Discussie avond

Tijdens de ledenvergaderingen is er eigenlijk niet echt ruimte om met elkaar van gedachte te wisselen over wat er anders kan of moet. Ook horen we niet wat er juist goed is en waar we dus mee door moeten gaan.

Graag zouden wij dus voordat de stukken van de vergadering verstuurd worden graag een open discussieavond houden. Zo kunnen we horen wat er volgens de leden goed gaat en wat er beter kan en kunnen we dit proberen mee te nemen in de voorstellen naar volgend seizoen.

Alle leden zijn hierbij uitgenodigd. U hoeft dus geen bestuurslid of afgevaardigde te zijn van uw vereniging.

Deze discussieavond is op vrijdag 29 september en start om 20.00. Locatie:

Huis het Bosch
Nieuwe Rijksweg 6
4128 BN Lexmond

 

Reacties zijn gesloten.