Africhtingen

Tot onze spijt is gebleken dat de africhtingen van zondag 30 april en zondag 7 mei jongstleden hebben geleid tot verliezen van duiven. Wij hebben deze africhtingen georganiseerd naar aanleiding van het besluit op de NPO ledenvergadering om geen invliegduiven meer toe te staan op wedvluchten.
Ons doel is de duiven in zo groot mogelijke aantallen voor te bereiden op de wedvluchten waar de liefhebbers ze graag in concours willen zetten. Geruchten dat wij de africhtingen organiseren om er extra aan te verdienen zijn ongegrond. Wel hebben wij belang bij een goede thuiskomst van de duiven doordat deze dan ingezet kunnen worden op de afdelingsconcoursen en daarmee de basis zijn voor een competitie met een zo groot mogelijke deelname. Daarmee hopen wij bij te dragen aan het plezier in de duivensport.

Het afdelings vliegprogramma is naar onze mening in zijn huidige opzet een prima manier om de duiven op te leiden voor de fondvluchten. Onder andere om tegemoet te komen aan de liefhebbers die opzien tegen de handelingen voor het in concours zetten van de duiven maar ook voor de liefhebbers die door werk of roofvogelproblematiek pas later hun duiven los kunnen laten kunnen de africhtingen uitkomst bieden.

De duiven worden vervoerd en verzorgd door de heer Van Geffen sr. die meer dan 40 jaar duiven vervoerd en onder andere voor de NPO diverse malen hoofdverantwoordelijke is geweest voor de lossingen van de Nationale Derby en de marathon vluchten vanuit Bergerac in Sector 3. Gelet op de aantallen duiven van ruim duizend en meer dan 1.500 is het niet noodzakelijk om een extra convoyeur mee te laten rijden. Niet onvermeld mag zijn dat de duiven alleen van water worden voorzien. Vooraf hebben wij aangegeven dat van overstaan naar maandag geen sprake kan zijn. De heer Doppenberg begeleidt de lossing van de duiven op zondag. Daarvoor hanteert hij dezelfde richtlijnen als onze afdelings lossingscommissie en maakt ook gebruik van de kennis en kunde van het IWB.

Ten aanzien van de lossing van 30 april zijn mensen van mening dat het tijdstip van lossing om 8 uur in de morgen te vroeg was. Zover wij kunnen nagaan is het verloop van deze lossing niet beter of slechter dan van gelijktijdige lossingen op andere plaatsen of op een later tijdstip. Wel zal de afstand, grootte van de groep duiven en wellicht in een aantal gevallen onervarenheid een rol spelen in de thuiskomsten.

Ten aanzien van de lossing op 7 mei. Om 11 uur gaf het IWB een positief lossingsadvies met nog verbeterende omstandigheden. Om 12 uur waren de condities op de losplaats dan ook ruim voldoende om duiven te lossen, dat wil zeggen gebroken bewolking, ZW wind 12 graden Celsius en met 9 kilometer voldoende zicht. Tijdens de thuisreis werden de condities voor de duiven nog beter naar het oordeel van de heer Van Geffen sr.

Dat veel duiven later of nog niet thuis zijn gekomen betreuren wij ten zeerste. Ons doel is juist om zo veel mogelijk duiven op te leiden voor deelname aan de wedvluchten. Daar is iedereen bij gebaat. Financiën spelen geen rol bij het nemen van een besluit tot lossing. Niet op onze wedvluchten, maar ook zeker NIET tijdens onze africhtingen.

 

Het bestuur van Afdeling 7 Midden Nederland.

Reacties zijn gesloten.