelt voor de gewenste wedvlucht. Wanneer in de diverse niveaus geen afwijkende aantallen worden ingegeven staan alle ingekorfde duiven in concours op alle niveaus.
Wenst u onderscheid te maken tussen vereniging en hogere niveaus als regio, afdeling en fondclub dan is het éénmalig mogelijk op niveau 2 een lager aantal dan het totaalaantal ingekorfde duiven in te voeren. Als voorbeeld zet u 30 duiven in. Dat aantal staat op niveau 1. U wilt 20 duiven laten tellen voor de kampioenschappen dan vult u 20 in op niveau 2. Dat zijn altijd de 20 bovenste duiven van de inkorflijst. Dit aantal geldt dan voor alle niveaus inclusief Fondclubs. BEHALVE NATIONAAL! Daar staan alle duiven in concours. U mag het aantal kampioenschapsduiven wekelijks aanpassen. De duiven die u laat tellen voor de kampioenschappen kunnen ook wekelijks andere duiven zijn!

Van iedere wedvlucht worden 2 uitslagen gemaakt. Op de site van Compuclub wordt de uitslag met alle duiven gepubliceerd. Deze uitslagen tellen ook voor Nationale Kampioenschappen en diverse competities. De uitslag met de kampioenschapsduiven zal ook gepubliceerd worden op deze site. Dit is aanvullend t.o.v. vorig seizoen.

In de uitslag van de kampioenschapsduiven staan alleen de daarvoor ingezette duiven vermeld en deze zijn de grondslag voor de berekening van onze regio- en afdelingskampioenschappen.

Reacties zijn gesloten.